Rejtőzködő tartalmakat is láthatóvá tesz a Széchényi Könyvtár újdonsága

Színlátása meghaladja az emberi szem képességeit, rendkívül nagy dinamikájú szenzora egyszerre „látja” a nagyon fényes (például aranyozott), illetve a sötétebb tónusú (tintával írott) részleteket is. Segítségével olyan tartalmakat tehetünk láthatóvá és kutathatóvá, amelyek eddig, akár az őrzők elől is rejtve voltak.

Az Országos Széchényi Könyvtár épülő Digitalizáló Központjának egyik új eszköze egy olyan különleges fényképezőgép, amely már a középformátumú kategóriába tartozik, nagy felbontású érzékelője 100 megapixeles.

Az informatikai fejlesztés az Országos Könyvtári Platform (OKP) részeként valósul meg. Az OKP országosan új alapokra helyezi a könyvtári-múzeumi működés információ-technológiai hátterét és adatkapcsolódásait, egyben gondoskodik arról, hogy a hagyományos könyvtári funkciók mellett létrejöjjön a digitális átállás, és az intézmény maradéktalanul szolgáltató és nyitott könyvtárrá váljék. 

Az elképesztően érzékeny fényképezőt is magában foglaló technikával digitalizálták a nemzeti könyvtár egyik kincsét, az Utolsó ítéletet ábrázoló miniatúrát a Szent Pál leveleit tartalmazó kódexben (OSZK Kézirattár, Cod. Lat. 1.). A kötet a kézirattár Karoling-kori dokumentumainak legértékesebbike, a IX. században másolták Salzburg környékén.

A kódex 1852-ben, Jankovich Miklós második gyűjteményének darabjaival jutott a nemzeti könyvtár birtokába. A miniatúra némiképp „idegen testként” van jelen a kódexben: elkészültét egyes kutatók a XIII., mások a XIV. századra teszik, tehát valamikor ezt követően ragasztották be a kódex első kötéstáblájának belső oldalára.

A sokféle digitalizáló eszköz közül akkor választják a szakemberek a digitális fényképezőgépeket, amikor a dokumentumok tulajdonságai nem teszik lehetővé, hogy valamely más, számos egyforma vagy nagyon hasonló oldal tömeges feldolgozására kitalált, ma már széles körben ismert szkennert használjanak.

A könyvtári digitalizálás világában a digitális fényképezőgépek használatának egyik előnye a rugalmas használati lehetőség. Kicsi vagy nagy, áttetsző vagy csillogó, gyűrött vagy éppen széteső eredetik is digitalizálhatók ezekkel az eszközökkel úgy, hogy közben gép nem ér hozzá, ám ugyanakkor a szakemberek akár szoros kötések belső margóiba is bekukkanthatnak a segítségükkel.