Rendben az 50 000 milliós támogatási program

Az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós szabályokkal összhangban jóváhagyta azt az 50 000 millió forintos magyar programot, mely a nagyvállalatokat hivatott kárpótolni a részben a koronavírus-járvány miatt, részben pedig a magyar kormány által a járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozó intézkedések miatt elszenvedett veszteségekért. (A nyitó kép forrása: nyugdijasok.com)

A programban a nagyvállalatok közvetlen támogatások formájában részesülhetnek kártérítésben. A kártérítés az érintett nagyvállalat kompenzációs időszak alatt elért működési eredményeés a járvány kitörése előtti referencia-időszakban elért működési eredménye közötti különbséget fogja fedezni, akár teljes mértékben. A magyar hatóságok független ellenőrök jelentései alapján utólagos ellenőrzéseket fognak végezni, így biztosítva, hogy a kártérítés ne haladja meg a ténylegesen elszenvedett veszteség összegét.

A kedvezményezetteknek vissza kell fizetniük a magyar államnak a kapott támogatás azon részét, ami meghaladja az általuk ténylegesen elszenvedett anyagi kárt.

A nagyvállalatok az ágazatok bármelyikében igényelhetik a támogatást, kivéve az elsődleges mezőgazdasági ágazatot, valamint a halászati és az akvakultúra-szektort. Becslések szerint 50–100 cég részesül majd a támogatásból.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar program összhangban van az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (2) bekezdésének b) pontjával. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy jóváhagyjon olyan állami támogatási intézkedéseket, amelyek egyes vállalkozásokat vagy ágazatokat hivatottak kárpótolni rendkívüli események által közvetlenül okozott károkért. A koronavírus-járvány is ilyen rendkívüli eseménynek minősül.

Tájékoztató a DiscoverEU-rólEurópai Ifjúsági Portál: DiscoverEU


Magyarország a mérsékelt újítók között

Az Európai Bizottság ma közzétette a 2020. évi európai innovációs eredménytáblát, mely 2019. évi adatokon alapul. Az eredménytábla azt mutatja, hogy EU-szerte továbbra is javul az innovációs teljesítmény, ami immár második éve meghaladja az Egyesült Államokét. Ugyanakkor Európának többet kell tennie azért, hogy felzárkózzon azokhoz az országokhoz – például Dél-Koreához, Ausztráliához és Japánhoz –, melyek világszinten élen járnak az innováció területén. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy további lehetőségek rejlenek az uniós innovációs szakpolitikák jobb összehangolásában, Európa globális versenyképességének előmozdításában, és abban, ha az innováció még fontosabb szerepet kap a koronavírus-világjárvány leküzdését célzó küzdelemben. Az eredmények értelmében 2019-ben felgyorsult az a néhány éve tartó tendencia, hogy a tagállamok teljesítménye fokozatosan közelít egymáshoz.

Az európai innovációs eredménytábla eredményük alapján a vezető innovátorok, a fontos innovátorok, a mérsékelt innovátorok és a lemaradó innovátorok csoportjába sorolja az uniós országokat. Az eredmények azt mutatják, hogy továbbra is Svédország innovációs teljesítménye a legjobb az EU-ban, utána sorrendben Finnország, Dánia és Hollandia következik.

Magyarország a mérsékelt innovátorok csoportjába tartozik, összesített innovációs mutatójának értéke az uniós átlag 66,4%-át éri el.