Roma Tehetség Program: felvételi középiskolásoknak, egyetemistáknak

A közép- és felsőoktatásban részt vevő magyarországi romák jelentkezését várja a Tombor András által alapított Mathias Corvinus Collegium (MCC) Roma Tehetség Programja. Az iskola mellett végezhető képzések támogatják a diákokat abban, hogy nyelvvizsgát szerezzenek, és sikeres felvételit tegyenek hazai vagy külföldi egyetemeken. A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg, így a felvettek számára a képzés ingyenes.

A Mathias Corvinus Collegium a tehetséggondozásban szerzett több mint húszéves tapasztalatát, valamint nemzetközi kapcsolati hálózatát felhasználva kíván tenni a magyarországi roma közösségek tehetséges fiataljaiért.

A program középiskolásoknak szóló része két és fél éves, a felsőfokú képzés hallgatói két féléven át pallérozhatják tudásukat. Mindkét program tanulói lehetőséget kapnak, hogy a lakóhelyük közelében idegen nyelvi képzéseken vegyenek részt, valamint hogy a kéthetente Budapesten, hétvégenként fejlesszék készségeiket.

A program középiskolásoknak szóló részére azoknak a roma diákoknak a jelentkezését várják, akik a 2019–20. tanévben kezdik a tizedik évfolyamot, és egyetemen szeretnének tovább tanulni. Ők egészen az érettségiig vehetnek részt az egyetemi felvételire felkészítő képzéseken, valamint a mentoroktól pályaválasztási döntésben is támogatást kaphatnak. A hétvégi képzési alkalmak főként az írás- és beszédkészség, valamint a vitakultúra és érveléstechnika fejlesztésére irányulnak. A jelentkezőknek a felvételi részét képező ingyenes nyári táborba is regisztrálniuk kell.

Az intenzív egyetemi képzés elsősorban azokat az érettségizett vagy már a felsőoktatásban tanuló roma fiatalokat szólítja meg, akik alap-, mester- vagy doktori (PhD) képzésüket hazai vagy külföldi egyetemen szeretnék végezni. A gyakorlatias és személyre szabott kurzusokon a diákok elsajátítják, hogyan készítsenek versenyképes pályázati anyagokat, valamint felkészítést kaphatnak a szóbeli felvételi vizsga sikeres teljesítésére. Ebből adódóan az idegennyelvi képzések mellett egyaránt fókuszban van az íráskészség-fejlesztés és a prezentációs technikák gyakorlása is.

A programnak köszönhetően a középiskolás és egyetemista roma diákok a magas szintű szakmai képzéseken túl egy olyan támogató kortársközeg részévé válnak, amely pozitív hatással lehet gondolkodásuk fejlődésére és világszemléletük alakulására. A hasonló élethelyzetben lévő fiatalok nemcsak elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyektől, hanem egymástól is tudnak újat tanulni. A közösséghez tartozás hozzájárulhat ahhoz is, hogy a fiatalok a külföldi képzések végeztével idehaza tudjanak elhelyezkedni és boldog, sikeres életet élni.

Az érdeklődők jelentkezésüket a középiskolás programra július 15-ig, az egyetemi képzésre szeptember 1-jéig adhatják be. A Roma Tehetség Programról és a jelentkezés feltételeiről, valamint a nyári táborról bővebb tájékoztatás az MCC honlapján.