Romokban hever Rakka az amerikaiak „megsemmisítésháborúja” után

Az Amnesty International a szíriai Rakkában végzett kutatása szerint az Egyesült Államok vezette koalíció hatalmas mennyiségű pontatlan robbanó fegyvert lőtt ki a civilek által lakott területekre. A koalíciós erők precíziós bombái rettenetes károkat okoztak a lakosságnak. Civilek százait ölték meg, az «iszlám állam» gyilkos pribékjeit pedig hagyták elmenekülni.

A törmelékek között élő rakkai lakosok azt kérdezik, hogy az Egyesült Államok vezette koalíciós erők miért rombolták le a városukat és miért öltek meg több száz civilt az «„iszlám állam»» rémuralma alóli „felszabadítás” jegyében. Az Amnesty International új jelentése a közelgő évforduló előtt.

Az Amnesty International kutatói Rakkában 42 koalíciós légicsapás helyszínét keresték fel, és a szeretteiket elvesztett, a vérontást túlélt 112, helyi lakossal beszéltek.

A megsemmisítés háborúja: a civilekre mért pusztító csapás című jelentésben található beszámolók kétségbe vonják a koalíciós erők azon állítását, amely szerint minden tőlük telhetőt megtettek a civileknek okozott károk és sebesülések minimalizálásáért. A jelentés négy család emblematikus esetét tárja elénk, akit a könyörtelen légi súlyosan érintettek bombázások. A négy család összesen 90 rokonát és szomszédját vesztette el, az egyik család 39 rokonát gyászolja. Majdnem mindegyiküket a koalíciós légicsapások öltek meg.

Ezek a történetek közvetlen bizonyítékkal szolgálnak arra, hogy a koalíció számos támadásával – a civilek halálával és a nekik okozott sérülésekkel, valamint a lakóépületek és az infrastruktúra lerombolásával – megsértette a nemzetközi humanitárius jogot.

„Ha az egymást követő támadásokban nagyon sok civilt megölnek, az egyértelműen mutatja, hogy valami rossz, és hogy növeljék a tragédiát, ezeket az eseteket még ennyi idővel később sem vizsgálták ki. Az áldozatok igazságot érdemelnek”- nyilatkozta Donatella Rovera, az Amnesty International vezető válságkezelő tanácsadója.

„A koalíció azon állítása, hogy a precíziós légi hadjárat lehetővé tette az «iszlám állam» kiszorítását Rakkából, miközben a bombázások nagyon kevés áldozatot követeltek – nem igaz. Rakkában olyan pusztításnak voltunk szemtanúi, amely nem összehasonlítható egyetlen más háború pusztításával sem az elmúlt évtizedekből.”

„Az «iszlám állam» brutális négyéves uralma alatt Rakkában mindennapossá váltak a háborús bűncselekmények. A terrorszervezet által elkövetett jogsértések – ide értve a civilek emberi pajzsokként történő használatát – sem mentesítik a koalíciós erőket azon kötelezettségük alól, hogy minden elképzelhető óvintézkedést megtegyenek a civileknek okozott károk és sérülések minimalizálásáért. Ami romba döntötte a várost és sok civil halálát és sérülését okozta, az Egyesült Államok által vezetett koalíció robbanó fegyvereinek a visszatérő használata volt azokon a lakott területeken, ahol tudták, hogy civilek tartózkodnak. A precíziós fegyverek is csak annyira pontosak, mint a célpontok kiválasztása.”

Röviddel a katonai hadjárat előtt, James Mattis amerikai védelmi miniszter ígéretet tett az «iszlám államot» megsemmisítő háborúra.

Tavaly június 6. és október 12. között az Egyesült Államok vezette koalíciós hadművelet idején – amelynek az volt a célja, hogy kiszorítsa az «iszlám államot» az úgynevezett „fővárosából”, Rakkából – civil ezrei lelték halálukat és sérültek meg, emellett a város nagyrészét is lerombolták. A lakások, a magán- és középületek, valamint az infrastruktúra helyén csak törmelékek és helyrehozhatatlan károk maradtak.

A lakosság csapdába esett, rövidesen az «iszlám állam» fegyveresei és a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) harcosai közötti utcai harcokban találták magukat, amelyeket a koalíció könyörtelen légicsapásai és tüzérségi támadásai tovább fokoztak. Az «iszlám állam» aláaknázta a menekülési útvonalakat és lelőtte a menekülni próbáló civileket. Több száz civilt ölt meg: néhányat az otthonában, egyeseket azokon a helyeken, ahol menedéket találtak, másokat menekülés közben.

Az amerikai, brit és francia koalíciós erők több tízezer légicsapást hajtottak végre, az amerikai erők bevallása szerint 30 000 tüzérségi lövést adtak le Rakkára a támadások során. A légicsapások több mint 90%-ért az amerikai erők tehetők felelőssé.

Az Ashwad család áldozatai.

„Egy magas rangú amerikai katonai tisztviselő mondta, hogy több tüzérségi lövedéket zúdítottak Rakkára, mint bármilyen más célpontra a vietnami háború óta. Tekintettel arra, hogy a tüzérségi lövedékek a 100 métert is meghaladó hibahatárral működnek, nem meglepő, hogy tömegével estek áldozatul civilek” – mondta Donatella Rovera.

A jelentésben bemutatott áldozatok a város teljes társadalmi-gazdasági spektrumát felölelik és életkorukat tekintve is különbözőek: az egyéves kislánytól a nyolcvanas éveiben járó idős férfiig. Egyesek kénytelenek voltak a városban maradni, mivel túlságosan szegények voltak ahhoz, hogy fizessenek az embercsempészeknek, mások azért maradtak, mert miután egész életüket végigdolgozták, túl sok mindent elveszítettek volna, ha maguk mögött hagyják otthonukat és vállalkozásaikat.

Szívszaggató történeteik és óriási veszteségeik éles ellentétben állnak a koalíció által ismétlődően hangoztatott azon állítással, amely szerint nagy erőfeszítéseket tettek az áldozatok számának minimalizálásáért. Tavaly szeptemberben, a konfliktus tetőpontján a koalíció parancsnoka, az amerikai Stephen Townsend altábornagy azt írta, hogy „…soha nem volt pontosabb légi hadjárat a fegyveres konfliktusok történetében”.

Rakka lakosai, például a légicsapásokat túlélő Munira Hashish, másként beszélik el a történetet: „Akik maradtak, meghaltak, akik megpróbáltak elmenekülni ugyancsak halottak. Nem engedhettük meg magunknak, hogy kifizessük az embercsempészeket, csapdába estünk.”

A Badran család áldozatai.

A nőnek és gyermekének végül egy aknamezőn keresztül sikerült elmenekülnie úgy, hogy „azok vérén keresztül gázoltunk, akik menekülés közben ott robbantak fel.”

A jelentésben bemutatott négy család mindegyike szörnyű megpróbáltatásokon ment keresztül.

Aswadék kereskedőkből álló család volt, tagjai egész életükben keményen dolgoztak, hogy otthont teremtsenek maguknak Rakkában. Néhányan közülük – a pincéjükben menedéket keresve – hátra maradtak, hogy megvédjék az értékeiket a fosztogatástól. Június 28-án azonban egy koalíciós légicsapás romba döntötte az épületet. Nyolc civil, többségében gyermek halt meg. A család egy másik tagja akkor vesztette életét, amikor napokkal később a városba visszatérve, aknára lépett.

Bár többször megpróbált elmenekülni, a Hashish család 17, elsősorban nő és gyerek tagját veszítette el augusztusban két hét alatt. Egy koalíciós légicsapás következtében kilenc ember lelte halálát, hét menekülés közben az «iszlám állam» által aláaknázott úton halt meg. A Szíriai Demokratikus Erők aknavetője további két életet követelt.

A Badran család esete szemlélteti talán legjobban, milyen szörnyűvé vált a helyzet a Rakkában rekedt lakosság számára. Néhány hét alatt a család 39 tagját ölték meg négy koalíciós légicsapás során. A család folyamatosan változtatta a helyét a városon belül, hogy elkerülje a gyorsan változó frontvonalakat.

„Azt gondoltuk, hogy a Daesh («iszlám állam») kiszorítására érkezett erők tudni fogják a dolgukat, célba veszik a Daesh-t és békén hagyják a civileket. Naivak voltunk. Mire rájöttünk, mennyire veszélyes lett mindenhol, már túl késő volt, csapdába estünk” – mondta el Rasha Badran az Amnesty Internationalnek.

Számos menekülési kísérletet követően végül a férjével együtt sikerült megszökniük, azonban egész családjukat elveszítették, beleértve egyetlen lánygyermeküket, az egyéves Tulipot, akinek apró testét egy fa közelében temették el.

A Fayad család áldozatai.

Végül a Fayad család esete azt mutatja meg, hogy a csata utolsó óráiban lezajlott koalíciós villámháború miként irtott ki teljes családokat a Rakka központi részén található Harat al-Baduban, ahol az «iszlám állam» harcosai civileket használtak élő pajzsokként. Mohammed „Abu Saif” Fayad, illetve 15 családtagja és szomszédja október 12-én a koalíciós légicsapások során bekövetkezett halála annál inkább értelmetlennek tűnik, mivel néhány órával később a Szíriai Demokratikus Erők és a koalíciós erők megállapodást kötöttek az «iszlám állammal», garantálva az «iszlám állam» életben maradt harcosainak biztonságos távozását Rakkából.

„Ha a koalíció és szövetségesei, a Szíriai Demokratikus Erők végső soron biztosították az «iszlám állam» harcosai számára a biztonságos menekülő útvonalat és a büntetlenséget, mégis milyen esetleges katonai előnyökkel járt egy gyakorlatilag teljes város elpusztítása és sok civil meggyilkolása?” – kérdi Benjamin Walsby, az Amnesty International közel-keleti kutatója.

A jelentésben ismertetett koalíciós csapások egy jellemző mintát mutatnak. Cáfolhatatlan bizonyítékok vannak arra, hogy a koalíció légicsapásai és tüzérségi támadásai nyomán civilek ezrei haltak vagy sérültek meg. Ezek a légicsapások magukban foglalják a nemzetközi humanitárius jogot sértő, aránytalan vagy nem célzott azokat a támadásokat, amelyek potenciális háborús bűncselekmények lehetnek.

Az Amnesty International az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban – ezen országok csapatai hajtották végre a Rakka elleni légicsapásokat – dolgozó védelmi tisztségviselőkhöz fordult további információkért a fenti esetekkel és egyéb támadásokkal kapcsolatban. A szervezet megkérdezte őket a koalíciós taktikákról, a támadások konkrét eszközeiről és módszereiről, a célpontok megválasztásáról, valamint a támadások megtervezésével és végrehajtásával összefüggésben tett óvintézkedésekről, továbbá az eddig elvégzett esetleges vizsgálatokról, nyomozásokról.

Az Amnesty International sürgeti a koalíció tagjait, hogy elfogulatlanul és teljes körűen vizsgálják ki a jogsértésekről és a civil áldozatokról szóló állításokat, továbbá felhívja őket, hogy nyilvánosan ismerjék el a civil halottak és a polgári tulajdon megsemmisítésének mértékét és súlyát.

Föl nem robbant bombák Rakkában.

Nyilvánossá kell tenniük a vizsgálatok eredményeit, akárcsak a nemzetközi humanitárius jognak való megfelelés vizsgálatához szükséges kulcsfontosságú információkat. Felül kell vizsgálniuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek alapján a civilek haláleseteiről beszámolnak, az áldozatok számára pedig igazságot kell szolgáltatniuk és biztosítaniuk kell a jóvátételt. Emellett kötelezettségük az is, hogy a jelenleginél sokkal jelentősebben erőkkel segítsék a Rakkában folyó aknamentesítési és újjáépítési munkálatokat.

„Rakka lakosai hazatérnek a romok közé, kihúzzák szeretteiket a törmelékek alól, és szembenéznek a halállal vagy az aknák és a fel nem robbant robbanószerek okozta sérülésekkel. A koalíció tagadó magatartása, hogy elismerje szerepét ennek a katasztrofális helyzetnek a megteremtésében, még nehezebbé teszi az áldozatok helyzetét” – mondta Benjamin Walsby.