Schoepf Merei Ágost – Manchester (Anglia)

A tudomány számos magyar képviselője szerzett hírnevet és megbecsülést hazánknak a nagyvilágban, köztük a gyógyítás olyan személyiségei, mint például „az „anyák megmentője”, Semmelweis Ignác. Kevésbé ismert, bár hasonlóképpen jeles képviselője az orvostudománynak a Győrből indult, de angol földön elhunyt magyar orvos- és sebészdoktor, szemorvos, gyermekgyógyász – cikkünk hőse. (A nyitó képen: a manchesteri kórház.)

Ebben a közepes állapotú, copf stílusú, a 19. század első éveiből származó, győri, Rákóczi Ferenc utca 13. alatti házban született Schoepf Merei Ágost.
Emléktábla a győri szülőházán.

Schoepf Merei Ágost (*Győr, 1804, Manchester 1858) a gimnáziumot a soproni evangélikus líceumban és Bécsben végezte. Orvosegyetemi tanulmányait Prágában kezdte, végül Paviában fejezte be, ahol 1832-ben orvos- és sebészdoktori oklevelet kapott. A praktizálást Bécsben kezdte meg, egy ortopédiai intézet felállításának céljából azonban 1834-ben Pestre költözött, majd 1836-ban meg is nyitotta. A Magyar Tudományos Akadémia már 1835-ben levelező tagjai sorába emelte; a bécsi és berlini Hufeland-orvosegylet is megválasztotta tagjának. Egy évre rá az orvostörténet címzetes rendkívüli tanára volt, később gyermekgyógyászati előadásokat is tartott a pesti egyetemen. 1839 elején gyermekkórházat alapított, amely 13 évi fennállása ideje alatt 44 ezer beteg gyereknek nyújtott segítséget. Ő írta az első hazai gyermekgyógyászati tankönyvet és ő indította el az első magyar szakmai folyóiratot.

A magyar orvos manchesteri emléktáblája.
Schoepf Merei Ágost.

Az 1848-i szabadságharcban aktívan részt vett, katonaorvosként szolgált az olasz légióban. A bukás után Kossuthtal emigrált, végül Angliában, a nagy iparvárosban, Manchesterben telepedett le. Gyermekkórházat alapított és felolvasásokat is tartott angolul; ezeknek némelyike (Lecture on temperaments and the proper diet, Lectures on the diseases of children, Disorders of infantile development stb.) nyomtatásban is megjelent. 1856-ban elsők között alapított gyermekkórházat, amelynek jogutódja a mai North Manchester General Hospital. (címképünkön)

Hősünk nem arathatta le teljesen munkája gyümölcsét, mivel két esztendővel később váratlanul elhunyt. 2018. május 11-én az Észak-manchesteri Általános Kórház gyermekosztályán – az Angliában dolgozó magyar orvosok kezdeményezésére – emléktáblát avattak Schoepf Merei Ágoston tiszteletére.

Díszőrséget álltak az Első Angliai Magyar Huszárbandérium tagjai, a táblát Gavin Barclay igazgatóhelyettes és dr. Rákóczy György manchesteri gyermeksebész leplezte le.

Nagyon köszönöm Oláh Gábor és Oláh Panna segítségét, illetve fotóit.

A szerkesztő ezúton kér elnézést az olvasóktól az Angliába származott magyar orvos doktor nevének helyes (?) írását illetően. Mérvadóként a győri szülőházán látható emléktábla szolgál, ám sok helyütt Ágoston helyett Ágostként szerepel, továbbá: olvasható Schöpf-Méreiként, Schoepf-Mereiként éppúgy, mint Schöpf Mereiként is...