Sikeres az Európai Bizottság kezdeményezése az online gyűlöletbeszéd ellen

Ma közzé tette az Európai Bizottság a (jogellenes) online gyűlöletbeszéd felszámolására vonatkozó magatartási kódex harmadik értékelésének eredményét. A 2016 májusában életbe léptetett kódexet a Bizottság a Facebookkal, a Twitterrel, a YouTube-bal és a Microsofttal közösen dolgozta ki. Ma pedig az Instagram és a Google+ jelentette be, hogy ők is csatlakoznak a magatartási kódexhez. Valamennyien kötelezettséget vállaltak arra, hogy fellépnek a jogellenes gyűlöletbeszéd internetes terjesztése ellen. (Illusztráció: www.reptiles4all.com)
 
A civil szervezetek és közintézmények által harmadik alkalommal elvégzett és ma közzétett értékelésből kiderül, hogy a gyűlöletbeszéd elleni kezdeményezés sikeres:

  • Az IT-vállalatok az értékelésben részt vevő szervezetek és közintézmények által bejelentett jogellenes gyűlöletbeszédnek átlagosan 70%-át eltávolították. Ez az arány folyamatosan javul a 2016-i első és a tavalyi második értékeléskor mért adatokhoz (28%, illetve 59%) képest.
  • A kezdeményezésben részt vevő IT-vállalatok mindegyike maradéktalanul teljesíti azt a célt, hogy 24 órán belül értékeli a bejelentések többségét; az átlagos arány meghaladja a 81%-ot.

Az eredmények ellenére továbbra is vannak hiányosságok, amelyeket meg kell szüntetni:

  • A bejelentések átlagosan csaknem egyharmada esetében a használók továbbra sem kapnak választ.
    • A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelemről szóló jogszabályok előírják, hogy a jogellenes online és offline gyűlöletbeszéddel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit büntetőeljárás alá kell vonni. A vállalatok a bejelentett ügyeknek átlagosan ötödéről tesznek bejelentést a rendőrségnek vagy az ügyészségnek is (bár az arány jócskán megkétszereződött a legutóbbi értékelés óta). A rendőrség kötelessége az ilyen ügyek kivizsgálása.

A Bizottság a civil társadalmi szervezetek segítségével továbbra is nyomon követi majd a kódexben vállalt kötelezettségek teljesítését, és az a célja, hogy további online platformokra is kiterjessze az ellenőrzést.

A rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcról szóló kerethatározat bűncselekménnyé nyilvánítja az erőszakra vagy gyűlöletre uszítást faji, bőrszín szerinti, vallási, származás szerinti vagy nemzeti, illetve etnikai hovatartozásuk alapján meghatározott személyek csoportjával vagy e csoport valamely tagjával szemben. A kerethatározat szerint a gyűlöletbeszéd akkor is bűncselekménynek számít, ha az interneten jelenik meg.

Az EU-nak és tagállamainak, a közösségi médiát üzemeltető vállatoknak és más platformoknak kollektív felelőssége van a véleménynyilvánítás szabadságának előmozdításában és megkönnyítésében az egész világon. Ugyanakkor ezen szereplők feladata annak biztosítása is, hogy az interneten se burjánozhasson szabadon az erőszak és a gyűlöletbeszéd.

Válaszul a rasszista és az idegengyűlölő online gyűlöletbeszédre, a az Európai Bizottság és négy nagy IT-vállalat (Facebook, Microsoft, Twitter és YouTube) 2016. májusban az interneten folytatott jogellenes gyűlöletbeszéd elleni magatartási kódexet fogadott el.

Ezt a harmadik értékelést 27 tagállam azon nem kormányzati szervezetei és közintézményei végezték, amelyek bejelentéseket tettek. 2016. december 7-én a Bizottság ismertette az első nyomonkövetési eljárás eredményeit a magatartási kódex végrehajtásának értékelése céljából. 2017. június 1-jén közzétette a második nyomonkövetési forduló eredményeit.

Szeptember 28-án a Bizottság elfogadott egy közleményt, amelyben iránymutatást nyújt a platformoknak a jogellenes online tartalom eltávolítására szolgáló bejelentési és intézkedési eljárásokról. Ez az útmutató kiemeli a jogellenes online gyűlöletbeszéd elleni küzdelem fontosságát, valamint azt, hogy folytatni kell a magatartási kódex végrehajtására irányuló munkát.

2018. január 9-én több európai biztos találkozott az online platformok képviselőivel, hogy megvitassák a jogellenes online tartalom, így az online terrorista propaganda, és az idegengyűlölő, rasszista gyűlöletbeszéd, valamint a szellemitulajdon-jogok megsértésének terjedése elleni küzdelemben elért eredményeket (lásd: együttes nyilatkozat).

# Tájékoztató – A magatartási kódex harmadik nyomonkövetése

# A jogellenes online gyűlöletbeszéd felszámolására vonatkozó magatartási kódex

# Tájékoztató a harmadik értékelés eredményeiről

# Fellépés a jogellenes online gyűlöletbeszéd ellen: kérdések és válaszok

# Az első értékelés eredménye (2016. december)

# A második értékelés eredménye (2017. június)

 

Magyarország kiemelten érintett: miniszteri csúcstalálkozó a levegőminőség javításáért
 
Karmenu Vella környezetvédelmi biztos miniszteri szintű csúcstalálkozót hívott össze január 30-ra a levegőminőség témájában, ezenfelül pedig új intézkedések meghozatalát jelentette be abból a célból, hogy a tagállamok könnyebben meg tudjanak felelni a környezet védelmét szolgáló uniós jogszabályoknak.
 
A brüsszeli csúcstalálkozó megrendezésére a megoldáskeresés jegyében kerül sor, az Európai Unióban ugyanis súlyos problémát jelent a légszennyezés. A megbeszélésekre annak a 9 tagállamnak – köztük Magyarországnak – a miniszterei kaptak meghívást, amelyek ellen kötelezettségszegési eljárás van folyamatban az előírt légszennyezettségi határértékek túllépése miatt. A csúcstalálkozó lehetővé teszi, hogy az érintett tagállamok miniszterei bizonyítékkal szolgáljanak azt illetően, hogy országuk megfelelő lépéseket fog hozni a jelenlegi helyzet késedelem nélküli orvoslása és az európai uniós jogszabályok betartása érdekében.
 
# A környezetvédelmi előírásoknak való megfelelést célzó cselekvési terv