Sokan olvassák, hányan fejtik meg?

Az ember olvassa Bartus László (újságíró, író, lapkiadó, szociológus, tanár, az Amerikai Magyar Népszava tulajdonosa és publicistája, oknyomozó újságíró, számos nagy, közéleti visszhangot keltő tényfeltáró újságcikk szerzője, munkásságát számos elismeréssel díjazták, nyolc kötete jelent meg) új könyvét a „Fesz lesz” címűt, és faék egyszerűségűnek látszik.

Van a történet, ami a „Fesz van” (korábbi könyv) nyomán tovább göngyölíti a sajátosan magyar jelenségeket mutató Hit Gyülekezete- és Németh Sándor-sztorit, amely persze egy nagy világmozgalom szerves része. És látom, hallom, ahogyan sokan – mint a Story magazin, vagy a Ripost nyomdatermék legújabb szenzációját – fogyasztják a könyvet. Harsogva, vagy csendes vigyorral keresik benne az általuk is ismert nevekhez köthető sztorikat, olykor éppen ellenkező előjelűvé olvassák a leírtakat, de nagyon jól szórakoznak, mi több saját éleslátásukat találják megerősítve. Itt meg is borzongok, miközben kénytelen vagyok tudomásul venni, hogy ahány olvasó, annyi olvasat minden műnek, akár tetszik, akár nem.

Először e-könyvként  jelent meg Bartus László „Fesz lesz – Kézikönyv kezdő szabadulóknak” című könyve. A kötet a húsz évvel ezelőtti „Fesz van” folytatása, és a szerző amerikai cége, az Olivia Media and Publishing Corporation adta ki. Már nyomtatott formátumban is kapható a hazai könyvkereskedelemben.  A fülszöveg szerint:

„Ez a könyv egy emberről szól, s nemcsak azoknak íródott, akik az áldozatai. De segítséget kíván nyújtani mindazoknak, akik súlyos traumát szenvedtek. A nagysikerű «Fesz van» folytatása, de annál is mélyebbre ás. Bepillantást enged a kulisszák mögé, hová jut egy ember, akinek nincsenek külső korlátai. Bemutatja, milyen veszélyt jelent egy feltétlen engedelmességet követelő, az Isten tekintélyét magának tulajdonító, hatalmas vagyont felhalmozó, és politikai befolyást szerző ember, aki titkosszolgálati eszközöket használ. Megdöbbentő történetek, politikai játszmák, anyagi visszaélések, hamis evangélium, lelki terror. Egyház és maffia. Isten és pénz. Menny és pokol. Kisemberek és sztárok. Milliárdok a börtön árnyékában. Ellenzéki televízió a hatalom szolgálatában. Ez a könyv mindenkinek, mindenkiről, az életről és a halálról szól.”

Az csalóka látszat, hogy ez egy könnyű olvasmány. Nem, nem az, méghozzá attól nehéz a hozzáférés, hogy rengeteg benne az idézet (persze, nem véletlenül) Németh Sándor „veretes” előadásaiból, nyilatkozataiból, és afféle öninterjúiból. Az számomra mindig is az örök rejtély kategóriába tartozott, hogyan tud ez az ember, aki nulla karizmát sugároz ezen a rettenetes bikkfanyelven, sőt az anyanyelvet megerőszakolva sok képzett, nagytudású hívet is képes (volt) maga köré gyűjteni, a hitesekhez láncolni.

Más kérdés persze, hogy azok, akiket a beszédek rettenetes gondolati és nyelvi zagyvasága nem zavar, ők mit kapnak a gyülekezetben. A könyv mindenesetre felerősíti ezeket a kérdéseket, és ugyanakkor igyekszik válaszokat is adni. A válaszok pedig olyan embertől érkeznek, aki nyolc évig belülről tapasztalta meg a Hit Gyülekezete működését, aki oknyomozó újságíróként, hívő, a Bibliát alaposan tanulmányozó emberként a politikai, gazdasági, jogi és egyházi vetületeket lelkiismeretesen körül járó kitartó krónikás. A felszíni látszat ellenére nem személyes elszámolása van egy hamis prófétával, a hazai bizniszegyház fejével, aki nem csak szervül a nagyvilág evangéliumi gyülekezeteihez a magáéval, de azokat komolyan túl is licitálja.

A „kifordítom, befordítom, mégis Biblia a Biblia” alap a megfejtéshez. Persze azt csak a Bibliát valóban ismerők, értők tudják, hogy ma már teljes egészében ellentétes Németh Sándor minden szava azzal a szentírással, aminek a nevében szép csendesen milliárdos vállalkozóként főpolitikacsinálóként folytatja az „isteni küldetést”. Körötte a nyáj úgy béget, ahogyan kell, mert ha nem, akkor jön az átok, vagy bármilyen eszköz, ami a szent célt szolgálja.

A hamis próféta rettegése, hogy elveszíti hatalmát és vagyonát korlátlanná szélesíti az eszköztárat. Rettenetes értelmet nyernek az üzleti gyülekezet diktátorának prófétálásai.

A „Fesz lesz” című könyv fontos olvasmány lehet azoknak, akik meg akarják érteni a diktatúrák természetrajzát, hogy a generációk óta alattvalónak született és szocializálódott népesség körében miért tudnak hamis próféták félelemre épített közösségeket létrehozni, működtetni isten nevével kufárkodva, vagy primitív ösztönökre és aljas indulatokra alapozva kirabolni lelkileg és anyagilag megvezetettjeiket, ki egyháznak tüntetve fel, ki államrendnek nevezve a maga bizniszét. Nem véletlen, hogy Magyarországon a két legnagyobb játékos egymásba kapaszkodva tarol.

A botrányos „pásztorkodás” és „kedves vezetősködés” egyszer, persze, törvényszerűen csúfos véget ér. No, de addig, addig mi lesz a megvezetettekkel, meglopottakkal, megnyomorítottakkal?

Kinek-kinek saját útját kell bejárnia a nehéz szabadulásig, akár egyháznak hazudott akolból, akár büszke keresztény nemzetállamból kéne szabad, önrendelkezéssel bíró, felelősen gondolkodó emberré válni. Ameddig a butaság, a kíváncsiság hiánya, az erős vezető keresése és követése, az alázatos beletörődés és igazodás motivál egy társadalmat, amely csupa szorongás és félelem, örökkön ellenségekkel harcol, addig ott csak távoli ábránd a szabad emberek egymást segítő, boldogságkereső társulása.

A „Fesz lesz” megjelenése után úgy jellemezték a könyvet, hogy bestseller lesz, hiszen afféle botránykönyv. Valószínűleg sokan és egyre többen olvassák is. A botrány nem robban, mert roppant óvatos a média. A könyv legütősebb sztorija az ATV ellopása, ami leginkább felkeltette a közérdeklődést, az Átlátszó és a Magyar Hang jóvoltából kapott nagyobb nyilvánosságot. Bár, ha más nem is, ez az ügy mindenképpen hivatalból azonnali jogi eljárásért kiált, persze teljesen hiába. Így hát a szerző néhány napja maga tett feljelentést, feltételezvén, hogy a könyve és az abban felsorolt bizonyítékok nem érték el az ügyészség ingerküszöbét.

Németh Sándor vezető lelkész (jegyezzük meg valójában állelkész, minden képzettség és felszentelés nélkül) megkárosította saját gyülekezetét, amikor a Hit Gyülekezetének az ATV-ben levő jó néhány milliárdos többségi tulajdonát a saját nevére játszotta át. Az ATV és az ingatlan, amelyben az ATV működik, teljes egészében a Hit Gyülekezete tulajdona volt, mindent a gyülekezet pénzéből, a hívők adományaiból vásároltak, építettek és újítottak fel. Miután a költségeket kifizette a Hit Gyülekezete, Németh Sándor egy trükkel a saját nevére íratta a hatalmas vagyon többségi (60 százalékos) tulajdonjogát – ahogyan erről részletesen beszámol a könyv.

Egy szó, mint száz, az ember csak olvas, és borzong, és ámul, aztán a néma csend marad. Bennem haragot nem gerjesztett, mert a szerzőben sem munkál ilyesmi.

Bartus húsz évig kereste önmaga számára a magyarázatokat, a teljes lelki felszabadulást, az első Fesz-könyv után úgy vallja, nem is akart többet írni erről. Ám az élet, a saját bejárt útja, sok-sok ember keserves pokoljárása, a szaporodó gondolatok és késztetések kiérlelték e könyv lapjait.