Támogatandók a civil szervezetek az európai értékek védelmében

A demokrácia, jogállamiság és szabadság uniós védelmére a képviselők ma azt javasolták, hogy jöjjön létre az európai értékek védelmén dolgozó civil szervezetek támogatására szolgáló eszköz. Legyen a támogatás külön költségvetési tétel a 2020 utáni büdzsében.

Az állásfoglalás szerint a civil szervezetek csak nehezen tudják a független és hatékony működéshez szükséges forrásokat előteremteni, miközben az aktív és jól fejlett civil társadalom a legmegfelelőbb védeleme ezen értékek eróziójával szemben.

 A képviselők felszólítják az Európai Uniót, hogy a hosszú távú uniós költségvetés (MFF) részeként hozzon létre egy pénzügyi eszközt az európai értékek, így a demokrácia, szabadság, jogállamiság és alapvető jogok védelmére és előmozdítására, aminek a neve az Európai Értékek Eszköze lenne. 
Az új eszköznek a helyi és nemzeti szinten a fenti értékek védelmén és előmozdításán dolgozó civil szervezetek működését kellene célzottan támogatnia.

A képviselők szerint a támogatásoknak például az állampolgári részvétel növelésére, illetve az érdekképviseleti és egyéb felügyeleti tevékenységekre kell irányulnia. Emellett fontos, hogy az alapba friss pénz jusson, vagyis a támogatás kiegészítő jellegű legyen. A kezdeményezést a képviselők 489 igen szavazattal 14 ellenében, 13 tartózkodás mellett támogatták.

Hasonló célokból a Demokrácia és az emberi jogok európai eszközén keresztül az EU eddig is nyújtott közvetlen támogatást az unión kívüli civil szervezetnek, de az EU-n belül erre csak nagyon korlátozott lehetőség van – főleg, ami a helyi és nemzeti szinten tevékeny szervezeteket illeti.  

Állásfoglalási javaslat

A vita felvételről

Az eljárás lépései