Tatabányán sem sérülhet a tájékozódás joga – az újságíró-szövetség állásfoglalása

Tilos a lakosság tájékoztatása Tatabányán – olvasható Tatabánya megyei jogú város Facebook oldalán és honlapján: rendelettel vont meg minden forrást a közgyűlés a város lakosainak tájékoztatásától. (A nyitó kép forrása: tudtad.com)

«Magyarné Kocsis Andrea (Fidesz-KDNP) javaslatára minden kötelezettséget fel kell mondania a városnak év végéig, ami a lakosság tájékoztatását szolgálja: honlap, közösségi média, online megjelenés, újság tartozik ide, valamint a közgyűlés közvetítése is. Ezzel elzártak minden információs csatornát a lakosságtól.

A tatabányai önkormányzat közgyűlésének december 16-i ülésén egy olyan módosító indítványt fogadtak el a képviselők, amelynek értelmében minden lakossági tájékoztatással összefüggő kötelezettséget fell kell mondania a városnak 2021. december 31-ig. A város új kötelezettséget nem vállalhat, kifizetést nem teljesíthet lakossági tájékoztatással kapcsolatban, egészen a 2022. évi költségvetés elfogadásáig, várhatóan 2022 márciusáig.»

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége kötelességének tartja ismét felhívni a nyilvánosság figyelmét arra, hogy Magyarországon az alaptörvény, az uniós alapszerződés, és a médiatörvény is állampolgári alapjognak tartja a befolyástól mentes tájékoztatáshoz való hozzáférést.

Magyarország Alaptörvénye szerint „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit”. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény pedig rögzíti: A helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. (2. § (2) bek) 

Ha a tatabányai önkormányzat teljesíti a rendeleti előírást, mely alapján 2021. december 31-ig minden lakossági tájékoztatással kapcsolatos szerződést fel kell mondani, és új nyilvánosságot biztosító fórumra vonatkozó szerződés nem jön létre, akkor megsérti az önkormányzati törvény idézett szakaszát, továbbá szembehelyezkedik az alaptörvény által garantált szabad tájékozódás alapelvével. A felelősség a képviselő-testületet terheli.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége – mint a tájékozódás és tájékoztatás egyik fontos hazai szakmai szervezete – leszögezi: a tájékozódás joga semmilyen körülmények között sem sérülhet. Sem anyagi okokból, sem politikai megfontolásból. A tatabányai közgyűlés is köteles erről gondoskodni. A MÚOSZ minden jogi-szakmai segítséget megad ahhoz, hogy Tatabányán helyreálljon a tájékoztatás rendje.