Új uniós stratégia Európa fenntartható fejlődéséért: a biogazdaság

Az Európai Bizottság ma cselekvési tervet terjesztett elő, melyben felvázolja, milyen intézkedésekbe kezd jövőre a fenntartható és körkörös biogazdaság kialakítása céljából. A stratégia része annak a törekvésnek, amellyel a Bizottság új lendületet kíván adni a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak az Európai Unióban. A cél az, hogy a világméretű és helyi kihívások kezelésére javuljon és bővüljön a megújuló erőforrások fenntartható használata.

A biológiai erőforrások véges mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért újításra és megújulásra van szükség ahhoz, hogy a lakosságot el lehessen látni elegendő élelemmel, tiszta vízzel és energiával. A biogazdaság – amely magában foglalja a biológiai erőforrások használatán alapuló valamennyi ágazatot és rendszert – képes arra, hogy az algákból tüzelőanyagot, az ipari melléktermékekből bio-alapú műtrágyát, a hulladékból pedig új bútorokat és ruhákat állítson elő, továbbá hogy újra feldolgozza a műanyagot.

A biogazdaság jelenleg mintegy 18 millió embernek ad munkát, 2030-ig pedig további 1 millió környezetbarát munkahelyet hozhat létre. Összesített éves forgalma pedig hozzávetőleg 2000 milliárd (azaz kétmillió-millió!) euróra rúg. A fenntartható körkörös biogazdaság megvalósításának ösztönzésére a Bizottság három fő cél alapján 14 intézkedésbe kezd jövőre, köztük a következőkbe:

1. A bioalapú ágazatok bővítése és megerősítése

  • 100 millió eurós, körforgásos Biogazdasági Tematikus Beruházási Platform létrehozása (piacra jutás segítése, a magánbefektetések kockázatának csökkentése)
  • új, fenntartható biofinomítók kifejlesztésének segítése Európa-szerte

2. A biogazdaság gyors térnyerésének előmozdítása Európa egész területén

  • stratégiai menetrend kidolgozása a fenntartható biogazdaság meghonosítása végett
  • a Horizont 2020 részeként szakpolitikai támogatási eszköz létrehozása a nemzeti és regionális biogazdasági programok fejlesztésének segítésére
  • kísérleti intézkedések vidéki, tengerparti és városi területeken

3. Az ökoszisztéma védelme és a biogazdaság ökológiai korlátainak megértése

  • uniós szintű nyomon követési rendszer létrehozása a haladás nyomon követésére
  • adatgyűjtés, a tudásbázis és az egyes biogazdasági területek ismeretének javítása, az ismeretek hozzáférhetővé tétele a biogazdasági tudásközpont által,