Vigyázat, emberek! Veszélyhelyzet a kormányhivatalban!

Ezennel megosztom az Infovilág igen tisztelt olvasóival a ma délután tudomásomra jutott titkot, amely szerint veszélyhelyzet van a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalban. Így hát, javasolom mindenkinek, csak óvatosan közelítse meg ezt a hivatalt; címe: 9021 Győr, Árpád út 32.

Mindez úgy jutott tudomásomra, hogy 2022. október 26-án közérdekű adatigényléssel fordultam a Magas (sokemeletes) Hivatalhoz. A válasz – becslésem szerint – kb. feleannyi szövegből kitelt volna, mint amilyen hosszú „előlevelet” majd pedig magyarázó szöveget fogalmaztak meg és küldtek el szerkesztőségünk elektronikus postafiókjába.

2022-11-09 16:02 időpontban a GYMSMKH Építésügyi és Örökségvédelemi Főosztály ezt írta:

Iktatószám: GY/30/25-12/2022. Tárgy: Győr… ingatlan Ügyintéző: A.B. Mellékletek: 1 db Telefon: (96) 795-695, Hiv. szám: –

Kulcsár László úr részére

infovilag@infovilag.hu e-mail cím útján

Tisztelt Kulcsár László Úr!

Mellékelten megküldöm az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály fenti tárgyú megkeresésével kapcsolatos határidő-hosszabbítás tárgyú levelét. (Pardon, ez az én megjegyzésem, ugyanis semminemű határidő-hosszabbításról sem írtam a hivatalnak címzett levelemben!)

Győr, 2022. november 9.

X.Y. főosztályvezető nevében és megbízásából

Tisztelettel

A.B.

igazgatási szakügyintéző

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

9021 Győr, Árpád út 32.

Telefon: +36 (96) 795-695

E-mail: a.b.@gyor.gov.hu

Erre a levélre és az utána következő „lényegre” ekként válaszoltam:

Tisztelt X.Y. főosztályvezető nevében és megbízásából eljáró A.B. ügyintéző Úr!

Szeretném megtudni, hogy miféle veszélyhelyzet van Önöknél, ami miatt az ügyintézés ideje az általában szokásosnak a másfélszeresére hosszabbodik?

Nem látszik, hogy az Önök munkahelyéül szolgáló épületet összeomlás fenyegetné…

Nem jégvirágosak az ablakaik, ami arra utalna, hogy szibériai hideg fenyegeti az irodák dolgozóit…

Nem láttam az Önök munkahelyére irányuló egyetlen ágyúcsövet sem…

És bombázórepülők sem köröznek a megyei kormányhivatal fölött…

Tudtommal – feltehetően olyan szerénységgel, mint az iskolákban – fűtenek is hivatalban, tehát aligha fáznak az ott dolgozó munkatársak.

Minden bizonnyal éhínség sem veszélyezteti létüket…

És az eddig jól bevált szabályok, paragrafusok sem változtak meg egyik napról a másikra.

Kérem, ezek után közöljék, hogy miben nyilvánul meg Önöknél a veszélyhelyzet?

Netán Önöknek a boltokban a naponta növekvő infláció miatt óráról órára drágábban adják az élelmiszert, és ez a veszélyhelyzet? Ez akár még hihető is…

Kiváló tisztelettel:

Kulcsár László

születése óta magyar állampolgár

Kénytelen voltam mindezt elküldeni a Magas Hivatalnak, ami az október 26-i levelemre adott terjedelmes és cirkalmas válaszában ezt hozta tudomásomra:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2022. október 26. napján érkezett közérdekű adatigénylése kapcsán felhívom szíves figyelmét, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Figyelemmel arra, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátásának, nevezetesen a hatósági ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatos feladatai teljesítésének a veszélyeztetésével járna, a Kormányhivatal a közérdekű adatszolgáltatás teljesítésére irányadó határidőt az igény beérkezését követő 45 napban állapította meg.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Utóirat: Mindazonáltal őszinte szívvel és világos fejjel remélem, hogy nem akadályoztam és most sem akadályozom a közfeladatot ellátó szervet a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátásában. Ahhoz ugyanis pusztán egy régimódi (az ám, a király nélküli királyságban születtem!) magyar állampolgár vagyok, akit megvárakoztathat a hivatal, elvégre veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai vannak. Az ám, ha a hivatal munkatársainak nem lenne elegendő, egy terepmintás katonai sisakot fölajánlhatok a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak az ellátásához.