Világos, mint a nap: a legtisztább energiaforrás a Nap – európai uniós nagyvonalúság

Az év egyik régóta áhított pályázata nyílik meg június 17-én, amikor megkezdődik a „Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program 4.1.3-19)” beadásának időszaka. Hazánk 2020-ig 12 000 milliárd forint (!) fejlesztési forrást használhat fel az Európai Unió és a hazai költségvetés támogatásával a különféle operatív programok megvalósítására, illeszkedvén az EU2020 stratégiához.

Minden olyan hazai kis és közepes vállalkozás pályázhat, amely túl van legalább három teljes, lezárt üzleti évén, és minimum egy alkalmazottal működött a pályázat beadása előtti 12 hónapban, valamint saját tőkéje nem negatív és nem kevesebb a törvényben meghatározott legkisebb összegnél. A cég nem állhat felszámolás, végelszámolás és a beadáskor hatályos NAV végrehajtási eljárás alatt.

A napelemes rendszert kizárólag a közép-magyarországi térségen kívül bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fiók-telephelyén telepítheti a nyertes pályázó. A mostani pályázaton nem vehetnek részt a mezőgazdasággal és a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásával foglalkozó vállalkozások, mert számukra a vidékfejlesztési programban ez év február 20-ig volt nyitva hasonló pályázati lehetőség.

Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint jelenleg 60 407 vállalkozás felel meg a napelemes pályázat követelményeinek. A szétosztandó 15 milliárd forintból 5–10 ezer vállalkozás állíthatja át működését részben vagy teljesen napenergiára. Azaz a vállalkozásoknak akár hatoda is nyertes lehet, ha kihasználja a lehetőséget.

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 1,5–3 millió forint, szerencsés esetben elérheti a teljes beruházás-korszerűsítés teljes ellenértékét. Vannak persze pénzügyi és műszaki korlátok, amelyek csökkenthetik támogatás mértékét; például, ha a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200 000 Ft/kWp értéket. Ilyen esetben a fajlagos költséghatáron felüli részt a pályázónak önerőből kell finanszíroznia. Napelemes rendszer csak olyan épületekre telepíthető pályázati pénzből, amelyekben a kérelem benyújtását megelőző évben már használtak villamos energiát. Továbbá: kizárólag olyan 7,5–15 kWp közötti névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható, amelyek az adott épületben működő termelőeszközök teljes villamosenergia-igényét fedezik. (Magyarán: nem lehet kereskedni a fölösleges villamos energiával.)

A tapasztalat szerint évről évre növekszik a napenergia-használat hazánkban. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal tavalyi adatai szerint a (0–50 kW teljesítmény közötti) nem engedélyköteles naperőművek kategóriájában a nem természetes személyek összesen 29 343 kilowatt teljesítményű napelem-rendszert állítottak üzembe. A pályázatnak köszönhetően – remény szerint – ez emelkedik majd a következő években. A bővülésből a lakosság vette ki a nagyobb részt, köszönhetően a többi között „az otthon melege” programnak is: tavaly összesen 52 556 kilowatt teljesítményű napelem-rendszert telepítettek (forrás: www.mekh.hu). 

A sikeresen pályázó cégek mellett a kiírás nyertesei természetesen a hazai piacon működő napelemgyártó és -szerelő vállalkozások lesznek. A vissza nem térítendő támogatás – számítások szerint –szerfölött kedvezően hat majd a napelem-telepítés megtérülésére.