EU-eszközök vészhelyzetek elhárítására

Az Európai Bizottság a múlt héten bejelentett nagyszabású helyreállítási terv keretében javaslatot tett olyan eszköztár létrehozására, melynek birtokában az Európai Unió képes lesz gyorsabban válaszintézkedéseket hozni az egyszerre több tagállamot érintő komoly veszélyhelyzetek esetén.

Ilyen veszélyhelyzet alakult ki a koronavírus-járvány nyomán is, mely egyidejűleg ütötte fel a fejét és okozott súlyos válságot az EU tagállamaiban. Ebből a célból számottevően meg kell erősíteni a rescEU-t, a közös uniós veszélyhelyzet-reagálási tartalékot, hogy rendelkezésre álljanak a stratégiai fontosságú eszközök az egészségügyi szükséghelyzetek, erdőtüzek, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris és egyéb súlyos veszélyhelyzetek kezeléséhez. Ehhez a 2021–27-i időszakban 2000 millió euróval növelni kell az uniós polgári védelmi mechanizmus részét képező rescEU bővítését szolgáló forrásokat. A forrásnövelés eredményeként az uniós polgári védelmi mechanizmus összköltségvetése meg fogja haladni a 3100 millió eurót.

A Bizottság javaslata értelmében:

  • az EU uniós szinten tartalékot fog létrehozni olyan válságreagálási kapacitásokból (köztük orvosi felszerelésekből, egészségügyi evakuálásra szolgáló repülőgépekből, tábori kórházakból, tűzoltó repülőgépekből és helikopterekből), amelyeket gyorsan mobilizálni lehet az unió teljes területén.
  • Az EU – története folyamán először – közvetlenül be tudja majd szerezni azokat a veszélyhelyzet-reagálási eszközöket, amelyek révén segíteni tud a súlyos válsághelyzetekkel önerőből megbirkózni képtelen tagállamoknak, biztonsági hálót kínálva a számukra.
  • Az EU teljes mértékben maga fogja állni a rescEU-kapacitások kiépítésével és működtetésével járó költségeket.

A Bizottság a fentieken túlmenően az EU globális humanitárius költségvetésének 5000 millió eurós emelését is szorgalmazza. Javaslata értelmében így összesen 14 800 millió euró szolgálja majd a 2021–27-i hosszú távú uniós költségvetésben azt a célt, hogy az EU jobb intézkedéseket hozzon a világszerte növekvő humanitárius szükségletekre válaszul.
Kérdések és válaszok: A rescEU és a humanitárius segítségnyújtás

Tájékoztató: rescEU

Tájékoztató: Humanitárius segítségnyújtás

Hamis hírek ellen: megkezdte működését a Digitális Média Európai Megfigyelő-központja


Tegnap megkezdte tevékenységét a Digitális Média Európai Megfigyelő-központja (European Digital Media Observatory, EDMO). Az uniós finanszírozással működő szervezet, melyet a firenzei székhelyű Európai Doktori Intézet irányít, multidiszciplináris – tényellenőrzőkből, egyetemi kutatókból és az online dezinformációban járatos más szakemberekből álló – közösség létrehozását és munkáját hivatott segíteni. Ez a független együttműködési platform bővíteni fogja az online dezinformációról rendelkezésre álló tudományos ismereteket, de ezzel párhuzamosan a tényellenőrző szolgáltatások uniós piacának kiépítését is előmozdítja, és a digitális média ellenőrzéséért és új szakpolitikák kidolgozásáért felelős hatóságokat is támogatja majd.

A Digitális Média Európai Megfigyelőközpontja 2,5 millió euró finanszírozásban fog részesülni az infrastrukturális projektek megvalósításához forrásokat biztosító Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz jóvoltából.

Az EDMO honlapja; További információk az EDMO-ról