Y-generáció, előre lép!

Már 100 ezernél több a cégjegyzésre jogosult, 1980 után született Y-generációs vállalkozó; ugyanakkor lemorzsolódóban vannak az X-nemzedék gyermekei.

A fiatalok fokozatos előretörése természetszerű az üzleti életben, de a cégtulajdonosok és a cégvezetők nagy többségében mindig is a tapasztaltabb korosztályokból kerülnek ki. A generációk cseréje azonban a cégvilágban sem maradhat el. „Napjainkban egyre látványosabban körvonalazódik az Y-nemzedékű fiatalok szerepvállalásának erősödése” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. Az idén ugyanis 100 ezer fölé emelkedett azon Y-os menedzserek száma, akik cégjegyzésre jogosultsággal is rendelkeznek, és ezzel az Y-generáció lett a második legszámosabb bázis a cégvezetők körében.

A generáció-kutatók hat nemzedékre osztják az embereket a születési idejük alapján. A különböző generációk látványosan eltérő gazdasági és szociális körülmények között nőttek fel, és eltérő tapasztalatokat szereztek felnőtt korukban is. A korosztályos különbségek így természetszerűen különböző igyekezettel, tervekkel színre lépő csoportokat jelölnek. A személyiségi eltérések csoporton belül is eltérők lehetnek ugyan, általánosságban merőben jellemvonásokkal rendelkezik egy világháborút is megélt veterán, mint egy információs érába született fiatal.

NemzedékA születés éve
Veterán generáció1940 előtt
Baby Boom generáció1940-1959
X generáció1960-1979
Y generáció1980-1995
Z generáció1996-2007
Alfa generáció2008 után

Számosságát tekintve jelenleg mind a tulajdonosok, mind a cégjegyzésre jogosultak között is toronymagasan az „X generáció” tagjai vezetnek, ők alkotják a hazai tulajdonosi és menedzseri réteg kemény magját. Jelenleg ez az a nemzedék, amelyik kellő tapasztalatot gyűjtött a cégvezetéshez, és még a teherbírása is magas. Ez a csoport még jócskán megismerhette a szocialista társadalmi berendezkedést, ám a rendszerváltozás után már alkalmazkodott a modern technika és társadalom vívmányaihoz. Tagjainak többsége a munkához való hozzáállásában kimagaslik a többi generáció tagjai közül. A 2000-es évek eleje óta ez a korosztály számít uralkodónak a hazai vállalkozások tulajdonosi és vezetői körében, ám az elmúlt 5–6 évben már csökkenőben van a szerepük. Helyüket egyre inkább az Y-nemzedék veszi át. A számosságot nézve évi 2 százalékot növekszik az Y-generáció súlya, és mára minden 5. cégvezető ennek a tagjai közül kerül ki.

business team formed of young businessmen and businesswomen standing over a white background with reflections

Az Y-osok az 1980–95 között születettek. Ők az elsők, akik a most működő fogyasztói társadalomban nőttek fel, ennek megfelelően szemléletben rendkívül nagy különbségeket mutathatnak apáikhoz, nagyapáikhoz képest. Jellemzően gyakorlatiasabbak náluk, és az új technológiákhoz is gyorsabban alkalmazkodnak, szemléletükben gyakran már fontosabb a saját karrierjük és életútjuk, mint a például az X-nemzedék esetében.

Jelenleg mintegy 144 ezer, az Y-generációba tartozó személy vallhatja magát cégtulajdonosnak, és az idén az aláírásra jogosult Y-os vállalkozók száma is átlépte a 100 ezret. Az X-nemzedék trónfosztása még messze van, de a cégjegyzésre jogosultak körében a háború utáni baby boom időszakban születettektől ez évben már átvették a második helyet. „Az Y-generáció tagadhatatlan előretörése ellenére azonban egyelőre a dobogó második foka is csak a cégjegyzésre jogosultak körében van meg, a cégtulajdonosok esetében erre még várni kell néhány évet” – mondja az Opten szakértője.

A tulajdonosok körében általánosságban is, de a nagyobb vállalkozások körében különösen elmaradt az Y-generáció. Erre jó példa az 1 milliárd Ft feletti éves árbevételű társas vállalkozások nemzedéki vizsgálata. Ott 2015-ig még a baby boom idején születettek voltak a legtöbben, és jelenleg is még az X-nemzedék erősödése zajlik. Tehát a vagyon és a felelősség még mindig az idősek kezében van.

Ezzel viszont ellentétes a helyzet az újonnan induló társas vállalkozásokat illetően: 2020. szeptember végéig csaknem azonos arányban alapítottak céget az X- és az Y-generáció képviselői, tehát e tekintetben már napjainkban zajlik az X generáció trónfosztása. Az új társas vállalkozások körében ráadásul a Z-nemzedék elfoglalta a 3. helyet.

Ez a generáció már beleszületett a digitális technológiába, az internet és az okoseszközök birtokában nevelkedett. Szemlélete sok esetben nagy különbségeket mutat – például – az X-generáció tagjaival szemben. Az idősebbek háttérbe vonulása egyúttal azt is jelenti, hogy vállalkozások tízezrei állnak szervezeten belüli generációváltás előtt.

Egy vállalaton belül a nemzedékváltás hat a szervezet kultúrájára, a vállalat teljesítményére, különösen akkor, ha több generációt is ugrik a jogutódlás. Magyarországon – széles körben – még nincsenek nagy hagyományai a cégvezetés átadásának, ami kihívás a generációváltás házon belüli kezelésére.

Csakhogy az idő nem áll meg, a nemzedékcsere folyamatos; kérdés, hogy ezt a vállalkozások milyen hatékonysággal tudják megoldani a piaci verseny közepette.