A Bizottság javaslatára: Magyarország 300 millió €-val több előfinanszírozásra számíthat

Az Európai Bizottság március 23-án javaslatot tett arra, hogy uniós szinten 3400 millió euróval növekedjék a kohéziós célú és az európai területeknek nyújtott helyreállítási támogatás (REACT-EU kezdeményezés) forrásaiból folyósított teljes előfinanszírozás. A javaslat azoknak a tagállamoknak a támogatására irányul, amik fogadják és elszállásolják az ukrajnai háború elől a területükre érkező menekülteket.

Azt követően, hogy a társjogalkotók elfogadják a javaslatot, ez a likviditás azonnali növelését eredményező intézkedés – az európai menekültek megsegítésére irányuló kohéziós fellépés (CARE) által bevezetett rugalmassággal ötvözve – lehetővé fogja tenni, hogy a tagállamok gyorsabban hozzáférjenek az infrastruktúrára, lakhatásra, felszerelésekre, valamint foglalkoztatási, oktatási, társadalmi befogadási, egészségügyi és gyermekgondozási szolgáltatásokra fordítható forrásokhoz.
 
A Bizottság azt javasolja, hogy az EU mindegyik tagállam esetében emelje az előfinanszírozást a 2021. évi REACT-EU támogatási részlet 11%-áról 15%-ára. Ezen túlmenően a Bizottság azt szorgalmazza, hogy ez az arány emelkedjék 45%-ra az uniós frontországok (Magyar-, Lengyelország, Románia és Szlovákia), valamint azon tagállamok (Ausztria, Bulgária, Cseh-+ és Észtország) esetében, ahová lakosságarányosan a legnagyobb számban érkeztek ukrajnai menekültek. Az előfinanszírozás teljes növekedése uniós szinten 3400 millió euró; Magyarország esetében ez az összeg 300 millió euró. Az előfinanszírozás azután kezdődik, hogy a javaslatot jóváhagyják a társjogalkotók.
 
Az 50 600 millió eurós költségvetésű REACT-EU a több mint 800 000 millió eurós európai helyreállítási terv (NextGenerationEU) része. A REACT-EU rendeltetése, hogy segítsen a covid19-világjárvány és annak társadalmi következményei által előidézett válság elhárításához, valamint a zöld, digitális és reziliens gazdasági helyreállítás előkészítéséhez. A REACT-EU-ból származó, 2022-re előirányzott 10 000 millió euró jórészét a tagállamok az ukrajnai menekülteket segítő tervek támogatására-megvalósítására is fordíthatják, összhangban a világjárvány utáni helyreállítás általános céljával.
 
Szintén az európai helyreállítási terv része a 723 000 millió eurós Helyreállítási és Reziliencia-építési Eszköz (RRF), illetve a terv más európai programok és alapok költségvetését is megemeli. A Bizottság a Helyreállítási és Reziliencia-építési Eszközről szóló rendeletben meghatározott kritériumok alapján jelenleg is folytatja a magyar helyreállítási és reziliencia-építési terv értékelését, és ahogy más tagállamok esetében, akként Magyarország tekintetében is konstruktívan együttműködik a nemzeti hatóságokkal azért, hogy a magyar terv megfeleljen a rendelet célkitűzéseinek és követelményeinek. További információ az európai helyreállítási tervről.

Új fejezet nyílik az Európai Unió és az Egyesült Államok energetikai együttműködésében

Ma reggel találkozott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke. Brüsszeli találkozójukon az elnökök elkötelezték magukat amellett, hogy együttműködnek azért, hogy a következő teleken biztosított legyen Európa energiaellátása, és fenntarthatóan csökkenjék a kontinens energiafüggősége Oroszországtól. Ebből a célból a felek beruháznak a tiszta energiára történő átállásba. Az Egyesült Államok törekedni fog arra, hogy még az idén legalább 15 milliárd m³-rel több érkezzék cseppfolyósított földgázból (LNG) az uniós piacra, amit várhatóan az EU-ba irányuló LNG-szállítás további növekedése követ majd a jövőben. Ezzel párhuzamosan a Bizottság együtt fog működni az uniós tagállamok kormányaival az LNG-infrastruktúrával kapcsolatos felülvizsgálati és engedélyezési eljárások felgyorsítására. A Bizottság ezenfelül az uniós tagállamokkal és a piaci szereplőkkel közösen azon fog dolgozni, hogy egy újonnan létrehozott uniós energiaplatformon keresztül összevonják a keresletet, hogy legalább 2030-ig nagy és stabil piac álljon rendelkezésre további amerikai LNG-szállítások számára.

Az EU további segélyszállítmányt, sürgősségi járműveket és vészhelyzeti felszereléseket juttat Ukrajnába

Az Európai Unió további szükséghelyzeti segítséget nyújt Ukrajnának és a vele szomszédos országoknak: millió alapvető szükségleti cikke millióit – köztük gyógyszereket, élelmiszereket és emberek elszállásolását segítő eszközöket – szállítja a helyszínre. A héten újabb, 49 tonna egészségügyi és sürgősségi felszerelésből álló szállítmány indul útnak, amit 21 mentő-, 11 tűzoltóautóból, 16 sürgősségi járműből és 23 kamionból összeállított járműkonvoj juttat majd célba.

Mindegyik uniós ország, valamint Norvégia és Törökország is sürgősségi segélyt ajánlott fel Ukrajnának az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül. Ez a valaha végrehajtott legnagyobb segítségnyújtási művelet a mechanizmus történetében.