A jövő elkezdődött

Maruzsa államtitkár szerint a polgári engedetlenségre készülő tanárok hibás, sőt törvénytelen viselkedését mintának tekintő diákok nemcsak elkanászodnak, de konkrét bűnözőkké is válhatnak „adott esetben”. Ilyen sorsot természetesen nem szánhatunk az ifjúságnak.

Szerencsére itt a másik minta: ha a jogaiban megsértett, státusuktól megfosztott, meg nem fizetett, a hatalom által senkinek tekintett tanárok a kussolás kultúráját választják, és ennek elfogadását sugallják neveltjeik felé, azok még letérhetnek a bűn ösvényéről, és jámbor fűevőként folytathatják a nekik kijelölt réten, megpihenve a nekik szánt karámban, bégetés nélkül tűrvén, amíg a gyapjújukért érkező urak nem végeznek velük.

Hogy egy gyerekből mi lesz, azt talán csak a Jóisten tudná előre megmondani, vagy ő se, van kölyök, aki képes lágy és elmosódó karaktert mutatni, végül mégis ketrecharcosként fut be, a másik, a – az Úr bocsássa meg – kissé baltával faragott arcú meg alanyi költő lesz, és most igazán nem Troppauer Hümért másolom.

Mármost egy államtitkár pontosan annyival több bárki mennylakónál, hogy különféle koordináta-rendszerek felállításával milliméter pontosan megmondja a kisded jövőjét, azt állítva, hogy a személyiség kialakulása nem feltétlenül a születéssel nyert megalapozást követi, hanem a környezetet hatásának megfelelően alakul, és itt egyáltalán nem a szülőkre, a nagypapára és -mamára, a testvérekre, és a szomszéd gyerekre gondol.

Maruzsa államtitkár – hiszen róla van szó – konkrétan a tanárokat célozza, őket tartja felelősnek a gyereklélek végső keretezéséért. Még konkrétabban, azt írja a két pedagógus-szakszervezetnek, hogy amikor a béremelést elérni képtelen oktatók belesüllyednek a polgári ellenállás mocsarába, ez felveti azt a kérdést, hogy – szó szerint idézem „milyen erkölcsi alapon állnak”, hiszen „önmaguk sem tartják be a rájuk is vonatkozó jogszabályokat”. „Az írott normák figyelmen kívül hagyása jó eséllyel arra ösztönzi a kialakult értékrenddel még nem rendelkező diákokat, hogy a jövőben mérlegelés tárgyává tegyék, milyen iskolai előírásokat kell megtartaniuk, és milyeneket nem. Ennek nemcsak morális veszélye van, hanem azt is előreveti, hogy lehetnek köztük olyanok, akiket felnőttként ezen hozzáállásuk következtében adott esetben egy bíróság vagy egy hatóság szankcióval lesz kénytelen sújtani.” Idézet vége.

Magyarán: a hibás, sőt törvénytelen tanári viselkedést mintának tekintő egyedek nemcsak elkanászodnak, de konkrét bűnözőkké is válhatnak, persze, hogy az összetetten gondolkodó Maruzsát idézzem ismét, csak „adott esetben”. – Ilyen sorsot természetesen nem szánhatunk az ifjúságnak.

Szerencsére itt a másik minta: ha a jogaiban megsértett, státusuktól megfosztott, meg nem fizetett, a hatalom által senkinek tekintett tanárok a kussolás kultúráját választják, és ennek elfogadását emanálják neveltjeik felé, azok még letérhetnek a bűn ösvényéről, és jámbor fűevőként folytathatják a nekik kijelölt réten, megpihenve a nekik szánt karámban, bégetés nélkül tűrvén, amíg a gyapjukért érkező urak nem végeznek velük.

Ez is egy lehetőség, volt már ilyen, lesz is, sőt van is, ezzel együtt valószínűleg többen hiszik azt, hogy Maruzsa szava nem annyira isten szava, mint amennyire csak baromság, annak is elég gyenge eresztés, és csupán azt mutatja, hogy odafönt már egy értelmes hazugság sem jut az eszükbe arról, miért is kell a pedagógusokat pária állapotban tartani. Ennyi telik, megbélyegzés, és jövőmegvonás a gyerekektől, akik a tanáraik igazságában bízva, sorsukat elrontva még börtönbe is juthatnak, az életüknek annyi.

Persze, ismét megidézve Maruzsát, aki jobb perceiben maga is támolyoghat elmeroggyant mondatai körül, mindez csak „adott esetben” lesz így. Ha nem, hát nem. Az ember azért államtitkár, hogy mindig valami új ötlettel lőjön mellé.