A legnagyobb költségvetésű uniós programról döntött az Európai Parlament

Az Európai Parlament szerdán döntött az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának megerősítésére szolgáló alapokról, amelyek össz-költségvetése 243 000 millió euró.

Ez a legnagyobb tétel a 2021–27-i uniós költségvetésben. A hangsúly az éghajlat-politikán, a szociális programokon és a fenntartható városfejlesztésen lesz.


A „kohéziós csomagba” az Interreg programra, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és Kohéziós Alapra, valamint a közös rendelkezésekre vonatkozó szabályok tartoznak. Ezek együtt határozzák meg az unió regionális, kohéziós és szociális alapjainak működését a következő hét évben.

Mindhárom rendeletet június 30-án hirdetik ki az EU hivatalos lapjában, és másnap hatályba is lépnek.

A közös rendelkezésekre vonatkozó új szabályok értelmében a források legalább 30 százalékát az éghajlat-változással és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos programokra, illetve a fenntartható növekedésre és munkahely-teremtésre kell költeni. Az alapok kifejezetten a kis- és közepes vállalkozásoknak szánt támogatást is tartalmaznak.

A 243 000 millió eurós, nemrégiben összevont Európai Regionális Fejlesztési és Kohéziós Alap a legnagyobb költségvetésű uniós program, amely a 2021–27-es pénzügyi keret körülbelül egynegyede felett rendelkezik.

Forrásai a világjárványból való kilábaláshoz a fenntartható turizmust, a digitalizációt, a népegészségügyi ellátórendszer megerősítését és a kultúrát is támogatják. Az atomenergiához és fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó beruházások nem támogathatók, kivéve a szén helyettesítésére irányuló földgázprojektek, amelyek 2025. december 31-ig még kaphatnak támogatást. A részletek itt olvashatók.

Az Interreg költségvetése 8050 millió euró lesz (a regionális alap büdzséjéből), ami az előző időszakhoz képest háromszázalékos növekedés, a költségek 80 százalékát azonban a tagállamoknak kell állniuk.

A jogalkotók a források 72,2 százalékát a határokon átnyúló együttműködésre szánták. Az Interreg program forrásainak legfeljebb 20 százalékának erejéig kisebb projektek támogathatók. A részletek itt olvashatók.

Az új jogszabálycsomag része az a rendelet is, amely közös szabályokat állapít meg a Regionális és Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra. Ezek az eszközök együtt 330 000 millió eurót használnak fel, vagyis a teljes hétéves költségvetés mintegy egyharmadát teszik ki.

Az uniós finanszírozás feltétele, hogy a tagállamok teljesítsék az Európai Unió Alapjogi Chartájában, az ENSZ fenntartható fejlődési céljaiban és a Párizsi Megállapodásban foglaltakat, és fellépjenek a nemek közötti egyenlőségért és a hátrányos megkülönböztetés ellen. A részletek itt olvashatók.

A jelentéstevő képviselők nyilatkozatai itt érhetők el. A Parlament és a tagállami minisztereket tömörítő Tanács 2020 decemberében jutott politikai megállapodásra az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, a Kohéziós Alapról és az Interregről, valamint a rájuk vonatkozó közös rendelkezésekről. A Regionális Fejlesztési Bizottság decemberben és márciusban jóváhagyta a megállapodásokat, a Tanács pedig május 27-én első olvasatban elfogadta az ezekre vonatkozó álláspontját.

Az elfogadott szövegek itt lesznek olvashatók (2021.06.23); A regionális és a kohéziós alap által támogatott projektek országonként Interreg projektek (angolul); A vita felvételről (2021.6.23.); A név szerinti szavazások eredményei itt lesznek olvashatók (2021.6.24.); Az eljárás lépései – közös rendelkezések (angolul); Az eljárás lépései – Interreg (angolul); Az eljárás lépései – regionális és kohéziós alap (angolul); Younous Omarjee (The Left, Franciaország), a Regionális Fejlesztési Bizottság elnöke, valamint Andrej Novakov (EPP, Bulgária) és Constanze Krehl (S&D, Németország) társ-jelentéstevők sajtótájékoztatója (2020.12.2., angolul); Sajtóközlemény: Megállapodás a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó uniós regionális és kohéziós finanszírozásról (2020.12.8., angolul); Sajtóközlemény: Megállapodás a határokon átnyúló projektek uniós finanszírozásáról (2020.12.2., angolul); Sajtóközlemény: Megállapodás az EU regionális, kohéziós és szociális alapjainak következő hét évre vonatkozó új szabályairól (2020.12.1., angolul)