A magyarok erősen bíznak az EU-ban

A tavaly novemberben végzett Eurobarométer közvélemény-kutatás alapján az Európai Bizottság közzétette a Magyarországra vonatkozó nemzeti jelentést. A jelentés az EU összes tagállamában végzett Eurobarométer-felmérés magyarországi adatainak részletes elemzésén alapul.


A jelentés szerint a magyarországi válaszadók egyre kedvezőbben viseltetnek az Európai Unióval: az előző évhez képest 43%-ról 53%-ra emelkedett azok aránya, akiknek a tudatában pozitív kép él az EU-ról. A magyarok több mint fele tehát kedvező színben látja az Európai Uniót, ami a hatodik legjobb eredmény a 27 tagállam között, és látványosan felülmúlja a 43%-os uniós átlagot. Ezzel szemben csak a magyarok tizedének van negatív véleménye az EU-ról, 37%-uk semleges.

Az unió jövőjével kapcsolatban a magyaroknak kis híján kétharmada (64%) derűlátó, a borúlátók 30 százalék.

Ami a közös szakpolitikák megítélését illeti, a magyarok továbbra is leginkább az emberek szabad mozgására irányuló uniós politikát támogatják (82%). Az uniós átlaghoz hasonlóan a magyarok háromnegyede (75%) támogatja a közös védelem- és biztonságpolitikát, a közös kereskedelempolitikát (76%), valamint a közös energiapolitikát (78%). Az EU közös külpolitikája kétharmados (69%) támogatást élvez. A magyarországi válaszadók több mint a fele (55%) támogatna egy közös európai bevándorlás-politikát is.

Az Eurobarométer felmérés magyarországi eredményei ábrákon

Adózás: gyanús országok és területek uniós jegyzéke

Az EU pénzügyminiszterei ma naprakésszé tették az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékét. A jegyzék négy további országgal, illetve területtel – a Kajmán-szigetekkel, Palauval, Panamával és a Seychelle-szigetekkel – egészült ki, mivel azok a határidőn belül nem feleltek meg az előírt normáknak. Ezek ahhoz a nyolc országhoz és területhez – Amerikai Szamoa, Fidzsi, Guam, Szamoa, Omán, Trinidad és Tobago, Vanuatu és az Amerikai Virgin-szigetek – csatlakoznak, amely már szerepelt a jegyzékben, és továbbra sem teljesíti a követelményeket.
 
Az Európai Bizottság eddig 95 ország adórendszerét elemezte három kritérium – az adózási átláthatóság, a méltányos adóztatás és a valós gazdasági tevékenység – alapján. Azokat, akik e három kritérium valamelyikét nem teljesítik, felkérik, hogy kötelezzék el magukat arra, hogy bizonyos határidőn belül orvosolják a hiányosságokat. Jelenleg a vizsgált országok több mint fele megfelel a jó adóügyi kormányzásra vonatkozó valamennyi normának.

Az adózásban nem együttműködő harmadik országok és területek közös európai uniós jegyzékéről szóló bizottsági weboldal