A Nyugat-Balkán az Európai Unióba tart

Az Európai Bizottság ma elfogadta a „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal” elnevezésű stratégiáját. A stratégia megerősíti, hogy a térség európai jövője a közös értékeken alapuló stabil, erős és egységes Európába való geostratégiai befektetés.

A stratégia meghatározza a közös megerősített együttműködés elsőségeit és területeit, és a Nyugat-Balkán előtt álló konkrét kihívásokkal foglalkozik, különösen, ami az alapvető reformok és a jószomszédi kapcsolatok szükségességét illeti.
 
A Nyugat-Balkánnak az uniós tagsági kritériumok teljesítése végett és saját érdekében is átfogó reformokat kell végrehajtania kulcsfontosságú területeken. Számottevően meg kell erősíteni a jogállamiságot, az alapjogokat és a kormányzást. Az igazságügyi reform, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem, valamint a közigazgatási reform területén kedvező eredményeket kell felmutatni, és érezhetően meg kell erősíteni a demokratikus intézmények működését. A gazdasági reformokat szigorúan végre kell hajtani. Valamennyi országnak egyértelműen el kell magát köteleznie a múlt örökségének azáltal történő felszámolása mellett, hogy jóval az unióhoz csatlakozásuk előtt megbékélést érnek el, és megoldják az egymás közötti határvitákat és egyéb nyitott kérdéseket.
 
A Nyugat-Balkán valamennyi országának lehetősége van arra, hogy előrehaladjon az uniós csatlakozáshoz vezető útján, de a haladás lendületét minden egyes nyugat-balkáni ország esetében a saját érdemek és elérésük üteme határozza meg. A stratégia kifejti, hogy Montenegrónak és Szerbiának milyen lépéseket kell megtenniük a csatlakozás 2025-ig való megvalósításához; bár a többi ország utolérheti őket, jelenleg ez az a két ország, amellyel a csatlakozási tárgyalások már folyamatban vannak. E perspektíva végső soron a szilárd politikai akarattól, a valódi és tartós reformok végrehajtásától és a szomszédokkal fennálló alapvető reformokétől függ.
 
A Bizottság kiemelt kezdeményezéseket is meghatározott hat területen (jogállamiság, biztonság és migráció, társadalmi-gazdasági fejlődés, közlekedési és energetikai összekapcsoltság, digitális menetrend, megbékélés és jószomszédi kapcsolatok), amelyek erősítik az együttműködést és a Nyugat-Balkán átalakulási folyamatához nyújtott támogatást. (A teljes közlemény itt olvasható.)
 
Az uniós Nyugat-Balkán stratégia: „Hiteles bővítési perspektíva a Nyugat-Balkánra vonatkozóan és fokozott uniós szerepvállalás a Nyugat-Balkánnal”

Kérdések és válaszok

Tájékoztató: Hat új kiemelt kezdeményezés a Nyugat-Balkán átalakulásának támogatására

Tájékoztató: Az Unió és a Nyugat-Balkán gazdasági kapcsolatai

Tájékoztató: A bővítési folyamat

Tájékoztató: További lépések

Az érintett országokra vonatkozó infografikák: Montenegró, Szerbia, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó