A TASZ a civil szervezeteket megbélyegző törvényjavaslat visszavonását követeli

A magyar parlament elé terjesztették a civil szervezetek elleni, címe szerint: a külföldről támogatott szervezetekről szóló törvényjavaslatot. A TASZ minden törvényes eszközzel támadja a törvény elfogadását a civil társadalom védelméért. 

Április 20-án az Igazságügyi Minisztérium államtitkárának, Völner Pálnak a meghívására a TASZ megbízottai is részt vettek azon a megbeszélésen, amelynek témája a szóban forgó törvényjavaslat volt. A tanácskozáson a kormányt több minisztérium (IM, BM, EMMI, KKM) tisztségviselője képviselte, és jelen voltak nem csupán a Társaság a Szabadságjogokért, hanem a törvényt ellenző, jog- és érdekvédelemmel foglalkozó, valamint a korrupció ellen dolgozó szervezetek. A TASZ lapunknak eljuttatott közleménye a többi között ekként fogalmaz: „Sokat elárul a törvényjavaslatot támogatásáról biztosító társadalmi szervezetekről, hogy őket például Ékes Ilona, korábbi fideszes országgyűlési képviselő személye jelenítette meg az eseményen”.
 

„A megbeszélésen kifejtettük – írja a polgárjogi szervezet -, hogy a törvényjavaslatot teljes egészében elutasítjuk. Közöltük: a legjobb, amit tehetnek vele, hogy visszavonják. A törvényjavaslatnak ugyanis nem az a valódi célja, hogy a társadalom számára átláthatóbbá tegye a civil szervezeteket. Azok többsége, így a TASZ is, a törvényben előírtnál is sokkal átláthatóbban működik. Ez a törvényjavaslat valójában megbélyegzi a közéletben független és önálló hangon megszólaló szervezeteket, tagjaikat, munkavállalóikat és támogatóikat, mintha a nemzet érdekével ellentétes érdekek ügynökei volnának.
 
Az egyeztetésen kérdésként hangzott el, hogy miért volna is stigma a „külföldről finanszírozott” jelző. Válaszunk szerint ez a megjelölés az évek során módszeresen felépített kormányzati üzenettel együtt nyer valódi értelmet, amelyben minden, ami „külföldi”, az szükségképpen a magyar nemzet érdekei ellen való. A megbeszélésen nem voltak jelen a törvényjavaslat előterjesztői, ezért csak üzenni tudtuk nekik a legfontosabb elvárásunkat: vonják vissza a javaslatot. A megbeszélésen azonban kiderült, hogy a törvényjavaslatot támogatja az Igazságügyi Minisztérium. Arra nem kaptunk egyenes választ, hogy miért nem ők nyújtották be annak ellenére, hogy a témában megalkotandó törvény szerepelt a kormány jogalkotási programjában és munkatervében is, hogy miért nem vállalták érte így a politikai felelősséget.”

A TASZ kommünikéjében olvasható: „Ma pedig az országgyűlés igazságügyi bizottságában folytatódott a meddő vita – a politikusok között. Az ülésen civil szervezetek aktivistái is megjelentek, két munkatársunk is a teremben tiltakozott a megbélyegző törvény ellen. Némán, kezükben táblákat tartva tették egyértelművé álláspontjukat, amely szerint a törvényt vissza kell vonni.”