A terrorizmust támogató állammá nyilvánította Oroszországot az Európai Parlament

Oroszország háborús bűnöket követ el és terrorista eszközöket használ. A képviselők Oroszország még nagyobb nemzetközi elszigetelésére szólítanak fel. Be kellene zárni és tiltani az orosz államhoz kötődő, az EU-ban orosz propagandát terjesztő intézményeket. Le kell zárni a Moszkva elleni kilencedik uniós szankciós csomagot. A Vlagyimir Putyin rezsimje által ukrán civilek ellen elkövetett bűntettek miatt az EP-képviselők a terrorizmust támogató állammá nyilvánították Oroszországot.

Az Európai Parlament ma állásfoglalást fogadott el Oroszország Ukrajna ellen vívott brutális háborújának legújabb fejleményeiről. A képviselők hangsúlyozzák, hogy az Oroszországi Föderáció által az ukrán polgári lakosság ellen elkövetett szándékos támadások és atrocitások, a polgári infrastruktúra lerombolása, valamint az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértése az ukrán lakosság elleni terrorcselekménynek minősül, és kimeríti a háborús bűncselekmény fogalmát. Ezért az Európai Parlament Oroszországot „a terrorizmust támogató és terrorista eszközöket használó államnak” nyilvánítja.

Mivel az EU hivatalosan nem nyilváníthat államokat a terrorizmus támogatóinak, ezért a Parlament felszólítja az Uniót és a tagállamokat, hogy hozzák létre az ehhez szükséges jogszabályokat és fontolják meg, hogy Oroszországot felveszik a terrorizmust támogató államok uniós jegyzékébe. Ez számos jelentős korlátozó intézkedést vonna maga után Oroszországgal szemben, és alapvető korlátozásokat eredményezne az EU Oroszországgal fenntartott kapcsolataiban.

A képviselők ezzel egyidejűleg felszólítják a Tanácsot, hogy az orosz félkatonai szervezetet, az ún. „Wagner-csoportot”, a 141-es különleges motorizált ezredet, az ún. Kadirov-ezredet, valamint más, orosz finanszírozású fegyveres csoportokat, milíciákat és megbízottakat vegye föl  a terroristák uniós jegyzékébe.

Még jobban el kell szigetelni Oroszországot, le kell zárni a kilencedik szankciós csomagot

A Parlament Oroszország még szélesebb körű nemzetközi elszigetelését várja az Uniótól, így többek között a nemzetközi szervezetekben és testületekben, például az ENSZ Biztonsági Tanácsában. A képviselők emellett szorgalmazzák az Oroszországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatok további mérséklését, valamint azt, hogy a kapcsolattartást minden szinten a szükséges minimumra korlátozzák. A Parlament emellett felszólítja a tagállamokat, hogy az Unióban zárják be és tiltsák be az orosz diplomáciai képviseletek égisze alatt és vezetésével működő, világszerte az orosz propagandát terjesztő intézményeket.

Mivel a Kreml egyre növeli az ukrán lakosság elleni erőszakot, a képviselők felszólítják a tagállamokat, hogy mielőbb fejezzék be a Moszkva elleni kilencedik szankciócsomaggal kapcsolatos munkájukat. A tagállamoknak emellett aktívan meg kellene előzni, ki kellene vizsgálni és büntetőeljárás alá kellene vonni a szankciók bármifajta megkerülését, fogalmaz az állásfoglalás. Végezetül az uniós országoknak az Európai Bizottsággal együtt mérlegelniük kellene azon országokkal szembeni intézkedések bevezetését, amelyek megpróbálnak segítséget nyújtani Oroszországnak a kiszabott szankciók megkerülésében, mondja a Parlament.

Az állásfoglalást 494 szavazattal, 58 ellenszavazat és 44 tartózkodás mellett fogadták el.

Az EP kutatószolgálat új, angol nyelvű tájékoztatójában  további információ található az egyes országok terrorizmust támogató állammá nyilvánításával és hasonló jogi keretekkel kapcsolatos eljárásokról más országokban.