Áthelyezés, áttelepítés: az Európai Bizottság felszólította Magyarországot is kötelezettségeinek teljesítésére

Az Európai Bizottság ma elfogadta az uniós szükséghelyzeti áthelyezési és áttelepítési mechanizmusról szóló tizenkettedik eredményjelentését, mely az április 12. óta végrehajtott intézkedéseket értékeli.

A tagállami erőfeszítések következtében az idén áthelyezett személyek száma már most megközelíti a tavaly áthelyezett személyek számát. Az áthelyezettek teljes száma ezzel elérte a 18 418-at. Ez azt bizonyítja, hogy működik az áthelyezés, ha megvan a szándék arra, hogy az őszinte együttműködés szellemében megtartsák az együttesen elfogadott feltételeket. Jóllehet a legtöbb tagállam tevékeny szerepet vállal és rendszeres áthelyezéseket végez, néhány ország – jogi kötelezettségét figyelmen kívül hagyva – még egyetlen egy áthelyezést sem hajtott végre. Ez ellentétes jogi kötelezettségeikkel, a Görög- és Olaszország iránt vállalt kötelezettségekkel, valamint a felelősség igazságos elosztásával.

E tekintetben a mai jelentésben szereplő ajánlások elsősorban azon tagállamokra összpontosítanak, amelyek még nem hajtották végre a tanácsi határozatokat, azaz felszólítja Magyarországot és Lengyelországot, hogy kezdjenek vállalásokat tenni és azonnali áthelyezéseket végezni, a Cseh Köztársaságot, hogy haladéktalanul kezdje meg újra az áthelyezéseket, valamint Ausztriát, amely most vállalást tett Olaszország tekintetében, hogy Görögország tekintetében is tegyen vállalást.

A Bizottság arra buzdítja azokat a tagállamokat, amelyek egyetlenegy áthelyezést sem hajtottak végre, vagy majdnem egy éve nem tettek vállalásokat Olaszországnak és Görögországnak, hogy ezt mihamarabb, vagyis a következő hónapban tegyék meg. Ha erre nem kerül sor, a Bizottság a következő júniusi jelentésében kifejti állásfoglalását a Szerződésekből adódó hatásköreinek teljes körű kihasználására, és különösen a kötelezettségszegési eljárások megindítására vonatkozóan. A Bizottság továbbra is készen áll segítséget nyújtani a tagállamoknak a kötelezettségeik teljesítésére való törekvéseikhez.

Az áttelepítésben az uniós tagállamok újabb nagy előrelépéseket tettek; eddig 16 163 személy részére tették lehetővé a biztonságos és jogszerű tartózkodást, azaz az uniós program értelmében elfogadott áttelepítések több mint kétharmada már megvalósult. (A teljes közlemény itt olvasható.)

Az Európai Bizottság szintén ma tette közzé a hatékony és valódi biztonsági unió megvalósításáról szóló hetedik eredményjelentést, amely a fő témákkal kapcsolatos legutóbbi fejlemények áttekintése mellett a határigazgatási és biztonsági célú információkezelés javítását célzó munkára összpontosít, valamint ismerteti a Bizottság új megközelítését a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés területén alkalmazott uniós információs rendszerek inter-operabilitásának 2020-ig történő megvalósításával kapcsolatban. (Az erről szóló közlemény itt olvasható.)

Tizenkettedik jelentés a migránsok EU-n belüli áthelyezéséről és áttelepítéséről

Hetedik eredményjelentés a biztonsági unió megvalósításáról

Tájékoztató az áthelyezésről és az áttelepítésről

Tájékoztató a biztonsági unióról

  
A Bizottság nyilvántartásba vette az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!” című polgári kezdeményezést

Az Európai Bizottság ma részlegesen nyilvántartásba vett egy európai polgári kezdeményezést, amely arra kéri a Bizottságot, hogy javasoljon olyan „jogszabályokat, amelyek demonstrálják az EU szándékát a tagállamok közötti jövedelmi különbségek felszámolása iránt, illetve – e cél eléréséért – levetővé teszik a tagállamok közötti hatékonyabb kohéziót”. A kezdeményezés május 22-i hivatalos regisztrációját követően egy év áll majd rendelkezésre az aláírások gyűjtésére.

A Bizottság nyilvántartásba vételi döntése csak a kezdeményezés jogi befogadhatóságát érinti. A testület ebben a szakaszban még nem elemezte a kezdeményezést tartalmi szempontból. A Bizottság döntése egyértelművé teszi, hogy a szerződésekben meghatározott hatásköröknek megfelelően milyen jogi aktusok vonatkozásában lehet majd aláírásokat gyűjteni. A teljes közlemény itt olvasható.)

Az európai polgári kezdeményezés honlapja

Egyéb olyan európai polgári kezdeményezések, amelyek esetében jelenleg zajlik az aláírásgyűjtés