Az anyagi helyzettől függ a jog az egészséges élethez – a szociális fórum az új tb-törvényről

A Magyar Szociális Fórum (MSZF) szerint az új társadalombiztosítási törvény miatt veszélybe sodródik a nehéz és kiszolgáltatott helyzetben lévők egészsége, és élete, mert a társadalom peremére szorult emberek a jövőben nem részesülhetnek megfelelő orvosi ellátásban.

A sürgősségi ellátáson kívül minden más esetben meg kell majd fizetniük az egészségügyi szolgáltatások árát, ami millió, akár több millió forintra is rúghat, de ezt a terhet nagy többségük nem tudja vállalni.  

Értékelésében az MSZF azt írja, hogy az új tb-törvény kidolgozóit mindenekelőtt az államkassza bevétele motiválta, ezért eltekintettek attól a valós társadalmi állapottól, amelyre az jellemző, hogy a legszerényebb jövedelműek, vagy a jövedelemmel egyáltalán nem rendelkezők képtelenek megfizetni az egészségbiztosítási adót. Ezek az emberek a jövőben csak akkor juthatnak majd hozzá a gyógyszereikhez, ha teljes áron megvásárolják. A rászorultság elvét a kormány már 2012-ben figyelmen kívül hagyta azzal, hogy az alaptörvényben a család kötelességévé nyilvánította a beteg családtagról való gondoskodást. A szociális törvény szerint, a közös háztartásban lévő családtagok jövedelmi viszonyait figyelembe véve kell meghatározni, hogy ki kaphat mentességet a fix egészségügyi hozzájárulás (EHO) havonkénti összegének befizetése alól.   

Az MSZF emlékeztet rá: hiába tiltakozott az Orvosi Kamara az új tb-törvény elfogadása ellen, hiába kérte, hogy a döntéshozók velük is egyeztessenek, nehogy ellátatlanul maradjanak betegek, a kérés pusztába kiáltott szó maradt. Az országgyűlés 2019. december 11-én elfogadta, a köztársasági elnök pedig alá is írta a törvényt. Ez 2020. július 1-jéig ad haladékot az úgynevezett potyautasoknak, hogy rendezzék hozzájárulásukat, különben nem részesülhetnek meghatározott egészségügyi szolgáltatásokban és kedvezményekben, köztük a térítésmentes orvosi ellátásban. A kormány szerint a nem fizetők többsége nem akar fizetni, a valóság ezzel szemben úgy fest, hogy nem tud fizetni – állítja az MSZF.

A Magyar Szociális Fórum példákkal illusztrálta, kik szorulhatnak ki az egészségügyi ellátórendszerből azáltal, hogy önhibájukon kívül képtelenek lesznek megfizetni az évenként emelkedő egészségügyi hozzájárulást, amit 2020. január 1-jétől  7710 Ft/hó összegben határoztak meg, de a családon belüli szociális viszonyokat is vizsgálják, ha a rászorult közös háztartásban él valamely családtagjával.

# Azok, akik rokkantsági és rehabilitációs ellátásuk folytán biztosítottak voltak, de az egészségkárosodásuk mértékét meghatározó orvos-szakértői bizottság szakvéleménye alapján elvégzett vizsgálatok szerint „állapotuk javulása miatt” már nem jogosultak a megváltozott munkaképességű személyek pénzellátására. Ha kiesnek az ellátottak köréből, akkor önmaguk, vagy jövedelmi viszonyok alapján a családjuk köteles megfizetni a havonkénti fix egészségügyi hozzájárulás összegét, hogy a továbbiakban is igénybe vehessék az egészségügyi szolgáltatásokat, ha munkavégzésre már alkalmatlanok. 

# Azok, akik az ápolási díj folyósításának megszűnése után megrokkannak – de mivel az ápolási díj szociális jellegű juttatás – az után újabb szociális juttatást nem kaphatnak csak abban az esetben, ha egészségromlásuk eléri legalább a 40%-ot, illetve meghaladja azt. Ha az ápolási díjban részesülők kiesnek az ápoltjuk halála miatt az ellátásból, de azt követően munkát nem találnak, azokra szintén nehéz helyzet vár. Ha van olyan családtag, aki dolgozik, és akivel egy fedél alatt élnek, akkor a szociális törvény rendelkezései szerint a közös háztartásban élő felnőtt családtagok jövedelmi viszonyai döntik el a rászorultságot.

# Akik a munkaviszonyuk megszűnése után nem találnak munkát, de mentességet kérnek a fix egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettsége alól, azoknak a szociális körülményeit a jövőben egyénre szabottan fogják megvizsgálni a jogosultság szempontjából.

Mindazoknak, akik nem tudják érvényesíteni az egészségbiztosításhoz való jogukat, nemcsak a betegjogai sérülnek, hanem az élethez és a szociális biztonsághoz való jogai is. A sürgősségi ellátáson kívül minden más egyéb esetben meg kell fizetniük az egészségügyi szolgáltatások költségeit, melyek akár milliós nagyságrendű tételek is lehetnek egy-egy ember számára.

Az MSZF értékelése szerint az új tb-törvény anyagi alapon szelektál ember és ember, élet és élet között, elsőbbséget biztosítva annak, aki gondoskodni tud magáról, és az eddiginél is hátrányosabb helyzetbe hozva, aki nem képes rá. Az egészséges élethez való jog ezáltal relativizálódik, nevezetesen az anyagi helyzettől válik függővé.