Az EU és Japán: a világ legnagyobb biztonságos adatáramlási térsége

Az Európai Bizottság ma Japánra vonatkozó megfelelőségi határozatot fogadott el, amely szigorú adatvédelmi garanciák alapján lehetővé teszi a személyes adatok szabad áramlását a két gazdaság között. A megfelelőségi határozat – csakúgy, mint a japán részről hozott, ezzel egyenértékű határozat – mától alkalmazandó.

A megfelelőségi határozatok kiegészítik az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodást, amely 2019 februárjában lép hatályba.
 
A megfelelőségi határozat elfogadását megelőzően Japán további biztosítékokat vezetett be avégett, hogy az EU-ból továbbított adatok az európai normáknak megfelelő adatvédelmi garanciákban részesüljenek. Az európai vállalatok a szabad adatáramlás mellett élvezhetik a 127 millió japán fogyasztóhoz való kiváltságos hozzáférés előnyeit is. Az EU és Japán megerősíti, hogy a magas szintű adatvédelmi normák érvényesítése és a nemzetközi kereskedelem megkönnyítése a digitális korszakban nem választhatók el egymástól.

 

A befektetőknek szóló állampolgársági és letelepedési programok

Az Európai Bizottság ma első ízben mutatott be átfogó jelentést a több uniós tagállamban is működő befektetői állampolgársági vagy letelepedési programokról. A jelentés feltérképezi a meglévő gyakorlatokat, és azonosítja azokat a kockázatokat, amelyeket az ilyen programok jelentenek az EU számára – különösen a biztonság, a pénzmosás, az adókijátszás és a korrupció tekintetében.

A jelentés szerint a kockázatokat tovább súlyosbítja e programok működésének átláthatatlansága és a tagállamok közötti együttműködés hiánya.
 
Jelenleg három uniós tagállam (Bulgária, Ciprus és Málta) működtet olyan programokat, amelyek a rendes honosítási eljáráshoz képest kevésbé szigorú feltételekkel megadják a befektetők számára ezen országok állampolgárságát. A három tagállamban az állampolgárság megszerzését nem kötik az országban való tényleges tartózkodáshoz, sem az országhoz fűződő egyéb valódi kapcsolat meglétéhez. Ezek a programok az EU egészét érintik, mivel mindenki, aki megszerzi egy tagállam állampolgárságát, egyidejűleg uniós polgárrá is válik.
 
A befektetői letelepedési programok – bár az általuk biztosított jogokban különböznek a befektetői állampolgársági programoktól – szintén biztonsági kockázattal járnak a tagállamokra és az EU egészére nézve. Az érvényes tartózkodási engedély nemcsak arra jogosítja fel a harmadik országbeli állampolgárt, hogy az adott tagállamban lakjon, hanem arra is, hogy a schengeni térségben szabadon utazzon. A befektetői tartózkodási engedélyek megadását uniós szinten jelenleg nem szabályozzák, hanem továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozik.
 
A Bizottság nyomon fogja követni a programok uniós jognak való megfelelésével kapcsolatos tágabb kérdéseket, és szükség szerint további lépéseket fog tenni. A programok átláthatóságának, irányításának és biztonságának javítása végett a Bizottság tagállami szakértőkből álló munkacsoportot is létrehoz.