Az EU leghátrányosabb helyzetű régióiban él a magyar lakosság 82 százaléka

Az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján jóváhagyta Magyarország 2022. január 1.–2027. december 31. közötti időszakra vonatkozó regionális támogatási térképét. A magyar regionális támogatási térkép egyike az első térképeknek, melyeket a Bizottság a regionális támogatásokról szóló felülvizsgált iránymutatás (RTI) részeként jóváhagyott.


Magyarország regionális támogatási térképe meghatározza az állami beruházási támogatásra jogosult magyar térségeket, valamint a támogatható régiókra vonatkozó maximális támogatásokat.
A beruházási támogatásra jogosult magyarországi régiók területén az ország teljes lakosságának 82,09%-a él. E régiók mindegyike Az EU leghátrányosabb helyzetű régiói közé tartozik, ahol az egy személyre jutó GDP nem éri el az uniós átlag 75%-át. Ezek a régiók a nagyvállalkozásokra vonatkozó következő maximális támogatási intenzitásokkal jogosultak állami támogatásra, az érintett térségek egy főre jutó GDP-jétől függően

  • Pest, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Alföld régiókban a nagyvállalkozások esetében 50% a maximális támogatási intenzitás;
  • Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régiókban a nagyvállalkozások esetében 30% a maximális támogatási intenzitás.

Ezekben a térségekben a maximális támogatási intenzitások 10 százalékponttal növelhetők a középvállalkozások beruházásai, 20 százalékponttal pedig a kisvállalkozások beruházásai esetében, ha az érintett vállalkozások induló beruházásainak elszámolható költsége nem haladja meg az 50 millió eurót.

A Bizottság felszólítja a tagállamokat: EU-szerte javítsák az újságírók biztonságát

Ursula von der Leyen elnök az Unió helyzetét értékelő beszéde alkalmával a következőket mondta: „Az információ közjó. Meg kell védenünk mindazokat, akik átláthatóságot teremtenek, azaz az újságírókat. Ezért terjesztettünk ma elő ajánlást az újságírók védelmének megerősítésére.”
A múlt években egyre gyakrabban fordult elő, hogy újságírók fizikai támadások, sőt, a legtragikusabb esetekben merénylet áldozataivá váltak.
A Bizottság ezért olyan intézkedéseket javasol, amelyekkel a tagállamok az online és az offline térben egyaránt javíthatják az újságírók biztonságát.
(Részletek a sajtóközleményben.)

Felkészülés az egészségügyi veszélyhelyzetekre

Az Európai Bizottság ma létrehozta az Egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóságot (HERA) azzal a céllal, hogy megelőzze és felderítse az egészségügyi veszélyhelyzeteket, valamint gyorsan reagálni tudjon rájuk. A HERA operatív információgyűjtés és a szükséges reagálási kapacitások kiépítése révén előre fogja tudni jelezni a fenyegetéseket és a potenciális egészségügyi válságokat. Veszélyhelyzet esetén a HERA biztosítja olyan gyógyszerek, vakcinák és az egészségügyi ellenintézkedésekhez kapcsolódó egyéb eszközök – például kesztyűk és maszkok – kidolgozását, gyártását és elosztását, amelyek a koronavírusra való reagálás első szakaszában gyakran hiányoztak.

A HERA a von der Leyen elnök által az Európai Unió helyzetéről szóló beszédében bejelentett európai egészségügyi unió egyik kulcsfontosságú pillére, és pótolni fogja az EU egészségügyi veszélyhelyzetekre való reagálásában és felkészültségében mutatkozó hiányosságokat. (Itt olvasható a teljes közlemény.)