Az EU parlamentje síkraszáll a rendezett brexitért

A kilépési megállapodás igazságos, kiegyensúlyozott és jogbiztonságot teremt – fogalmaztak a képviselők egy szerdai állásfoglalásban, amelyben az Európai Parlament ismét kiállt Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának rendezett kilépése mellett.

A képviselők elutasítanak minden kilépési megállapodást az ír–észak-ír határellenőrzés újbóli bevezetését megelőző védőháló nélkül. A megállapodás nélküli kilépésért kizárólag az Egyesült Királyságot terheli a felelősség. Ha az Egyesült Királyság kéri, lehetséges a kilépési határidő feltételekhez kötött hosszabbítása.

A „rendezett brexitet” támogató állásfoglalást 544 szavazattal, 126 ellenszavazat és 38 tartózkodás mellett fogadták el.
Az állásfoglalás szerint a kilépésről rendelkező megállapodás tiszteletben tartja az Egyesült Királyság feltételeit és az Európai Unió alapelveit, ez a tisztességes és kiegyensúlyozott megoldás.

A Parlament hangsúlyozza, hogy a megállapodás ügyel az európaiak és a brit állampolgárok jogaira és életlehetőségeire, pénzügyi elszámolási mechanizmust biztosít az Egyesült Királyság kötelezettségeinek kiegyenlítésére, és figyelembe veszi az átmeneti időszakra vonatkozó brit igényt. A kilépési megállapodás emellett a nagypénteki megállapodás védelme és az Írország–Észak-Írország közötti együttműködés folytatása céljából fenntartja a határ védőhálóját, ezzel pedig megőrzi a szigeten kialakult békét.
A képviselők az állásfoglalásban leszögezik, hogy készen állnak visszatérni az EU által eredetileg javasolt, csak Észak-Írországot érintő védőháló-megoldáshoz (amely az ír–észak-ír határról az Ír-tengerre tenné a kötelező határellenőrzést). Alternatív megoldásokat is megvizsgálnak, ha jogilag elfogadhatók és a gyakorlatban kivitelezhetők, valamint összhangban állnak az uniós alapelvekkel. A képviselők azonban aláhúzzák: nem adják beleegyezésüket olyan kilépési megállapodáshoz, amely nem tartalmazza a védőhálót.

Egyedül az Egyesült Királyság a felelős a megállapodás nélküli brexitért
A legújabb brit fejleményekre utalva a képviselők rámutatnak: azért, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, és a rendezetlen kilépés komoly következményeiért is teljes mértékben az Egyesült Királyság kormányát terheli majd felelősség.

A Parlament azt is hangsúlyozza: a megállapodás nélküli brexit nem jelenti azt, hogy megszűnnek az Egyesült Királyság pénzügyi és egyéb kötelezettségei az Európai Unió iránt. Az országnak továbbra is tiszteletben kell tartania az állampolgárok jogait és a nagypénteki megállapodást. E feltételek teljesülése nélkül a Parlament semmilyen jövőbeli kapcsolathoz nem járul hozzá az Európai Unió és az Egyesült Királyság között.
A fejlemények tükrében a képviselők üdvözölték, hogy az európai intézmények és tagállamok felkészültek és vész-forgatókönyveket fogadtak el a megállapodás nélküli brexit esetére.

A Parlament számára továbbra is a polgárok a legfontosabbak

Az Egyesült Királyságban élő uniós, és az Európai Unióban élő brit polgárok jogai és életlehetőségei továbbra is a legfontosabb kérdések maradnak a Parlament számára. A képviselők aggodalmuknak adtak hangot az Egyesült Királyság letelepedési rendszerének végrehajtásával kapcsolatban. A képviselők arra biztatják a tagállamokat, hogy következetességgel és nagyvonalúan kezeljék az Európai Unióban élő brit polgárok jogait, és szavatolják számukra a jogbiztonságot.

Feltételhez kötött hosszabbítás

A képviselők nyitottak az 50. cikk szerinti tárgyalási időszak meghosszabbítására abban az esetben, ha az az Egyesült Királyság erre irányuló kérése indokolt és konkrét célja van, mint például a megállapodás nélküli brexit elkerülése, általános választások vagy népszavazás, az 50. cikk szerinti eljárás visszavonása, vagy a kilépési megállapodás elfogadása. Hozzáteszik: a hosszabbítás nem lehet hatással az európai intézmények működésére.

A 2019. április 10-i rendkívüli európai csúcstalálkozón született megállapodás értelmében az Egyesült Királyság október 31-ig távozik az Európai Unióból. Az állásfoglalás az uniós állam- és kormányfők októberi csúcstalálkozója előtt megerősíti, hogy a Parlament továbbra is támogatja a jelenlegi uniós álláspontot. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság között született bármilyen kilépési megállapodás, jövőbeli kapcsolatról szóló vagy nemzetközi megállapodás életbe lépéséhez az Európai Parlament jóváhagyása szükséges.

Megnövelte az uniós kutatásokra és az Erasmus programra szánt idei forrásokat az Európai Parlament

A képviselők szerdán jóváhagyták az Európai Unió kutatási programjaira és az Erasmus+ programra szánt források bővítését 100 millió euróval. A fiatalok sorsa és az uniós kutatás a Parlament legfontosabb ügyei közé tartoznak. A Parlament a 2018-i 1800 millió eurós költségvetési többlet visszafizetéséről is döntött.

A képviselők a 614 szavazattal, 69 ellenszavazat és 10 tartózkodás mellett meghozott döntéssel 100 millió euróval emelték az unió két kiemelt programjának támogatását. A Horizon 2020 kutatási program további 80 millió, az Erasmus+ diákcsereprogram pedig további 20 millió euróból gazdálkodhat az idén. A többlettámogatásról a Parlament és a Tanács 2018 decemberében, a 2019-i költségvetésről szóló megállapodás részeként egyezett meg.

Egy másik szavazáskor a Parlament 601 igennel, 40 ellenszavazat és 12 tartózkodás mellett 1800 millió euró visszatérítéséről döntött a tagállamoknak a 2018-as költségvetésből. A tagállamoknak ennyivel kevesebbet kell befizetni a közös kasszába. Az általában kamatokból és a Bizottsághoz beérkezett büntetésekből, illetve a fel nem használt programforrásokból keletkezett összeg visszatérítése rendszeres, minden évben elvégzett gyakorlat.