Az újságíró archívumából: Autósoknak útközben – egy legendás rádióműsor

Negyvenkét esztendeig élt az osztrák közszolgálati rádió (talán) legnépszerűbb, leghallgatottabb műsora, az „Autofahrer unterwegs”. Itthon is tízezrek hallgatták Nyugat-Dunántúlon. Az irigyelt nyugat-európai gazdasági föllendülés, a gazdasági csoda egyik „tartozéka”, jelképe volt a saját személygépkocsi (szimbóluma a bogárhátú Volkswagen), az autóban pedig szólt a rádió, dél tájban mindenekelőtt a legsikeresebb autósműsort, az Autofahrer unterwegs-t hallgatták. (A nyitó képen az Autofahrer unterwegs törzsgárdája: Günter Bahr, Kurt Votava, Herbert Suchanek, Michael Schrenk, Hubert Wallner, Rosemarie Isopp, Walter Niesner.)

Brigitte Xander, a méltatlanul fiatalon elhunyt osztrák rádióműsor-vezető, aki nem csupán az Autofahrer-ből volt ismert, hanem az Ö3 Wecker-ből is, amit ugyancsak nagy sikerrel vezetett hosszú ideig.

Szerkesztői, munkatársai különösen tehetséges osztrák rádiós újságírók voltak; Rosemarie Isopp, Emil Kollpacher, Walter Niesner, Louise Martini, Herbert Suchanek, Günther Bahr, Kurt Votava, Elisabeth Vitouch, Brigitte Xander, Wilhelm Hufnagl és mások. Jó néhányukat volt szerencsém személyesen is ismerni, mindenekelőtt Brigitte Xandert (a képen), aki az ugyancsak széles körben kedvelt és máig nagy hallgatottságnak örvendő Ö3 Wecker-nek is műsorvezetője volt.

Sajnos, egy meglehetősen furcsa döntés elhallgattatta 1999-ben az 1957-ben először megszólalt Autofahrer unterwegs-et. Amikor az alább olvasható interjút készítettem a szerkesztőjével, még senki sem sejtette, hogy egyszer eljön a perc, amikor búcsúzni kell, és utoljára csendül föl ebben a műsorban a különösen termékeny német zeneszerző és zenekarvezető Werner Müller (a nyugatnémet rádió és a nyugat-berlini amerikai rádióállomás, a RIAS big bandjének a vezetője) „Blende auf” című szerzeménye, az Autofahrer unterwegs szignálja. Az alábbi interjú a Magyar Hírlap 1986. február 8-i számában jelent meg:

Autofahrer unterwegs, azaz Autósoknak útközben. A leg­hallgatottabb osztrák rádiómű­sor. Adásidőben, 11,30–12,45 között legalább másfél millióan kapcsolják be az autórádiót vagy az otthoni készüléket – csak Ausztriában. És körülbelül ugyanennyien a környező or­szágokban is. Jellegzetes szig­nálja 1957. április 8-án csendült fel először.

A bécsi Argentinierstrasséról, az Osztrák Rádió központjából Renate Binder, az Autofahrer szerkesztőnője válaszol a kér­déseimre:

– Kinek az ötlete volt ez az idestova harminc esztendő óta jelentkező műsor?

–  Egy reklámszakemberé, dr. Földié. Eredetileg az autórádió-­gyártást és -eladást szerette volna föllendíteni, és ehhez a rádiósok segítségét kérte: olyan műsor tervével állt elő, amihez mindenképpen kellett az autó­rádió.

(A Bécsben 1927. június 8-án született dr. Reginald Földy eredeti hivatása újságíró, az osztrák kommunikációs ipar úttörőjeként tartják számon, a Philips kommunikációs igazgatója, az IWG – Internationale Werbegesellschaft csoportvezetője, a Wiener Messe AG ügyvezető igazgatója volt. Bécsben hunyt el 2002. november 30-án.)

–  Ez önmagában kevés lett volna: az emberek mindenek­előtt a tartalmáért, a hiteles in­formációkért, a jó zenéért hall­gatják a rádiót, főként útköz­ben…

–  Európa első, mindennap jelentkező autórádiós műsorá­ban olyan rádiós egyéniségeket találunk, akik hangjukkal, stí­lusukkal fémjelzik a műsort. A mindig élőben közvetített programot igyekszünk egy-egy gondolat, ötlet köré. fölépíteni: ezért meghívjuk a legnevesebb (és legnépszerűbb) hazai szak­embereket, közlekedési mérnököket, rendőrségi szakértőket, orvosokat, orvos-meteorológuso­kat, és persze azokat az autó­sainkat is, akik balesetmentes vezetésük okán példaképül szolgálhatnak az útjainkon köz­lekedő millióknak.

– Műsorukat hallgatván, közismert, hogy szolgáltatásaik is népszerűsítik az Autofahrer unterwegs-et…

–  Rendszeresen adunk árje­lentést nem csupán Ausztriá­ból, hanem a környező orszá­gokból is. Jelezzük a torlódá­sokat, a helyeket, ahol például hólánc szükséges a haladáshoz. Közvetlen összeköttetésben ál­lunk a közlekedési rendőrség­gel és csendőrséggel, a közle­kedésbiztonsági kuratórium­mal, az autós-motoros klubbal. Igyekszünk minél több hely­színről jelentkezni.

–  Milyen tervekkel készül­nek 1986-ra?

–  Január 29-én a gépkocsi centenáriumának szenteltük adásunkat; akciót készítünk elő az alkoholizmus ellen (Vezess józanul!). Az Autofahrer… akciói egyébként mindig sikeresek voltak, akár véradásra szólítottunk, akár önkéntes adományokat kértünk a rákbe­tegségek, a szívhalál megelőzé­sére.

Cikkünk megírása után bukkantunk egy 1987-ben rögzített felvételre, amelyben a műsorvezető Rosemarie Isopp bejelenti: harmincévi adásfolyam után mégis csak az Autofahrer unterwegs a világ legrégebbi, naponta jelentkező rendszeres rádióműsora; aznap a 10 742. alkalommal sugározták. Az ám, el ne felejtsük: 1961-ben filmet is készítettek Autofahrer unterwegs címmel, szereplői jórészt a műsor készítői voltak. (Jobb oldalt a film plakátja látható.) Mára – tudtommal – az Autofahrer valamennyi egykori munkatársa elautózott oda, ahol mindenki balesetmentesen közlekedik…