Az újságíró archívumából – Bárca(t)rend Prágában

A rendszerváltás idején nagy népszerűségre szert tett és folyamatosan növekvő példányszámú Reform magazin, a nemrég elhunyt Tőke Péter kollégánk által szerkesztett bulvár hetilap örömmel fogadott és közölt jónevű hazai orgánumoknál dolgozó szerzőktől színes írásokat – amit az érintett „anyahajók” persze nem fogadtak kitörő örömmel. Ezért a szerzők – tisztes honorárium reményében – álnevek használatával cselezték ki saját szerkesztőségüket. Alábbi cikkünk szerzője is Újvári Flórián néven jegyezte írását, ami prágai tudósítói tevékenységének helyszínén szerzett információkra épült, s 1993. január 7-én jelent a Reform hasábjain… (A nyitó képhez: van, aki a városba szerelmes, van, aki mást kíván…Prága, Károly-híd; foto: https://www.voucherwonderland.com)


A cseh főváros önkormányzata január végére tűzte ki egyik legnagyobb érdeklődéssel várt rendeletének megtárgyalását és elfogadását. A prágai városatyák a prostitúciós tevékenységet kívánják – szabályozott formában – engedélyezni. A dokumentumtervezet ugyan inkább egyfajta tilalomtárra emlékeztet (nem lehet közterületen, nem szabad nyilvános helyen, tilos mindenütt, ahol nincs kimondottan engedélyezve stb.), de legalább megkísérel áttekinthető körülményeket teremteni. A rendelet arra is figyelmezteti majd a bánatos örömlányokat, hogy a reklám sincs engedélyezve: a tilalmas zónákban szóval, ábrával, írott szöveggel vagy akár gesztussal sem szabad felajánlani a szexuális szolgálatokat.

Mert az önkormányzat végre elismeri, hogy itt bizony szolgálatról van szó. A tervezet precízen rögzíti is – a félreértések elkerülése végett –, hogy szexuális szolgáltatáson ama cselekményt érti, amelynek űzése során „fizetés ellenében, testi érintkezés következményekénti nemi kielégítésre” kerül sor. Egykori közös birodalmunk, az Osztrák-Magyar Monarchia legszebb bürokrata hagyományait idézi a fenti formula, az már fix! (Hiába, nem véletlenül adta egykoron a cseh és a morva vidék a bécsi hivatalnokok többségét). A készülő rendelet azt is meghatározza, hogy az illetékes szerv (közigazgatási szervről van szó!) jelöli ki azt a terréniumot, ahol a tilalom már nem érvényes.

Amennyiben a helyi hatóság (például a kerületi önkormányzat) erre képtelennek bizonyul, akkor a rendelet kihirdetése után három hónappal a főváros vezetésének kell kézbe venni a dolgot. A leendő határozat megszegőinek büntetést is kilátásba helyeznek. Ez esetenként akár az ezer koronát is meghaladhatja (amit egy prosti lány vagy fiú – mert ilyenek is szép számmal tenyésznek – kacarászva kifizet).

A dokumentum arról is szót ejt, hogy ha a szakmát valaki iparszerűen űzi, akkor azt iparigazolvánnyal kell ellátni. Bárca nélkül ugyanis az ipartörvények is lesújtanak a … kontárra. A szigor az adócsalókra is kiterjed(ne), de a tervezet itt maga sem eléggé meggyőző, miután szerzői beismerik, hogy e műfajban az adócsalást bebizonyítani több mint körülményes…