Az újságíró archívumából: Dóráék rajzolták

Jó ideje – a megyei lapok között elsőként és kísérletképpen szervezett, egyszemélyes külpolitikai rovat szerkesztőjeként dolgoztam a Győr-Sopron megyei újságnál –, amikor kíváncsiságból fölkerestem azokat, akikkel ismeretlenül is kellemes szakmai kapcsolatot ápoltam. A Terra Térképszolgálat vezetői munkatársait. (A nyitó képen: Trom András újságíró és nevelőapja, Radó Sándor professzor.)

A már legalább három évtizede nem létező vállalat alapító főszerkesztője a legendás Radó Sándor professzor (lásd a „Dóra jelenti” című kötetet), aki a 20. század egyik legfontosabb hírszerzője volt, az európai Sorge: Genfből küldte titkos táviratait Moszkvába, a „Direktornak…” (Az olvasó figyelmébe ajánlom Radó professzor nevelt fiának, kollégánknak Trom Andrásnak az Infovilágban 2016. január 28-án meg cikkét: Végtelen történet: Radó/Dóra, a tudós magyar kém – sorsfordító morzejelek.)

Radó Sándor javaslatára 1957. február 26-án alapították meg a Terra országos térképszolgálatot, amely a legfrissebb híreket közölte térkép formájában. A Terra 1957-ben összesen 150 térképet publikált, valamennyit személyesen Radó professzor és munkatársai készítették – túlórában… A címe ez volt: Világunk megismerését segíti a TERRA – Dóra ötlete valóra vált – Csak Magyarországon! – Nem térkép, rajzos kommentár – Fiatal grafikus-külpolitikusok. (Hosszúnak látszik, ám nem sokkal előtte újult meg a megyei napilap, végre lehetővé vált az érdeklődést fölkeltő, bulváros címek adása is – a sok egyéb, mindenekelőtt a Kisalföldet jellemző, újdonsággal együtt…)

«Az előtörténet és ötlet: Dóra, azaz Radó Sándor geográfus, egyetemi tanár, a magyar és nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő egyénisége 1936–44-ig a Szovjetunió hírszerző szervezetének vezetője volt Nyugaton. Azért, hogy valódi munkáját zavartalanul végezhesse, fedőszervként sajtótérkép-szolgálatot létesített Genfben. – Ez az akkoriban egyedülálló vállalkozás, természetesen a sajtótérkép-szolgálat – mondja Tolnay László, a Kartográfiai Vállalat TERRA sajtótérkép-szolgálatának felelős szerkesztője – adta az ösztönzést Radó professzornak, hogy itthon is megszervezze a szolgálatot. Tizenhét esztendővel ezelőtt alakult meg a TERRA, s azóta a magyar sajtó minden orgánumában jóformán naponta találkozhatunk a TERRA névvel aláírt térképes-rajzos hírmagyarázatokkal, kommentárokkal, helyzetelemzésekkel. – Lapozgatván a külföldi újságokat, nem állítanám, hogy a TERRA egyedülálló vállalkozás – jegyzem meg.

– Kétségtelen: keleti, nyugati lapokban egyaránt megjelennek térképek, rajzos elemzések, azonban őket nem a miénkhez hasonló szervezet készíti, hanem vagy a szerkesztőségek újságrajzolói, vagy külső munkatársak – mondja a felelős szerkesztő.

– Nálunk, a TERRA-nál földrajz-, térkép-, gazdaságföldrajzi szakon végzett, tehát egyetemi képzettségű szerkesztők, és ugyancsak főiskolán tanult rajzolók, grafikusok, legtöbben fiatalok dolgoznak. Szervezeti felépítésünk alapja a sajtóval való szoros együttműködés…

Telefonhívás szakítja félbe beszélgetésünket.

– Íme egy példa, mindennapos, mondhatnám, mindenórás példa – fordul hozzám Tolnay László. – A Központi Sajtószolgálat, a megyei napilapokat különféle cikkekkel segítő szerkesztőség holnap reggelre két térképet kér tőlünk: a Szuezi-csatorna szélesítéséről-mélyítéséről, az elsüllyedt hajók helyéről és a legfrissebb frontvonalról, illetve a KGST-országok egyesített villamosenergia-rendszeréről, a tervezett 750 kilovoltos távvezetékének nyomvonaláról.

– Nem könnyű feladat. Honnan szerzik információikat?

– A Magyar Távirati Iroda minden kiadványára előfizetünk, a napi hírektől a havonta megjelenő cikkgyűjteményekig. Számos külföldi újságot, folyóiratot földolgozunk, ezrével vannak térképeink, kézi- és szakkönyveink. De mindez nem elég. Munkatársainknak szinkronban kell lenniük a hazai és nemzetközi eseményekkel. Így különösen fontos nálunk a folyamatos önképzés, tájékozódás.

– Szerteágazó, sajátos politikai munka a miénk – veszi át a szót Gárdonyi Péter, a TERRA sajtócsoportjának irányító szerkesztője. – Politikai ismeretanyagot adó és hordozó információkat közlünk az olvasóval. Különleges műfajban, térképes hírben jelentetjük meg a mondanivalót, mondhatnám úgy is, hogy mi hírt rajzolunk, nem térképet. Elsősorban az áttekinthetőség vezérel bennünket: úgy kell megrajzolni a történés lényegét vagy hátterét, hogy az olvasó másodpercek alatt megértse a lényegét. Az újságot forgató ember nem ér rá böngészni; a TERRA-rajz nem atlasz, egyszerre több és kevesebb is annál: politikai hírrajz, melynek fontos követelménye, hogy egyaránt érthető legyen az olvasótábor minden rétegének.

– Nemcsak a sajtó kér tőlünk hír- és kommentárrajzot, mi is fölajánljuk közreműködésünket a szerkesztőségeknek, kiadóknak. Büszkék vagyunk rá, hogy jóformán órák alatt képesek vagyunk elkészíteni gazdaság-, politikai, katonai földrajzi helyzetelemzéseket – mondja a felelős szerkesztő.

– Ha már itt tartunk, megkérdezem: melyek azok a kiadványok, amelyekre szakmai büszkeséggel emlékezik a felelős szerkesztő?

– Az utóbbi öt esztendőben 150-nél több önálló kiadványunk is megjelent, szóróanyagok, leporellók, plakátok. Különösen a szívemhez nőtt az európai biztonságról készített 32 oldalas könyvecskénk, meg az Afrika-plakátunk. Említhetnénk még a Száz politikai plakát című összeállításunkat, a magyar népesedéspolitikát ismertető és népszerűsítő füzetünket…

– Ezek szerint a TERRA munkája két részre osztható: a sajtótérkép-szolgálaton kívül politikai– propagandacsoportjuk is van?

– Igen. Az imént fölsorolt kiadványok közül nem egy a Suara Róbert által vezetett politikai–propagandacsoport dolgozóinak munkáját dicséri. Egyebek között ők készítik a népszerű Politikai vitakör havonta megjelenő bel-, kül- és gazdaságpolitikai mellékleteit. Még ez év őszéig 75 címszavas Politikai vitakör-lexikont adunk ki, amelyben politikai fogalmakat illusztrációk segítségével magyarázunk, és természetesen folyamatosan bővítjük, frissítjük e lexikont. Májusban megjelenik az 1974. évi világpolitikai kis atlaszunk, a legutóbbi 12 hónap minden fontos eseményét rádió-, újság- és tévéhírét földolgozzuk, térben elhelyezve kommentáljuk, magyarázzuk. Nagy és újszerű vállalkozásunk az írásvetítő készülékekhez használható, műanyag fóliára nyomtatott, színes kiadvány, amely politikai, történelmi és földrajz-oktatáshoz egyaránt jól használható. Az átlátszó fóliák ugyanis külön-külön vagy egymásra helyezve megkönnyítik az események, fogalmak korszerű magyarázatát, az összefüggések megvilágítását, a lényeg dinamikus bemutatását – mondja a felelős szerkesztő.

– Az újságolvasók és -írók a TERRA-kiadványokat forgató-tanulmányozó milliók nevében köszönöm a beszélgetést.»

(A fenti írás 1974. március 6-án jelent meg a Kisaföld napilapban.)