Az újságíró archívumából: Szédítő gyorsan ír, olvas, számol

Felavatták Észak-Dunántúl számítóközpontját 1969. március 18-án, kedden – írhattam a másnap reggeli megyei napilapban. Nagy esemény volt ez annak idején, ötvenegy esztendővel ezelőtt, amikor még javában tartott az új gazdasági mechanizmus lendülete…

…az a kitörési próbálkozás, amelyet Fock Jenő akkori miniszterelnök és a valamikor szociáldemokrata, Nyers Rezső, az állampárt változást sürgető kb-titkára vezetésével dolgoztak ki hozzáértők – Kádár János jóváhagyásával. És amely gazdasági változás – ha Moszkva, mindenekelőtt pedig az ókonzervatív és a gazdaság reformjának szükségességét tagadó Brezsnyev nem állítja le – évtizedekkel megrövidítette volna Magyarország útját a felemelkedés felé.

„Nevem: GAMMA 115, a Bull General Electric adatfeldolgozó gépeinek családjába tartozom. A napokban érkeztem Párizsból, de már jól ismerem a magyar nyelvet. Számos testvérem huzamos ideje dolgozik ebben a szép országban. A külvilággal a programozók kötnek össze, tőlük a feladatokat autokód, tab–2 és cobol nyelven kapom. A fordítással jóformán semmi dolgom, hiszen szótáraim, a fordító- programok tökéletesek. Az elvégzendő műveletek matematikai és logikai bonyolultsága nem szab határt a részemre megfogalmazott feladatoknak …”

Húsz éven innen és túl

Így mutatkozott be kedden délelőtt – alig néhány másodperc alatt – az avatási ünnepség vendégeinek a Számítástechnikái és Ügyvitelszervező Vállalat (SZÜV) győri központjának agya, büszkesége, a nagy teljesítményű elektronikus számítógép.

Elmondta még, hogy egy óra alatt 14 millió összeadást, vagy század ennyi szorzást végez el 16-jegyű számokkal, hogy 4 320 000 jelet ír óránként, és hogy ugyanennyi idő alatt másfél millió jelet képes kártyára lyukasztani vagy azokról leolvasni.

Százhuszonötén dolgoznak a SZÜV győri központjában. Legnagyobbrészt lányok, csinosak, vidámak, ügyesek és ami legalább ilyen fontos: mind fiatalok. Az átlagos életkor húsz esztendő körüli. Győr-Sopron megye legfiatalabb vállalata. Az alapozástól az üzembe helyezéséig kilenc hónap telt el. A helyet is adó Győr megyei Állami Építőipari Vállalat érdeme ez.

Kitűnő érettségivel

Tóth Béla, az adatfeldolgozó központ vezetője mondja:

– Az építés hárommillió, a gépek 18 millió forintba kerülte. Huszonhat adatrögzítő-, 14 lyukkártyás adatfeldolgozó gépünk és egy elektronikus adatfeldolgozó berendezésünk van. Csak érettségizett, vagy ennél magasabb képesítésű fiatalokat vettünk fel, és ha emlékeznek még a Kisalföld olvasói: egy esztendővel ezelőtt kezdtük meg dolgozóink gyakorlati és elméleti képzését. Dávid Éva a kis gépterem legkorszerűbb gépén, a Bull programlyukasztón dolgozik:

– Kitűnően érettségiztem, de a szegedi egyetemen nem sikerült a felvételi vizsgám. A SZÜV-höz jelentkeztem, örülök, hogy ide vezérelt a sors. Megszerettem ezt a sok-sok figyelmet, friss gondolkodást igénylő munkát.

– Továbbtanul?

– Természetesen! De nem a tanárképzőben, hanem a közgazdasági egyetemen.

– Kiaknázatlan helyzeti előny.

– Éppen ma vagyok tizenkilenc éves, tehát kétszeresen ünnepelek – mondja Friedrich Erzsébet a nagy gépteremben.

– Mi a munkája?

– A másoló lyukasztógép lelkét, agyát, a kapcsolótáblát készítem. És közben tanulok, mert a mi munkánkban elengedhetetlen az állandó továbbképzés. Rengeteg információra van szükség a gazdasági döntésekhez. E döntések sok változatban kerülnek a vezetők asztalára, akik aztán kiválasztják a legmegfelelőbbet. A korszerű információhoz korszerű berendezések szükségesek. A döntések műszaki alapját a Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat gépparkja, országos hálózata képezi.

Nyilas Gusztáv, a győri adatfeldolgozó központ termelési osztályvezetője elmondta, hogy Győr-Sopron, Komárom, Vas és Veszprém megye vállalatainak dolgoznak.

– Megbízóink: építő-, könnyű- és gépipari, mezőgazdasági gépjavító vállalatok. A Központi Statisztikai Hivatal számára 3000 téesz 25-féle bizonylatát dolgozzuk fel. Mi végezzük az országos állóeszköz-felmérés gépi adatfeldolgozását. Ez a munka egymillió kártyát emészt fel.

– Bár Győrben vagyunk, a megye vállalatai korántsem használják ki a helyzeti előnyt. Eddig Győr-Sopron megyéből kaptuk a legkevesebb megbízatást.