Bírálja az emberi jogi biztos az Orbán-kormány bíróságokat érintő terveit

Ma jelent meg Dunja Mijatović, az Európa Tanács emberi jogi biztosának véleménye a magyar kormány által november 12-én beterjesztett, a bíróságokat érintő törvényjavaslatairól. A biztos egy sor kritikát fogalmazott meg a 200 oldalas salátatörvényben eldugott javaslatok kapcsán.

Dunja Mijatović nehezményezi, hogy a javaslatcsomagot konzultáció nélkül nyújtották be az országgyűlésnek (megsértve ezzel a jogalkotási törvényt), és – összhangban az Amnesty Magyarország elemzésével – aggodalmát fejezte ki, amiért jelenlegi formájukban a módosítások gyengíthetik a bíróságok függetlenségét és az emberek tisztességes eljáráshoz való jogát.

A biztos asszony problémaként veti fel, hogy a közhatalmat gyakorló szervezetek a törvény elfogadása után a nekik nem tetsző bírósági ítéleteket megtámadhatják az alkotmánybíróságon, ez pedig sértheti a korábbi perben velük szemben álló egyéni tisztességes eljáráshoz való jogát. Szintén kritikával illeti, hogy pályáztatás és a kinevezési feltételek vizsgálata nélkül lehetne volt alkotmánybírókat a kúriára kinevezni, illetve, hogy csorbulna a bírók mérlegelési jogköre.

A biztos felszólítja az országgyűlést, hogy alaposan vizsgálja meg, milyen hatása lenne a törvénymódosításoknak, és kezdjen érdemi egyeztetésekbe a bírói karral, szakértőkkel és civil szervezetekkel avégett, hogy úgy változzanak meg a módosítások, hogy többé azok ne veszélyeztessék a bíróságok függetlenségét és a jogot a tisztességes eljáráshoz. Dunja Mijatović megismétli azt a javaslatát is, hogy erősíteni kell a bírói önkormányzatiság szervezetét, az Országos Bírói Tanácsot.

A 200 oldalas salátatörvényben elrejtett javaslatokat az Amnesty Magyarország vette észre, és készített róla elemzést.

Az Amnesty petíció-kezdeményezése a magyar bíróságok függetlenségéért