Búgóbúcsú – megszűnik a második tárcsahang

Csakhogy hol vannak már a telefon (h)őskorában használt kapcsológépek?! Legföljebb a budai várban, a  (megtekintésre nagyon ajánlott) Úri utcai Telefónia-múzeumban. A magyarországi távközlés örvendetes megújulásával a sok évtizedes (helyenként kézzel kezelt!) telefonközpontokat felváltották a digitális, számítógéppel vezérelt utódok, amelyek mindent tudnak, (miként mondani szokták) csak kávét nem főznek…

A 20. század végi, 21. század eleji gépi kapcsolású távbeszélő-központok apró programozási beavatkozással gyakorlatilag akármilyen hosszú számsort képesek megjegyezni, nem kell figyelmeztetni őket sem 06, sem 00 előzetes tárcsázásával (az ám,  hol vannak már a tárcsás telefonkészülékek, nyomógombos mindahány!), hogy gazdája/használója nem helyben kíván telefonálni.

Bús borongással búcsúzunk, barátaim, ezekben a napokban a jól ismert, kissé rekedtes búgótól, a második tárcsahangtól, mert lejárt az ideje. (Európa működőbb országaiban már évtizedekkel ezelőtt feleslegesnek ítélték…) 

Miként a média- és hírközlési hatóság mai sajtótájékoztatóján elhangzott: „az elektronikus hírközlő hálózatok  azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) kormányrendelet 1. számú melléklet 4. 
«Tárcsázási eljárások» című pontjában foglaltak szerint a «helyhez kötött telefonhálózatokban a belföldi és nemzetközi előtét után a központ második tárcsahangot adhat. A második tárcsahang 2010. december 31-ig 
alkalmazható”. A jogszabályban foglaltaknak eleget téve, a második tárcsahangot a hagyományos vezetékes hálózatain a Magyar Telekom, az Invitel és a UPC országszerte ez év végéig fokozatosan megszünteti.

A bejelentésnek tehát ez a lényege, továbbá az, hogy legkésőbb 2011. január 1-jétől a mintegy hárommillió 
(hagyományos) vezetékes telefonkészülék csak egyetlen tárcsahanggal működik majd. (Az internetes és tévékábeles hálózatokról eleve hiányzik a második tárcsahang.) A hírközlési hatóság és a vezetékestelefon-szolgáltatók azt javasolják az érintetteknek, hogy ellenőrizzék a telefonvonalon keresztül használt egyéb eszközeik (betárcsázós/dial-up modemek, faxkészülékek, telefon-alközpontok, riasztóberendezések, távfelügyeleti rendszerek) beállítását, hogy azok ne várjanak feleslegesen a hívások alkalmával a 06 és 00 után a megszűnő második tárcsahangra. Az ám, el ne feledjük: a második/harmadik tárcsahang a nyilvános telefonok esetében is eltűnik!

Az Infovilág tudósítója a sajtóeseményen arra volt kíváncsi, hogy ha már megszüntetik a távolsági, illetve külföldi 
hívásokhoz eddig használt második/harmadik tárcsahangot, miért nem teszik ugyanezt az elsővel is? Elvégre 
mobiltelefon esetében sincs rá szükség, mégis zavartalanul telefonálhatunk. A szakértő házigazdák elismerték: igaza van a krónikásnak, napjainkban már valóban felesleges az asztali készülék hallgatójának a felemelésekor hallható búgás, a tárcsahang, anélkül is lebonyolítható lenne a hívás. Csakhogy az öt évvel ezelőtt kiadott kormányrendelet nem így szól (búg).

A mostani „tárcsahangnémító” akció néhány tízmillió forintba kerül. A következő sem lesz olcsóbb. (Akinek hiányzik a tárcsahang, az itt nosztalgiázhat https://www.youtube.com/watch?v=qOnGBnCNjiQ egy kicsit.)

Egy kis történelem

Amikor Budapesten bevezették a „gépi kapcsolású távbeszélő-szolgáltatást” (azaz: bekapcsolták az első automata telefonközpontot), a magy. kir. távíró- és távbeszélő-igazgatóság szerfölött aprólékos használati eligazítást adott ki. Lássuk a részleteket!
„Ha a felhívandó kapcsolási számot ismerjük, emeljük készülékünk hallgatóját fülünkhöz és várjunk addig, míg egy jellegzetes, folytonos zümmögés lesz hallható. Addig, amíg a zümmögést nem halljuk, a számhívást megkezdeni nem szabad, mert ekkor a központ kapcsolást még nem létesíthet.

Ezután a számhívó tárcsával a kívánt kapcsolási szám minden egyes számjegyét leadjuk.
A tárcsázásnál ügyeljünk a következőkre:


a) Keztyűben ne tárcsázzunk.

b) Minden forgatásnál ujjunknak az ütközőt el kell érnie.

c) A tárcsának szabadon kell visszafordulnia, tehát annak visszafordulását ujjunkkal gátolni vagy siettetni nem 
szabad.

d) Az egyes számjegyeknek megfelelő elforgatása (tárcsázása) között csak rövid szünetet tartsunk, mert két számjegy tárcsázása közötti félperces szünet a központ kapcsolóberendezésével való összeköttetés önműködő megszünését okozza.

e) Ne hagyjunk ki számjegyeket, mert ebben az esetben kapcsolás nem jöhet létre…

…Ha bennünket hívnak, ne várakoztassuk a hívót, hanem hallgatónk felemelésével nyomban jelentkezzünk.” Ez utóbbi intelem, alighanem, ma is mérvadó lehet(ne).