Cyber-biztonsági pályázat felsős diákoknak

Országos pályázatot hirdet interaktív internetbiztonsági foglalkozásokon való részvételre, online vagy offline formában a „Generali a Biztonságért” Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Programja az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára.

A pályázat célja: a biztonságos internethasználattal kapcsolatos tudás terjesztése, a gyerekek tudatos médiafogyasztási szokásainak kialakítása, digitális készségfejlesztés interaktív oktatások formájában, az általános iskolák felsősei számára. A Generali által finanszírozott pályázatban magyarországi száz felső tagozatos osztály vehet részt internetbiztonsági foglalkozáson a mostani tanévben. A pályázatokat az őszi és a tavaszi félévre is meghirdetik, 50-50 iskola nyerheti el a programot. Ha a járványhelyzet indokolja, a foglalkozásokat az online térben is megtartjuk.

Az október 31-ig elbírálandó pályázat (őszi) beadási határideje: október 18. A Megvalósítás tervezett időszaka: 2020. november 1.–2021. február 28. A tavaszi pályázat határidői: 2021. január 10., továbbá február 10. és február 28. A megvalósítási időszak: március 1.–június 30.

A beérkező pályázatokat szakmai zsűri bírálja el, az 50–50 legjobb pályázat beküldőivel a szervezők időpontot egyeztetnek az előadások megtartására.

Tematika: személyes adatok védelme, álhírek, biztonságos jelszavak, közösségi média, cyberbullying, szexting.

Pályázni osztályonként lehet (általános iskola 5-8. évfolyamai), egy osztály egy pályázatot nyújthat be. Ha egy évfolyamon több osztály van, mindegyik benyújthat pályázatot, amelyet tanár vagy az osztályfőnök továbbít.

A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy miért szeretnének internetbiztonsági előadást a diákok, az osztály rövid bemutatását (fiú–lány-arány az osztályban, általánosságban milyen az osztály digitális tudása, mi jellemző a gyerekek okoseszköz-használati szokásaira, szabályozza-e az iskola az okoseszközök használatát iskolaidőben stb.), vettek-e már részt hasonló témájú előadásokon. Továbbá: az iskola pontos címét, a kapcsolattartó elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím).

A pályázati felhívásról további információ a sip_palyazat@gyermekmento.hu e-mail-címen kérhető. A pályázatokat elektronikus formában a sip_palyazat@gyermekmento.hu címre várják 2020.10.18-ig.