DIGI: tisztességtelenül döntött az NMHH

A DIGI Communications NV – utalva a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság március 26-án tett bejelentésére – a lapunkhoz eljuttatott állásfoglalásában közli, hogy tisztességtelennek tartja, és vitatja az NMHH döntését az 5G-frekvenciák árverési eljárásának gyorsított lebonyolításáról.

A hatóság ugyanis figyelmen kívül hagyta a DIGI-nek az árverési eljárásban való részvételét elutasító 2019. szeptemberi döntéssel szemben előterjesztett jogorvoslati kérelmét.

„Nagyon csalódottak vagyunk, hogy a hatóság úgy döntött, hogy végigviszi ezt a vitatható árverési eljárást. A DIGI Csoport a bíróságon kezdeményezte az eljárás felfüggesztését a bíróság jogerős döntésének meghozataláig, és e kérelemről a máig nem született végleges döntés. Álláspontunk szerint a hatóság jogorvoslati kérelmünket figyelmen kívül hagyó eljárása nem egyeztethető össze azon küldetésével, hogy biztosítsa a hatékony verseny feltételeit a távközlési piacon, amely végső soron a fogyasztók és felhasználók érdekeit szolgálná” – jelentette ki Serghei Bulgac, a DIGI Communications NV vezérigazgatója.

A DIGI Csoport úgy véli, hogy a verseny korlátozása, és a negyedik mobilszolgáltatónak a frekvencia-spektrumokhoz való hozzáférésének megakadályozása révén az NMHH drasztikusan rontja a magyar fogyasztók esélyeit arra, hogy versenyképes áron vehessenek igénybe alapvető szolgáltatásokat. Az Európai Bizottság által az EU-országokban alkalmazott mobilinternet-tarifákról tavaly közölt tanulmány szerint Magyarország azon országok közé tartozik, amelyekben a mobil adatszolgáltatáshoz való hozzáférés a legdrágább Európában[1]. A magyar fogyasztók sokkal magasabb díjakat fizetnek, mint a fejlett piacokon, például Ausztriában, Németországban, az Egyesült Királyságban vagy Franciaországban. Nem túlzás kijelenteni, hogy ezzel a döntéssel a hatóság az utóbbi években követett stratégia folytatása mellett döntött, amellyel megakadályozza az új versenytársak megjelenését a hang- és mobil adatátviteli szolgáltatások piacán. Ennek eredményeképpen a következő 15 évben, sajnos, továbbra is a magyar állampolgárok fizethetik majd a legmagasabb árakat Európában az alapvető mobilkommunikációs szolgáltatásokért.

A hatékony verseny hiánya és a magas fogyasztói árak miatt a múlt években Magyarország az utolsó helyre sodródott Európában a mobilinternet-szolgáltatások elterjedtsége tekintetében[2], és ezen a területen, sajnos, a jövőben sem várható változás. A közeli múltban tapasztalhattuk, hogy mennyire fontosak a modern kommunikáció eszközei, és hogy ezek a szolgáltatások miként segítenek kapcsolatot tartani a szeretteinkkel.

Megdöbbentő azonban, hogy a fogyasztóknak csak háromötöde fér hozzá a mobil internethez Magyarországon[3]. Tekintettel arra, hogy a lakosság kétötöde nem tudja megfizetni a jelenleg használatban lévő 2G / 3G / 4G frekvencia-spektrumokon nyújtott mobilinternet-szolgáltatásokat sem, érthetetlen számunkra, hogy miért döntött úgy a hatóság, hogy kizár egy új szolgáltatót, majd jogorvoslati kérelmének elbírálását sem kivárva, a fogyasztói érdekeket figyelmen kívül hagyva gyorsított eljárásban oszt el új frekvenciasávokat a következő 15 évre az 5G-spektrumokban – folytatódik a közlemény.

Tekintettel az Európában jelenleg kialakult helyzetre, amikor az elektronikus hírközlési szolgáltatások a lakosság számos csoportjának létfontosságúvá váltak, és a fogyasztóknak könnyű és megfizethető hozzáférésre van szükségük ezekhez a szolgáltatásokhoz, a hatóság döntése az eljárás gyorsított lebonyolításáról ellentétes a közérdekkel.

Ebben a helyzetben társaságunk minden eddiginél eltökéltebb abban, hogy folytassa a jogi eljárást, amelyben az aukcióról történt tisztességtelen kizárását vitatja mind a fogyasztók, mind a piac érdekében, hiszen mindenkinek jogos igénye, hogy megfizethető mobilkommunikációs szolgáltatásokhoz férhessen hozzá.

A nehézségek, amelyeket ki kell állnunk, és amelyekkel várhatóan a jövőben is szembesülnünk kell majd, nem akadályozzák meg társaságunkat a mobilszolgáltatások továbbfejlesztésében, ügyfeleinknek pedig garantáljuk, hogy mindig hűek maradunk az elveinkhez.

A fentiek alapján, figyelembe véve a tisztességes, átlátható, a törvény és a fogyasztói érdekek tiszteletben tartása mellett zajló frekvencia-értékesítéshez fűződő közérdeket, a DIGI Csoport ezúton is felkéri a hatóságot, hogy vonja vissza az árverési eljárás március 26-án bejelentett eredményét, és olyan módon folytassa le az eljárást, amellyel megvalósítja a feladatkörét, mint független piaci szabályozó szerv – zárul a DIGI Communications NV állásfoglalása.


[1]  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc id=63954

[2]   https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc id=59993

[3]   https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat infra/e oni003.html

https://www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/xstadat infra/e onp008a.html