Döntött az Európai Parlament az EU 2020. évi költségvetéséről: 171 ezer millió euró

Az Európai Parlament ma elfogadta az unió jövő évi költségvetéséről szóló álláspontját, amelynek „szilárd kiindulópontul kell szolgálnia az új generációs uniós programok (…) elindításához”.

A képviselők több, mint kétezermillió euróval emelték a Bizottság költségvetés-javaslatát; a különbözetet az éghajlatváltozás elleni fellépésre szánják.

A 2020. évi büdzsé legyen „híd a jövőbe”: befektetés a munkahely-létesítésbe, kutatásba és a fiatalok támogatásába.

A Parlament az állásfoglalási indítványban kiemeli: a 2020-i költségvetés „az utolsó esély arra, hogy az unió közelebb jusson az erre az időszakra meghatározott politikai kötelezettségvállalásokhoz, egyebek között az EU éghajlat-változással kapcsolatos célkitűzésének eléréséhez”. A költségvetésnek le kell fektetnie az alapokat a következő hosszú távú büdzsé, az ún. több éves pénzügyi keret (MFF) számára.

A Parlament kétezermillió euróval emeli meg az Európai Bizottság által beterjesztett javaslat összegét az éghajlatváltozás elleni fellépés finanszírozására. A Parlament az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés és az Erasmus+ program büdzséjét is növeli. A parlamenti javaslat az eddiginél több forrást szán a kis- és középvállalkozások számára, és a digitalizáció, a migráció és külpolitika, beleértve a fejlesztés, a humanitárius segítségnyújtás céljára is.

A Parlament kötelezettségvállalási előirányzatként (azaz a 2020-ban, az egynél több éves tervek esetében pedig azon túl is befektethető összegként) csaknem 171 ezer millió euróról döntött, amely a bizottsági javaslatnál 2700 millió euróval több. A kifizetési előirányzat összegére (azaz a 2020-ban ténylegesen elköltendő összegre) 159 ezer millió eurót határozott meg.

A jelentéstevő szerint „A 2020-i költségvetésről szóló mai szavazás jól illusztrálja a Parlament egységes hozzáállását és a képviselő-csoportok közötti egyetértést: az ambíciózus éghajlati célok és környezetvédelem járhat kéz-a-kézben új munkahelyeket teremtő, kutatást támogató programokkal, fejlesztéssel és a versenyképesség növelésével. A képviselők a többi között a rendkívül sikeres DiscoverEU, a 18 éveseknek Interrail-jegyet adó és így a határok nélküli Európa felfedezésében segítő program finanszírozását is emelték” – mondta a jövő évi költségvetés Bizottságra vonatkozó részének általános jelentéstevője, a német, néppárti Monika Hohlmeier. A jelentéstevőjével készült interjú itt olvasható.

A plenáris szavazással háromhetes egyeztetés kezdődik a Tanáccsal. A tárgyalások célja, hogy a két intézmény között idejében megállapodás szülessék a 2020-i költségvetésről ahhoz, hogy azt a Parlament a novemberi plenáris ülésén (november 25–28.) megszavazhassa és az elnöke aláírhassa. Ha nem sikerül megállapodni, akkor a Bizottságnak új költségvetés-tervezetet kell benyújtania.

Az uniós költségvetés 93 százalékát a tagállamokban helyi programokra, illetve az Unión kívül költik el. A büdzséből állampolgárok, régiók, városok, gazdálkodók, kutatók, diákok, civil szervezetek és vállalatok részesülnek.

Az EU költségvetése nem olyan, mint a nemzeti büdzsé, amelyből a kormányok nagyrészt a közszolgáltatásokat és a társadalombiztosítást finanszírozzák. Az Unió költségvetése elsősorban befektetéseket jelent, és – a nemzeti büdzsékkel ellentétben – nem lehet hiánya.

Az elfogadott szöveg itt lesz elérhető (2019.10.23.)

A vita felvételről (2019.10.22.)

A költségvetési bizottság weboldala: a 2020-as eljárás

Az Unió költségvetése III. fejezetének általános jelentéstevője, Monika Hohlmeier (EPP, Németország)

A költségvetés többi fejezetének jelentéstevője, Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanyolország)

Folyamatábra a költségvetési eljárásról

Ismertető a költségvetési eljárásról