Elhullanak a szociális szövetkezetek

Látványosan csökkent az új szociális szövetkezetek száma, ezzel párhuzamosan pedig majdnem megduplázódott a megszűnések száma az elmúlt két évben – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. (A nyitó kép forrása: https://drfulopedina.hu/blog)

A 2006. évi X. törvénnyel életre hívott vállalkozási forma célja a hagyományos profitszerzésen túl a szövetkezeti tagok által kitűzött különféle közösségi igények (oktatási, kulturális, szociális, foglalkoztatási stb.) kielégítése. Elsősorban a hátrányos helyzetű csoportok (inaktívak, romák, fogyatékkal élők stb.) segítése és gazdasági aktivitásuk növelése áll e vállalkozások működésének a középpontjában.

évújonnan alakult szociális szövetkezetek számamegszűnt szociális szövetkezetek számanettó árbevétel (ezer Ft)működő szövetkezetek számaCFI (%)
20154988313 562 975253922,9
201649412922 204 819289421,5
201730422227 457 163318316,5
20185332831 275 720298612,7
2019296089 381 231268223,75

Az Opten adataiból kiolvasható, hogy 2015–16-ban évente mintegy 500 szociális szövetkezetet jegyeztek be, 2017-ben már csak 304-et, 2018-ban pedig 53-at. Tavaly elképesztően kevés szövetkezetet alapítottak: 29-et. Ezzel párhuzamosan a vizsgált időszakban drasztikusan nőtt a megszűnések száma. Két éve 300-nál több szociális szövetkezet „húzta le a rolót”, tavaly pedig a duplája: 608.

Bizakodásra kizárólag árbevétel vizsgálata adhat okot, hiszen a szociális szövetkezetek össz-árbevétele évről-évre egyenletesen növekszik: 2017-ben 27 000 millió, 2018-ban pedig 31 000 millió forint volt az ilyen vállalkozási formában működő gazdasági szereplők nettó árbevétele. A 2019-i 9300 milliós adatot azért nem kell figyelembe vennünk, mivel a pénzügyi beszámoló elkészítésének határideje szeptember.    

A cégfluktuációs index (CFI) alakulása, amely az adott időszak alatt megszűnt és az újonnan alapított cégek számát hasonlítja az időszak elején rendben működőkéhez, azt mutatja, hogy 2019-ben különösen nagy volt a turbulencia, aminek hátterében egyértelműen a megszűnések számának drasztikus emelkedése és a szövetkezetalapítások csökkenése állt.

A szociális szövetkezetek által elnyert uniós pályázatok adatai

évnyertes pályázatok számaelnyert támogatás (Ft)
2017974 288 199 846
2018873 401 017 753
2019532 284 927 544

A szociális szövetkezetek árbevételének mindig jórészét adták az uniós pályázati források. Ennek oka, hogy a kevés tőkével és zömmel hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó szövetkezeti tagokkal működő szociális szövetkezetek csak ilyen forrásokból tudták a gazdasági tevékenységük beindításához szükséges infrastrukturális és eszközpark-beruházásaikat megfinanszírozni. A múlt három évben a szociális szövetkezetek egyre kevesebb uniós forráshoz jutottak: 2017-ben 97 tervre 4,2 milliárd forint támogatást nyertek el, tavaly mind a tervek száma, mind a támogatási összeg majdnem megfeleződött.

Az Opten cégadatai azt mutatják, hogy a szociális szövetkezeti forma egyre kevésbé tudja betölteni azt a funkciót, amelyre a jogalkotók létrehozták, nevezetesen, hogy a hátrányos helyzetű csoportok ebben a formában próbáljanak gondoskodni az önfoglalkoztatásukról.

Kérdés: van-e szándék e szövetkezeti forma megmentésére, illetve támogatására, ellenkező esetben a szövetkezetek száma tovább csökken.