EU: 100 ezer millió € szolidaritásra

A jelenlegi súlyos válsághelyzetben a legfontosabb az életek megmentése és a megélhetés támogatása.

Az Európai Bizottság ezért további fontos válaszintézkedésről határozott: javaslatot dolgozott ki a SURE elnevezésű, 100 milliárd eurós szolidaritási eszköz létrehozására annak érdekében, hogy segítse a munkavállalókat jövedelmük megtartásában és a vállalkozásokat fennmaradásukban.

Javasolja továbbá, hogy az EU tegye lehetővé a strukturális alapok összes rendelkezésre álló forrásának átcsoportosítását a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos válaszlépésekre. A leginkább rászoruló polgárok, valamint a mezőgazdasági termelők és a halászok is részesülnek majd támogatásban. Mindezek az intézkedések a jelenlegi uniós költségvetésen alapulnak, és minden rendelkezésre álló eurót fel fognak használni.

A ma bejelentett intézkedések azt is mutatják, hogy erős és rugalmas hosszú távú uniós költségvetésre van szükség. A Bizottság arra fog törekedni, hogy az EU ilyen erős költségvetésre támaszkodhasson avégett, hogy újra talpra álljon, és előre lépjen a fellendülés felé vezető úton.
 
A múlt hetekben a Bizottság már számos intézkedést hozott abból a célból, hogy biztosítsa a tagállamok számára az egészségügyi rendszereik, vállalkozásaik és munkavállalóik pénzügyi támogatásához szükséges rugalmasságot. Intézkedett az orvosi berendezések beszerzésére irányuló erőfeszítések koordinálásáról, felgyorsításáról és megerősítéséről, valamint az oltóanyag-fejlesztésre irányuló kutatások finanszírozásáról. Fáradhatatlanul dolgozott azért is, hogy az áruk és a határ menti ingázók továbbra is mozoghassanak az EU-n belül, és folyamatosan támogatja a külföldön rekedt uniós polgárok hazaszállítását. Az európai szolidaritás jegyében ma meghozott javaslatokkal a válaszlépések szintet lépnek.
 

 • 100 milliárd euró a munkahelyek és a vállalkozások működésének fenntartására: a SURE-kezdeményezés

Tompítanunk kell a gazdasági csapást avégett, hogy az EU gazdasága készen álljon az újrakezdésre, amikor a feltételek megfelelőek lesznek. A SURE támogatni fogja a rövidített munkaidős rendszereket és hasonló intézkedéseket, amelyek célja, hogy segítsenek a tagállamoknak megvédeni a munkavállalókat és az önfoglalkoztatókat az elbocsátás és a jövedelemkiesés kockázatával szemben. A vállalkozások átmenetileg csökkenthetik az alkalmazottak munkaidejét, vagy teljes egészében felfüggeszthetik a munkavégzést az állam által nyújtott jövedelemtámogatás segítségével, az önfoglalkoztatók pedig jövedelempótlásban részesülhetnek. Ezt teszi lehetővé a SURE: az új eszköz mintegy 100 milliárd értékű hitelt nyújt a tagállamoknak abból a célból, hogy a munkavállalók jövedelemhez jussanak, és a vállalkozások megtarthassák alkalmazottaikat. A hitelek a tagállamok által nyújtott garanciákon alapulnak majd. Valamennyi tagállam felhasználhatja ezeket, de a SURE különösen a legnehezebb helyzetben lévő országok számára lesz fontos.

 • Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz
  A Bizottság azt javasolja, hogy az idei uniós költségvetésből fennmaradó összes rendelkezésre álló forrást használják fel az európai egészségügyi rendszerek szükségleteinek kielégítésére. Háromezer millió euró a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközbe kerül átcsoportosításra; ezen belül 300 millió euró a RescEU közös eszközkészletének támogatására. A prioritás a közegészségügyi válság kezelése, valamint a létfontosságú berendezések és ellátmányok biztosítása a lélegeztetőgépektől a védőeszközökig, a mobil orvosi csoportoktól a legkiszolgáltatottabbak számára nyújtott orvosi ellátásig.

A második kiemelt terület a tesztelési erőfeszítések fokozása. A javaslat azt is lehetővé tenné, hogy a Bizottság közvetlenül a tagállamok nevében folytasson eszközbeszerzést.

 • Az összes kohéziós politikai alap átcsoportosítása a válság elleni küzdelemre
  A három kohéziós alap – az Európai Regionális Fejlesztési, az Európai Szociális és a Kohéziós Alap – összes le nem kötött pénzeszközét a koronavírus-válság hatásainak kezelésére lehet majd felhasználni. Azért, hogy a forrásokat oda lehessen átirányítani, ahol azokra a legégetőbb szükség van, a Bizottság lehetővé fogja tenni a régiók kategóriái, a különböző alapok és a szakpolitikai célkitűzések közötti átcsoportosításokat. Emellett a nemzeti társfinanszírozási követelmények megszűnnek, mivel a tagállamok már most is minden rendelkezésükre álló eszközzel küzdenek a válság ellen.
 • A halászok és a mezőgazdasági termelők támogatása
  A Bizottság hamarosan egy sor olyan intézkedést fog javasolni, amelyek szavatolják, hogy a mezőgazdasági termelők és más kedvezményezettek megkapják a közös agrárpolitika részeként a számukra szükséges támogatást, például azáltal, hogy több időt adnak a támogatási kérelmek benyújtására, valamint a közigazgatási szervek számára a feldolgozásukra, növelik a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési kifizetések előlegeit, és további rugalmasságot tanúsítanak a helyszíni ellenőrzéseken. Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap felhasználása is rugalmasabbá válik.
 • A leginkább rászoruló személyek támogatása
  A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapnál bevezetésre kerül az elektronikus utalványok használata a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, valamint lehetőség lesz védőfelszerelés vásárlására a támogatást nyújtók számára.