Európai Unió: Magyarországra vonatkozó kötelezettségszegési eljárások

A különféle ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a tagállamok a polgárok és a vállalkozások szolgálatában teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. (A nyitó képhez: van, aki csak ezt látja/szeretné látni, ha az EU-ról van szó…)

Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Ha a helyzetet párbeszéddel nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat.
A Bizottság ma a többi között a következő lépésekről döntött Magyarországra vonatkozóan:

Energiatermékek: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy szüntesse meg az energiatermékekre vonatkozó kiviteli korlátozásokat

A Bizottság ma kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben (INFR(2022)4108), egyben felszólította, hogy az energiaágazatot érintő nemzeti jogszabályokat hozza összhangba az uniós joggal. Magyarország olyan előzetes bejelentési rendszereket vezetett be, amelyek lehetőséget adnak a fa- és szénalapú energiahordozók kivitelének megakadályozására.

A Bizottság álláspontja szerint ez az intézkedés az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 35. cikkével ellentétes módon a belső piacon a kivitelre vonatkozó mennyiségi korlátozással azonos hatású.

Építési termékek: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartsa meg a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak (INFR(2022)4009), amiben felszólítja a magyar hatóságokat, hogy az építőipart érintő nemzeti jogszabályokat hozzák összhangba az uniós joggal. A Bizottság szerint az egyes konkrét építőipari nyersanyagok árait rögzítő magyar rendelkezések, amelyek értelmében 90%-os kiegészítő járadék terheli a rögzített árak és az értékesítési árak közötti különbözetet, nem felelnek meg a letelepedési szabadság elvének (EUMSZ 49. cikke).

Az áruk szabad mozgása: a Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot az építőiparban alkalmazott exportkorlátozások miatt

A Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot (INFR(2021)2158) a magyar hatóságok által bevezetett előzetes bejelentési rendszer miatt, ami lehetővé teszi számukra az építőanyagok kivitelének megakadályozását. A Bizottság úgy véli, hogy ezek az intézkedések sértik az EUMSZ 35. és 36. cikkét, mivel korlátozzák az áruk szabad mozgását, és nem indokoltak. 

A rasszizmus és idegengyűlölet elleni küzdelem: a Bizottság sürgeti más tagállamok mellett Magyarországot, hogy gondoskodjék a gyűlöletbeszédet és a gyűlölet-bűncselekményeket bűncselekménnyé nyilvánító uniós jogszabályok helyes átültetéséről.