Európai zöldmegállapodás: a Bizottság új stratégiája az erdők védelmére

Az Európai Bizottság ma elfogadta a 2030-ig tartó időszakra szóló új uniós erdőstratégiát, az európai zöld megállapodás kiemelt kezdeményezését, mely az ugyancsak 2030-ig tartó időszakra szóló uniós biológiai sokféleség stratégiájára épül.

Az erdőstratégia hozzájárul ahhoz a Bizottság által előterjesztett intézkedéscsomaghoz, melynek célja, hogy az unió 2030-ra legalább 55%-kal csökkentse üvegházhatásúgáz-kibocsátását, 2050-re pedig teljes klímasemlegességet érjen el. Ezenfelül segít abban, hogy az EU – az általa vállaltakat teljesítve – az európai klímarendeletnek megfelelően fokozza az ún. természetes elnyelők által végzett szén-dioxid-eltávolítást. Azáltal, hogy holisztikus megközelítést alkalmaz a társadalmi, a gazdasági és a környezeti szempontok tekintetében, az erdőstratégia az uniós erdők multifunkcionalitását hivatott biztosítani, és kiemeli, mennyire fontos szerep hárul ebben az erdészekre.

Az erdők stratégiai szövetségeseink az éghajlatváltozás és a biodiverzitás-csökkenés ellen folytatott harcban. Szénelnyelőként működnek, és segítenek csökkenteni a klímaváltozás hatásait: lehűtik a városokat, védelmeznek a súlyos áradásoktól, és az aszály hatásait is mérséklik. Sajnos több különböző tényező, köztük az éghajlatváltozás is veszélyt jelent erdeink jövőjére nézve.

Az új uniós erdőstratégia jövőképet vázol fel és konkrét intézkedéseket határoz meg azzal a céllal, hogy az erdők kiterjedése növekedjen, állapotuk és ellenálló képességük javuljon, védelmük és helyreállításuk pedig lendületet kapjon. A javasolt intézkedések a szénelnyelők és szénkészletek növelése révén fokozni fogják a szénmegkötést, hozzájárulva ezáltal az éghajlatváltozás mérsékléséhez. A stratégia keretében az EU elkötelezi magát a természetes és őshonos erdők szigorú védelme, a leromlott állapotú erdők helyreállítása, valamint a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítása mellett, és vállalja, hogy ennek során megőrzi az erdők által nyújtott és a társadalom számára nélkülözhetetlen ökoszisztéma-szolgáltatásokat.

A stratégia a leginkább éghajlat- és biodiverzitásbarát erdőgazdálkodási módszerek alkalmazását szorgalmazza, hangsúlyozza, hogy a faalapú biomassza használatát a fenntarthatóság határain belül kell tartani, és – a lépcsőzetes felhasználás elvével összhangban – ösztönzi a faanyagok erőforrás-hatékony felhasználását.