Félreértelmezett megállapodás a migrációról: az Európai Bizottság álláspontja

Nyilatkozatok jelentek meg a múlt napokban magyar sajtóban az Európai Bizottság egy belső munkaanyagával kapcsolatban, amely a migrációról szóló világméretű megállapodással foglalkozik. Az Európai Bizottságon belül folyamatosan sokféle feljegyzés készül az összes szakpolitikai területen. Ezek a belső anyagok semmiképpen sem képviselik a Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság világos álláspontot képvisel az ENSZ migrációról szóló globális megállapodását illetően:

a migrációról szóló globális megállapodás jogilag nem kötelező erejű. Nem teremt törvényes jogot a migrációra,
és nem célja ösztönözni az irreguláris migrációt. Ezzel szemben arra irányul, hogy fellépjen az irreguláris migráció, valamint az embercsempészet és -kereskedelem ellen.

A megállapodás a részt vevő államok számára sem a nemzeti, sem a nemzetközi jog alapján nem keletkeztet semmiféle jogi kötelezettséget. Az egyes országok továbbá szabadon dönthetnek arról, részt kívánnak-e venni a végrehajtásában, vagy sem.