Függetlenség, minőség és hatékonyság: megjelent az uniós igazságügyi eredménytábla

Az Európai Bizottság ma közzétette a 2019. évi uniós igazságügyi eredménytáblát, amely összehasonlító áttekintést nyújt az uniós tagállamok igazságszolgáltatási rendszereinek függetlenségéről, minőségéről és hatékonyságáról. Az igazságügyi eredménytábla célja, hogy segítsen a nemzeti hatóságoknak javítandó az igazságszolgáltatási rendszereik hatékonyságát. Az eredmények vegyesek, és viszonylagos javulást mutatnak az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonysága és az igazságszolgáltatás minősége tekintetében. Az eredménytábla ugyanakkor arra is rámutat, hogy a polgárok és a vállalkozások véleménye szerint egyre nagyobb kihívás a bírói függetlenség szavatolása.
 
A 2019. évi uniós igazságügyi eredménytábla egyik újdonsága, hogy áttekintést nyújt a bírókra vonatkozó nemzeti fegyelmi eljárásokról és a bírósági határozatok politikai ellenőrzésének megakadályozását célzó biztosítékokról. Az idei eredménytábla bemutatja az ügyészségek tekintetében gyakorolt különböző hatáskörök, például az ügyészek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörök igazgatását a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerekben. Ezek az ügyészség függetlenségének fontos mutatói.
 
A 2019. évi kiadás legfontosabb megállapításai:

  • Több pozitív trend az igazságszolgáltatási rendszerek hatékonyságában: 2010 óta az elsőfokú bírósági eljárások hossza majdnem az összes ilyen tagállamban csökkent, vagy legalábbis változatlan maradt. A pénzmosási ügyekben az elsőfokú bírósági eljárások átlagosan egy évig tartanak. Néhány olyan tagállamban azonban, ahol ezen a területen kihívások tapasztalhatók, az eljárások még mindig két vagy több évet is igénybe vehetnek.
  • A bírói függetlenséggel kapcsolatos kihívások fokozódnak: Egy ma közzétett Eurobarométer-felmérés szerint az igazságszolgáltatás függetlenségének megítélése a tagállamok kétharmadában javult 2016-hoz képest. Az elmúlt évhez képest azonban az összes tagállam mintegy háromötödében emelkedett azon válaszadók száma, akik szerint csökkent az igazságszolgáltatás függetlensége. A bíróságok és a bírák alacsony mértékűnek érzékelt függetlenségének fő oka az esetleges politikai beavatkozás vagy a nyomásgyakorlás. A nemzeti ügyészségek esetében az eredménytábla mutatja: egyes tagállamokban tendencia, hogy az igazgatási hatásköröket – például az értékelést, az előmenetelt, az ügyészek áthelyezését – egyetlen hatóság gyakorolja.
  • Az igazságszolgáltatás minősége: Összességében 2017-ben a tagállami bíróságokra költött államháztartási kiadások stabilak maradtak a tagállamokban. A bírósági ítéletek minőségének javítása érdekében (az európai igazságügyi hálózatok adatai alapján) a legtöbb bíróság speciális képzéseket biztosít a bírák számára a határozatok szerkezetével, indokolásával és megszövegezésével kapcsolatban. Az előző évekhez képest javult a bírósági ítéletekhez való online hozzáférés, különösen a legfelsőbb szintű ítéletek közzététele tekintetében: ma már19 tagállam tesz közzé minden ilyen polgári /gazdasági és közigazgatási ügyben hozott ítéletet.
  • 2019. évi uniós igazságügyi eredménytábla