Győrött történt: Jubileumi jutalom – méltatlan hangnem

Ma délelőtt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlési ülést tartott; az eseményre szokás szerint a polgármester hívta meg a képviselőket a városháza (sokat látott, hallott) dísztermébe. A gazdag program 24. napirendi pontja: „Javaslat Győr Megyei Jogú Város polgármestere 35 éves jubileumi jutalmának megállapításáról”.

Bevallom, nem jártam még a győri önkormányzat közgyűlési ülésén, mindeddig nem ismertem az ottani hangulatot és beszédmodort. Most viszont, amikor ezen a Facebook-címen volt szerencsém megnézni és meghallgatni a 24. napirendi pont okán elhangzottakat, egyszerűen megdöbbentem, meghökkentem.

A színvonalon, azaz: a színvonaltalanságon, amit az igen tisztelt képviselői kar – kivéve az érintett két, ellenzéki képviselőt, Glázer Tímeát és Polreisz Balázst – szoborhoz illő mozdulatlansággal és kamalduli némasággal ült végig.

A minden bizonnyal országos szakmai hírnévnek és megbecsültségnek örvendő dr. Dézsi Csaba András szívgyógyász professzor, egyúttal győri polgármester – értesülvén arról, hogy az ellenzéki képviselők, továbbá a baloldali és liberális sajtó fölvetette: a jelenlegi helyzetben nem kellene fölvenni a 35 év munka után törvény szerint járó jutalmat – meghökkentően lekezelő, kioktató, bizonyítványmagyarázó szövegben hozta a képviselők tudomására, hogy azt csinál a megérdemelt pénzével, amit akar.

Hogy is szólt dr. D.CS.A. prof. polgármester a közgyűlési ülés részvevőihez, az észak-nyugat-dunántúli megyeszékhely lakossága által megválasztott képviselőkhöz? Úgy, hogy ha hozzám intézte volna a szavait, fölállok és hangosan visszautasítom. Mert a polgármester bizony, nem véleményt mondott, hanem minősítette az említett két, választott képviselőt, aki helytelenítette a bruttó 5,2 milliós/nettó kb. 3 millió forintos jubileumi pénz felvételét. Az orvosprofesszor polgármester kikérte magának, hogy „néhány proli gondolkodású, sutyerák, baloldali, liberális bunkó megkérdőjelezze”, mire költi a fölveendő jubileumi jutalmat.

Ez az, ami egyáltalán nem illett a közgyűlési ülésterembe, és az sem, ahogy a polgármester (a videófelvételből feketén-fehéren kitűnik) a vele eszmeileg szemben álló képviselőket – legyünk finomak! – kioktatta.

Mintha Győrött megállt volna az idő abban a korban, amikor emberekkel, sok tízezer ember választott képviselőjével minősíthetetlen módon lehetett beszélni. Polgármester úr, doktor úr, főorvos úr, professzor úr, politikus úr: ugye, miután lecsillapodott és gondolkodott, bocsánatot, legalább is elnézést kért a baloldali ellenzék képviselőitől? Elvégre egy (nem adriai!) hajóban ülnek, Győr javáért kell még EGYÜTT dolgozniuk.

Utóirat: a polgármester – elmondása szerint – jó ügyeket rendszeresen segít tetemes, névtelen adományokkal. Most is ezt fogja tenni, egy klinika kapja a jubileumi jutalom nettó összegét. Ha ez így van, és ebben nem kételkedünk, eleve ezzel kellett volna kezdeni. Abban a pillanatban, amikor kiderült: jubileumi pénz illeti a városvezetőt. Ha a hírt közzétéve nyomban azt is közli vagy ő személyesen, vagy a városháza sajtóhivatalnoka, hogy az összeget dr. D.Cs. A. nemes célra fölajánlotta, mindennemű ellenszenvet elkerülhetett volna, mi több, emberségét tapasztalván, nőtt volna a tekintélye. Jövőre választások lesznek.

* * *

A témával legutóbb itt foglalkozott az Infovilág; tessék kattintani!