Hranice na Moravě: 230 honvéd egy mauzóleumban

Olmütztől (Olomouc) alig ötven kilométerre északkeletre fekszik Hranice na Moravě városka temetője, ahol az első világháborús (1914–18) mauzóleumban mintegy 1500 halott, közte 230 magyar katona hamvai találhatóak.

A mauzóleum betonkoporsóiban nyugvó magyar katonákról sokáig sem a szakirodalom, sem a csehországi magyar útikönyvek nem írtak, és a szakmai publikációkban, folyóiratokban sem volt nyomuk.

Az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmával, 2014-ben a cseh védelmi tárca, illetve a hadsereg honlapján megjelent a cseh- és morvaországi hadisírok több mint 34 ezer nevet és különféle egyéb adatot tartalmazó jegyzéke is. A dokumentumból kiderül, hogy számos helyen fellelhetők magyar katonasírok, ám Hranice na Moravě városhoz érve az is világossá válik, hogy a helyi temetőben emelt első világháborús mauzóleumban 230 magyar katona földi maradványai nyugszanak.

Az Osztrák–Magyar Monarchia idején a városkában nagy katonai helyőrség és számos katonai iskola, kiképző központ működött. Működött ott egy katonai kórház is, amely több mint négyezer személy ellátására volt alkalmas. Más, hasonló rendeltetésű intézmények mellett ebbe a kórházba szállították az első világháború éveiben a monarchia hadseregének harcokban megsebesült, vagy megbetegedett katonáinak ezreit, köztük magyarokat is. A sérüléseikbe belehaltak a kórház melletti temetőben kaptak végső nyughelyet.

Korabeli felvétel: emlékezés az elhunyt katonákra.

A katonai temetőt a múlt század húszas éveiben, már a Csehszlovák Köztársaság idején, felszámolták. A megszűnt monarchia ott nyugvó néhai katonáinak földi maradványait fokozatosan feltárták, és betonkoporsókban helyezték el őket. Miután a sírok csak számokkal voltak megjelölve, a koporsók is számokat kaptak. Összesen 1460 ilyen kisméretű betonkoporsó készült.
A ma is álló mauzóleum 1935–37 között épült fel, a megszámozott koporsókat ebben helyezték el, homlokzatán az Oběti světové  války (A világháború áldozatai) cseh felirat olvasható.
A mauzóleum tetejét díszítő oroszlánszobrot eredetileg állítólag Olmütznek, más forrás szerint Uherské Hradištének szánták. A megrendelő azonban nem volt megelégedve a szoborral, ezért nem vette át, és így Hranicében állították föl. Korabeli dokumentumok szerint a 35 mázsás kőszobor elhelyezése az emlékmű tetején rendkívül nehéz feladatnak bizonyult, de a katonák végül ezt is megoldották.

Kőkoporsók tára az emlékhelyen.

A mauzóleumot 2006–07-ben teljes egészében felújították a város, illetve a cseh védelmi tárca anyagi támogatásával. A munkálatok után emléktáblát helyeztek el a mauzóleum mögötti falon, feltüntetvén a mauzóleumban nyugvó katonák nemzetiségét, illetve az emlékmű legfontosabb adatait. Václav Bednář helytörténész ugyanis az egykori katonai kórház iratait kutatva megtalálta azokat a jegyzékeket, amelyek alapján pontosan azonosítani lehetett, hogy ki nyugszik egy-egy számozott sírban, illetve koporsóban. Mint kiderült: az 1460 katona közül 503 lengyel, 371 cseh, 230 magyar, 130 orosz, 123 német, 54 román, 33 olasz, 4 szerb, horvát és szlovén nemzetiségű; 12 koporsót nem sikerült eddig azonosítania.

A hranicei temetőben álló mauzóleum bármikor szabadon látogatható. Az emlékmű belseje nincs állandóan nyitva, viszont minden évben többször megnyitják az érdeklődők előtt.