Javaslat szakmai fórumra – a Gutenberg-galaxisért

Súlyos nehézségekkel szembesült az utóbbi esztendőkben az évszázados tradíciókat ápoló magyar könyvészet, könyvkiadás. Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója felhívással fordult a Gutenberg-galaxisért aggódó szakmabeliekhez avégett, hogy az érintettek közösen találjanak megoldásokat a gondokra.

Az írott és nyomtatott magyar kultúra identitásunk egyik legfontosabb része. Ám a digitális világ térhódítása, a nehezen kiszámítható, szűkülő anyagi lehetőségek és a változó olvasói szokások miatt megcsappant a könyvek iránti érdeklődés. Igen összetett és komplex az a folyamat, amelynek eredményeképpen egy-egy kiadvány elkészül. A szerzők, írók alkotta szöveget a szerkesztő gondozza, majd tervezők, illusztrátorok, a nyomdászok veszik át a szerepet, végül a kereskedők, könyvesboltok közreműködésével jut el az alkotás az olvasókig.

Közös és sürgető érdek, hogy megértsék és segítsék egymást a könyves szakmában dolgozók, hogy a rendszeres párbeszéd során megismerjék egymás gondolatait és gondjait, és közösen keressék megoldásokat – írja felhívásában Kocsis András Sándor.

„Több évtizedes könyvkiadói tapasztalatom alapján állíthatom, hogy szakmánk résztvevői között gyakorta létezett és létezik ma is – sokszor az ismerethiányból adódó – kommunikációs probléma. Különféle szakmai szervezetek (pl. négy írószervezet, legalább három könyvkiadói szövetség stb.) a lehetőségeikhez mérten próbálják képviselni területük érdekeit, azonban a köztes érintkezésre, érdekeik egyeztetésére eddig nemigen volt mód. Sokszor fragmentáltan, különböző szakmai buborékokban próbálták megoldani azokat a problémákat, amelyek őket közvetlenül érintették.

Az eddiginél jobb és folyamatosabb kommunikáció, valamint a közös érdekek felszínre hozása céljából kezdeményezem, hogy hozzuk létre a könyvkészítők informális fórumát (a társaság elnevezésére több javaslat érkezett, erről az első összejövetelen lehetne dönteni: Misztótfalusi Kis Miklós Kör, Mándy Iván Kör, Radnóti Miklós Kör, Tandori Dezső Kör, Kós Károly Kör). A kör tagjai nyomdászokból, könyvkiadókból, szak- és szépírókból, szerkesztőkből, fordítókból, könyvtervezőkből és illusztrátorokból kerülhetnek ki. A tagok kizárólag természetes személyek lehetnek, és véleményformálás esetén mindenki egy szavazattal rendelkeznék. A kör nem venne fel jogi formát, nem lenne tagdíj és klasszikus értelemben vett vezetés. Három ügyvivő és egy titkár térítésmentesen segítené a szervezési munkát, évi 6–8 összejövetelen hangoznának el szakmai előadások, illetve konzultációk, viták. A kapcsolattartást egy zárt Facebook-csoporton és e-mailen keresztül lehetne biztosítani.

A társaság kizárólag szakmai problémák megbeszélésére és a közös érdekek feltárására, megvitatására szerveződne, nem sértve egyetlen szakmai szervezet munkáját és tevékenységét sem. Az esetlegesen egymással olykor konfliktusos viszonyban álló feleket is szívesen fogadná, az érzelmi indítékok távol állnak tőle. Nem képviselne közvetlen politikai célokat, kizárólag szakmai kérdéseket vitatna meg, és ha szükséges, állást foglalna a hivatásunkat érdemben érintő kérdésekben.

Amennyiben egyetértesz a fentiekben megfogalmazottakkal, és szeretnél az alapító „anyák” és „atyák” közé tartozni, kérlek, jelezd ezt a név és a státusz megjelölésével (XY, könyvkiadó / közgazdász / író / történész / műfordító / szerkesztő stb.). Egyben jelezd azt is, hozzájárulsz-e ahhoz, hogy az első meghívón a neved szerepeljen az alapítók névsorában. Az első összejövetelen, ill. írásban lehetne az elképzelést megvitatni, javaslatot tenni a tagok további csatlakozási lehetőségérre.

A válaszotokat március 20-ig várom” – áll a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatójának nyílt levelében. Az érdeklődők további információért keressék Kocsis András Sándort telefonon: 00 36 30 940 75 02.