Közös agrárpolitika 2023–27: 8400 millió euró a magyar stratégiai terv megvalósítására

Az Európai Bizottság ma elfogadta Magyarország KAP (közös agrárpolitikai) stratégiai tervét, aminek megvalósításához 8400 millió euró áll majd rendelkezésre az Európai Unió költségvetéséből. Ebből az összegből 2000 millió eurót éghajlat- és környezetvédelmi célokra és agrár-ökológiai programokra, 186 millió eurót pedig a fiatal mezőgazdasági termelők támogatására kell fordítani.


A magyar stratégiai terv számos olyan beavatkozást tartalmaz, amelyek célja egyrészt a mezőgazdasági termelők méltányos jövedelmének biztosítása, másrészt a pénzügyi támogatás köztük történő igazságosabb elosztása. A tervben foglalt intézkedések emellett megkönnyítik 8800 fiatal mezőgazdasági termelő tevékenységének megkezdését is. A terv egyik kiemelt célja 7700 gazdaság korszerűsítése. Magyarország vállalja a tervben azt is, hogy a vidékfejlesztési költségvetés 38%-át agrár-környezetvédelmi beavatkozásokra, 8%-át a biogazdálkodás továbbfejlesztésére, mintegy 5%-át pedig a 162 631 hektárt lefedő Natura 2000 területek védelmére fordítja. Ezek a programok együttesen hozzá fognak járulni a fenntartható tápanyag-gazdálkodáshoz, valamint a műtrágya-kijuttatás és az ammóniakibocsátás csökkentéséhez. Ezen túlmenően Magyarország arra is törekszik, hogy 2027-re megduplázza a biogazdálkodás alá vont területet. (Magyarország KAP stratégiai tervének rövid áttekintése.)

A 2023. január 1-jével kezdődő új közös agrárpolitika (KAP) célja, hogy előmozdítsa a fenntartható, rugalmasan ellenálló és modern mezőgazdasági ágazatra való átállást. A megreformált agrárpolitika szerint a finanszírozás az eddiginél igazságosabban oszlik majd meg a gazdálkodók között, és nagyobb súlyt kapnak a kis- és közepes méretű gazdaságok, illetve a fiatal mezőgazdasági termelők. A 2023–27 közötti időben a KAP összesen 270 000 millió eurónyi finanszírozásban részesül.