Közösen, európai módon az 5G-hálózatok biztonságáról

Az Európai Bizottság ma egy sor operatív lépésre és intézkedésre tett javaslatot avégett, hogy az 5G-hálózatok kiberbiztonsága EU-szerte magas szintű legyen. A jövőben az 5G, azaz az ötödik generációs rádiós mobilhálózatok alkotják majd a gazdaság és a társadalom gerincét: tárgyak és rendszerek milliárdjait fogják összekötni a többi között az energetika, a közlekedés, a banki szolgáltatások és az egészségügy, valamint az ipari ellenőrzési és irányítási rendszerek területén is.

A demokratikus folyamatok, például a választások során is egyre nagyobb szerep hárul a digitális infrastruktúrákra és az 5G-hálózatokra, ami még nyilvánvalóbbá teszi, milyen fontos a rendszer esetleges sebezhetőségét orvosolni, és még nagyobb súlyt ad a Bizottság által kiadott ajánlásoknak most, a májusi európai parlamenti választások előtt. Ajánlásaiban a Bizottság jogi és szakpolitikai eszközöket egyaránt előirányoz az uniós gazdaságok, társadalmak és demokratikus rendszerek védelmére.

Június végéig mindegyik tagállamnak el kell végeznie az 5G hálózati infrastruktúrák nemzeti kockázatértékelését. Az értékelés eredménye alapján frissíteniük kell a hálózati szolgáltatókra vonatkozóan érvényben lévő biztonsági követelményeket. A nemzeti kockázatértékelések elkészítésekor és az intézkedések kidolgozásakor számos kockázati tényezőt figyelembe kell venni, így például a műszaki kockázatokat, valamint a beszállítók és üzemeltetők magatartásával kapcsolatos kockázatokat, az EU-n kívüli székhellyel rendelkező beszállítókra és üzemeltetőkre vonatkozóan is.

A tagállamoknak meg kell osztaniuk egymással az információkat, és a Bizottság és az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség (ENISA) támogatásával október 1-jéig el kell végezniük az összehangolt uniós kockázatértékelést. Az értékelés eredménye alapján a tagállamok közösen döntenek majd a nemzeti szinten alkalmazható kockázatcsökkentő intézkedésekről. Közöttük szerepelhetnek tanúsítási követelmények, tesztek, ellenőrzések, valamint az esetleges biztonsági kockázatot hordozó termékek vagy beszállítók azonosítása. A tagállamoknak olyan konkrét biztonsági követelményeket kell kidolgozniuk, amelyeket alkalmazni lehet az 5G-hálózatokkal kapcsolatos közbeszerzések keretében, ideértve a kiberbiztonsági tanúsítási rendszerekre vonatkozó kötelező követelményeket is.

A Bizottság nyilvántartásba veszi a digitális platformoknak dolgozók jogairól szóló európai polgári kezdeményezést

Az Európai Bizottság ma úgy döntött, hogy nyilvántartásba veszi a „#NewRightsNow – Az »uberizált« munkavállalók jogainak megerősítése” című európai polgári kezdeményezést. A szervezők célja, hogy a digitális platformok üzemeltetői számára kötelezővé tegyék, hogy garantált minimáljövedelmet fizessenek a rendszeresen nekik dolgozó önfoglalkoztatóknak. A szervezők szerint ez „biztosítaná és stabilizálná az érintettek jövedelmét és […] hozzájárulna az »uberizált« dolgozók létbizonytalanságának megszüntetéséhez”.

Az uniós alapszerződések értelmében az EU jogi lépéseket tehet azért, hogy megkönnyítse az európai polgárok önálló vállalkozói tevékenységének megkezdését és folytatását. A Bizottság ezért jogi szempontból elfogadhatónak ítélte a kezdeményezést, és a nyilvántartásba vétele mellett döntött. A Bizottság ebben a szakaszban nem vizsgálja a javaslat tartalmát.
A kezdeményezés nyilvántartásba vételének napja április 1-je. Ezt követően egyéves időszak áll a szervezők rendelkezésére a támogató aláírások összegyűjtésére. Ha a kezdeményezés egy éven belül egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét tagállamból, a Bizottságnak három hónapon belül reagálnia kell: el kell döntenie, hogy helyt ad-e a kérelemnek, vagy elutasítja, és döntését mindkét esetben indokolnia kell.