Külkereskedelmi termékforgalom: legfőbb partnerünk az EU

 

A kivitel értéke 7,4 milliárd eurót (2205 milliárd forintot), a behozatalé 6,6 milliárd eurót (1959 milliárd forintot) tett ki. A külkereskedelmi mérleg többlete az év tizenegyedik hónapjában 825 millió euró (246 milliárd forint) volt.

A kivitel értéke 76 milliárd euró (22 525 milliárd forint), a behozatalé 69,0 milliárd euró (20 445 milli­árd forint) volt 2013 tizenegy hónapjában. A külkereskedelmi mérleg aktívuma 7 milliárd eurót (2081 milliárd forintot) tett ki, ami 467 millió euróval (199 milliárd forinttal) haladta meg az előző év azonos időszaki szintet.

Tavaly január-novemberben a forgalom forintban mért árszínvonala 2012 azonos időszakához mérten az importban 0,7, az exportban 0,2%-kal csökkent. A cserearány 0,5%-kal javult. A forint az euróhoz képest 2,4%-kal gyengült, a dollárhoz mérten 0,8%-kal erősödött.

A teljes külkereskedelmi termékforgalom felét adó gépek és szállí­tóeszközök volumene exportban 4,7, importban 3,6%-kal volt több, mint 2012 azonos időszakában. A közúti jármű termékcsoport forgal­ma – a közeli múltban megjelent új, hazai gyártású modelleknek köszön­hetően – mindkét irányban  megélénkült: az exportvolumen csaknem negyedével, az importé hatodával nőtt az előző év azonos időszakához képest. A kivitel bővülésében az európai országokkal és az Egyesült Államokkal bonyolított kereskedelem volt meghatározó. A közúti járművek forgalmával szoros összefüggésben számottevő növe­kedés jellemezte az energiafejlesztő gép és berendezés, ezen belül a dízel- és benzinmotorok behozatalát. Ezzel szemben a híradás-techni­kai hangrögzítő és -lejátszó készülék forgalma – folyó áras adatokat tekintve – látványosan visszaesett; az exportérték csökkenése jóval nagyobb volt, mint az importé. A termékcsoporton belül a mobiltelefo­nok és alkatrészei, valamint a tv-alkatrészek mindkét irányú forgalma, továbbá a tv-készülékek kivitele erőteljesen csökkent.

A heterogén összetételű feldolgozott termékek kivitelének és beho­zatalának volumene 7,0, illetve 6,7%-kal emelkedett. Dinamikus bő’vü- lés jellemezte a vegyiparhoz és a járműgyártáshoz kapcsolódó termé­kek forgalmát, ezen belül – részben az új beruházások következtében – a szerves vegyi termék exportját és az illóolaj, illat- és tisztítószer forgalmát, valamint a gumigyártmány importját. A jelentős súlyt kép­viselő gyógyszer, gyógyszerészeti termék behozatala a tavalyi szint körül alakult, kivitele meghaladta azt.

Az energiahordozók importvolumene 4,6%-kal volt több, mint az elmúlt év azonos időszakában. A kőolaj és kőolajtermék behozatalának mennyisége némileg meghaladta a főcsoport átlagát, a természetes és mesterséges gázé kismértékben az egy évvel ezelőtti szint felett volt.

Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 1, az importé 1,9%-kal volt kevesebb 2012 tizenegy hónapjához képest. Bár az exportvolumenben szeptembertől 10%-ot meghaladó növeke­dést regisztráltunk, a forgalom negyedét adó gabona- és gabonaké­szítmény volumene – csökkenő világpiaci árak mellett – csaknem ötödével alatta maradt az előző évinek. Az időszak folyamán számot­tevőin bővült az állati takarmány exportja, ezenkívül a zöldségféle és a gyümölcs behozatala.

Tavaly január-november között az export 77, az import 72%-át bonyolítottuk le az EU-tagállamaival. Az ezen országcsoportba irányu­ló kivitel volumene 3,7, a behozatalé 4,3%-kal volt több, mint az előző év azonos időszakában, az egyenleg 122 millió euróval csökkent.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelem volumennöveke­dése némileg meghaladta az uniós forgalomét: a kivitel 6,8, a behoza­tal 4,6%-kal nőtt 2012 azonos időszakához képest. A külkereskedelmi mérleg hiánya ebben a viszonylatban 2457 millió euró volt, 589 millió euróval kevesebb, mint 2012. január-novemberben.

A múlt év végén nőttek az ipari termelői árak

Tavaly decemberben a belföldi- és az exportárváltozás eredőjeként az ipari termelői árak átlagosan 0,5%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest. Éves szinten az árak 0,7%-kal magasabbak voltak, mint 2012-ben, ezen belül a gyógyszergyártás és az élelmiszeripar árai nőttek a legnagyobb mértékben, a leginkább a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás és az energiaszektor árai csökkentek.

Decemberben az ipar belföldi értékesítés árai 0,5%-kal, ezen belül a feldolgozó-ipari ágazatok árai 0,6%-kal emelkedtek az előző hónaphoz képest. Legnagyobb mértékben a kokszgyártásban, kőolaj-feldolgozásban (3,7%), a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában (1,2%), valamint a textil- és bőriparban és a vegyi anyag, termék gyártásában (0,6–0,6%) lettek magasabbak az árak. Nagyobb mértékben csökkentek az árak a járműgyártás (2%), a villamosberendezés-gyártás (1,1%), továbbá az élelmiszeripar és az egyéb feldolgozóipar és javítás (0,5–0,5%) területein. A feldolgozóipar többi ágazatában -0,4% és +0,4% közötti árváltozást figyeltünk meg 2013 novemberéhez képest. A nagy súlyú villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban, megtörve az augusztus óta tartó csökkenő trendet, 0,4%-kal növekedtek az árak. A belföldi értékesítésben 1,4%-os esést, a feldolgozó-ipari ágazatoknál összességében 0,3%-os áremelkedést figyeltünk meg 2012 decemberéhez képest

Az ipar forintban mért exportértékesítési árai 0,5, a feldolgozó-ipari árak 0,4%-kal növekedtek 2013 decemberében az előző havihoz képest. A kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban (2,4%), a kohászat, fémfeldolgozásban (1,2%), az élelmiszeriparban, a számítógép, elektronikai, optikai termék és a gép, gépi berendezés gyártásában (mindhárom esetében 1,0%) emelkedtek jelentősebben az árak. Csökkentek az árak a gyógyszergyártásban (0,6%), a járműgyártásban (0,5%) és a villamos berendezés gyártásában (0,3%). A feldolgozóipar többi területén 0,3% és 0,7% közötti árnövekedést mértünk. A villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás nemzetgazdasági ágban 2,7%-kal emelkedtek az árak. A forint az euróval szemben 0,9%-kal gyengült, míg az amerikai dollárral szemben 0,5%-kal erősödött decemberben. Az előző év azonos időszakához mérten az ipar forintban mért export árai 1,6, míg a feldolgozóipari ágazatok árai 1,8%-kal növekedtek.

A belföldi értékesítésben az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül 2013 decemberében az előző hónaphoz képest az energiatermelő ágazatokban 1,2%-kal magasabb, a további felhasználásra termelő ágazatokban 0,3, a beruházási javakat gyártó ágazatokban 0,5, és a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 0,1%-kal alacsonyabb árakat mértünk. 2012. decemberrel összehasonlítva az energia- és további felhasználásra termelő ágazatokban összességében 2,1%-kal csökkentek, míg a beruházási javakat előállító ágazatokban 0,1, a fogyasztási cikkeket gyártó ágazatokban 1,1%-kal emelkedtek az árak.

 

This entry was posted in Egyéb kategória. Bookmark the permalink.