Megfosztva bár, de…

Most jutott el hozzám és rémülten olvasom a PIM (Petőfi Irodalmi Múzeum) igazgatójának, Demeter Szilárdnak a ragyogó eszmefuttatását, amely az elkötelezett mameluk nagyarcúskodásával próbálja helyretenni az SZFE-n történteket, s ennek során azt találta mondani, hogy ami az SZFE-n történik, az anarchia, és bár mindkettő idegen szó, s mindkettő „a” betűvel kezdődik, de semmi köze az autonómiához.


Akkor hát: az autonómia az autosz (saját maga, ő maga, saját személyében) és a nomosz (törvény) szavak összetétele, amelynek jelentése: önmaga törvénye szerint, saját maga szabta törvénye szerint). Ezzel szemben az anarchia a görög a(n) fosztóképzővel ellátott arkhé szóból képeződik (eredet, uralom, hatalom), melynek jelentése: hatalom nélkül, uralom nélkül.

Szóval ez utóbbi esetben az „a” („n”-nel kiegészülve, mivel utána magánhangzó következik) fosztóképző.

Hogy Demeter Szilárd is biztosan megértse: az esztelen jelentése görögül anusz – „a” itt fosztóképző. De nem ugyanaz az „a”, ami a latin anusban található, amely szó egyszerűen segget jelent.

És miután Demeter a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, felhívnám a figyelmét arra a régi, klasszikus megállapításra, hogy a szar, szalámi, szappan szavak alliterálnak ugyan, de mégsem képeznek így együtt költeményt.