Növekszik a félelem a munkanélküliségtől

Hibahatáron belüli kéthónapos csökkenés után – kissé emelkedni tudott, de így sem érte el júliusi szintjét a GKI konjunktúraindex. A gazdaságkutató által az EU támogatásával készített felmérés szerint az októberi javulás az üzleti várakozások kedvezőbbé válásának eredménye, és két hónapnyi stagnálást követett szerény emelkedés.

A fogyasztói várakozások viszont negyedik hónapja romlanak. Végeredményben a GKI konjunktúraindexe áprilisi esésének pontosan a felét dolgozta le októberre. Az üzleti szférában elsősorban az ipari várakozások javultak, és kedvezőbb lett a kereskedelmi vállalkozások véleménye is. Az építőipari és főleg a szolgáltató cégek viszont kissé borúlátóbbak lettek. Az iparban az elmúlt időszaki termelés megítélése kissé romlott ugyan, a termelési várakozások és a rendelésállomány – beleértve az exportrendeléseket is – megítélése viszont sokat javult. A növekedés fő akadálya továbbra is a kereslethiány.

Az építőipari bizalmi index június óta egy rendkívül szűk sávban mozgott. Októberben a magasépítők kilátásai javultak, a mélyépítőké romlottak. Az előző háromhavi termelés megítélése nem változott, a rendelésállományoké kissé romlott.

A kereskedelmi bizalmi index értéke a július-októberi időszakban egy szűk sávban ingadozott, októberben éppen enyhén nőtt. Az eladási pozíció és a készletszint megítélése októberben javult, míg a rendelések várható alakulásáé kissé romlott.

A szolgáltatói bizalmi index októberben harmadik egymást követő hónapja csökkent a COVID-válságot követő kilábalás júliusi csúcspontja után. Októberben egyaránt rosszabb lett az általános üzletmenet, az elmúlt időszaki és a várható forgalom megítélése, mint szeptemberben.

Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága októberben erősödött, s a létszám növelését tervező cégek aránya beérte a létszám csökkentésével kalkulálókét. A javulás a kereskedelmi és szolgáltató cégeknek köszönhető.

A lakosság körében viszont tovább erősödött a munkanélküliségtől való félelem. Az áremelési törekvés az iparban és az építőiparban gyengült, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban erősödött, miként a fogyasztók inflációs várakozása is. A magyar gazdaság jövőjének megítélése az üzleti szférában októberben összességében javult, ami az ipari és kereskedelmi cégek kissé erősebb optimizmusának köszönhető.

A legborúlátóbbak az építőipari cégek. A lakosság is pesszimistább lett. Az emberek októberben saját pénzügyi helyzetük alakulását a szeptemberinél rosszabbnak, megtakarítási képességüket viszont kissé jobbnak érezték.

Szeptemberében stagnált a foglalkoztatás

A GKI Zrt. október elején ismét 1000 fős reprezentatív lakossági felmérést végzett a hazai foglalkoztatási helyzetről. Ebben a hónapban (május óta először) személyes megkeresés alapján történt a vizsgálat. A válaszok alapján augusztushoz képest szeptemberben stagnált a foglalkoztatottság.

A foglalkoztatási formák megoszlásában 2020 szeptember végén a munkahelyére teljes állásban bejárók aránya messze a legnagyobb, mintegy 89%. Ez hibahatáron belül, de augusztushoz képest némi növekedés.

Nem történt érzékelhető változás a részmunkaidőben foglalkoztatottak körében, arányuk szeptemberben 6-7% volt. A részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya az Észak-Alföldön volt a legnagyobb, de az átlagosnál magasabb volt az arányuk Közép- és Dél-Dunántúlon is.

A távmunkában (otthonról) dolgozók aránya a koronavírus-járvány újabb felerősödése ellenére is alacsony maradt. Ennek fő oka bizonyára az, hogy a felmérés idején nem volt kijárási korlátozás. A távmunkában foglalkoztatottak aránya átlag feletti volt a közép-magyarországi és dél-alföldi régióban (3, illetve 2% körüli), átlag alatti volt viszont a nyugat-dunántúli, észak-alföldi és észak-magyarországi régiókban.

Az állásidőn, fizetett vagy fizetés nélküli szabadságon lévők aránya 2 százalékra csökkent (a változás hibahatáron belüli). Ez egyaránt jelentheti azt, hogy visszakerültek normál állásba (ami lehet részmunkaidő is), de el is bocsáthatták őket. A közép-magyarországi régióban az állásidőn tartózkodók száma magasabb, szeptemberben 4% körüli volt.