Nyilvános a Brexit-megállapodás tervezete

Átláthatósági politikájával összhangban az Európai Bizottság a mai napon közzétette az Európai Unió és az Egyesült Királyság között az Egyesült Királyság kilépéséről megkötendő megállapodás tervezetét. A dokumentum három elemből építkezik: (Az illusztráció forrása: vriesendorp.nl)

  • jogi rendelkezések formájában rögzíti a tárgyalások első szakaszában elért előrehaladásról szóló, 2017. december 8-án közétett közös jelentés megállapításait;
  • javaslatokat fogalmaz meg azokra a jelentésben említett, de részletesen ki nem fejtett kérdésekre vonatkozóan, melyek kapcsán eddig nem sikerült a két félnek megállapodásra jutnia;
  • tartalmazza az átmeneti időszakra vonatkozó, a Tanács által 2018. január 29-én elfogadott kiegészítő tárgyalási irányelveken alapuló szöveget.

A kilépésről rendelkező megállapodás hat részből – bevezető rendelkezések, a polgárok jogai, a kilépéssel kapcsolatos egyéb kérdések, pénzügyi elszámolás, átmeneti rendelkezések és intézményi rendelkezések –, valamint az Írországra/Észak-Írországra vonatkozó jegyzőkönyvből áll. A jegyzőkönyv a közös jelentésben felvázolt harmadik lehetőséget konkretizálja annak érdekében, hogy az Ír-szigeten ne kelljen visszaállítani a szigorú határellenőrzést. Ez a tartalékmegoldás, amely szerint az Egyesült Királyság az Ír-sziget tekintetében továbbra is tartaná magát az uniós belső piac és a vámunió releváns szabályaihoz, csak akkor alkalmazandó, ha a felek nem fogadnak el más megoldást. A jegyzőkönyvtervezet nem vetíti előre a másik két lehetőségről folyó megbeszélések eredményét.

A kilépésről rendelkező megállapodás tervezetét a Bizottság azért tette közzé most, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytatandó konzultációkra, ezt követően pedig az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra. Az ország 2019. március 30-án fog kilépni az Európai Unióból, ezt megelőzően pedig a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, valamint az Egyesült Királyságnak meg kell kötnie a kilépésről rendelkező megállapodást. (A teljes közlemény itt olvasható.)